افغان موج   

تبصره

فیلتر
ویدیوی ۵۷۰ شفیع عیار ( آیا ما در جریان یک جنگ بیولوژیک قرارداریم ؟ ) 29 حوت 1398 270
جهان در آستانه تحول ؟ 28 حوت 1398 248
چرا امریکا بی عبدالله و تیمش از دو لت غنی حمایت نمیکند؟ 26 حوت 1398 300
ویدیوی ۷۴۸ شفیع عیار ( قدمهای بعدی را که حکومت عبدالله باید بردارد ) 24 حوت 1398 269
آمریکا در ایالت پنجاه و یکم خود؛ دولت موازی را قبول ندارد! 20 حوت 1398 283
ویروسهای سیاسی در خاورمیانه ! 13 حوت 1398 291
چانسهای صلح را باید تقویت کرد 11 حوت 1398 283
ویدیوی 741 شفیع عیار( عبدالعلی مزاری - مبارزات آزادی خواهی و عدالت خواهانه او ) 10 حوت 1398 263
اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان 10 حوت 1398 257
ما همه شکست خوردی 02 حوت 1398 365
ضد انسانی ترین شادمانی بر مصیبت و مرگ بنی آدم 14 دلو 1398 294
خدا با ماست 04 دلو 1398 386
جر خوردن قاسم ! 25 جدی 1398 378
خشونت وحشیانه و خشونت تکنولوژیک و «خشونت مقدس» 16 جدی 1398 413
ویدیوی ۷۱۸ شفیع عیار ( انتخابات ریاست جمهوری را امریکا برد -افغانستان باخت ) 14 جدی 1398 341
ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد! 25 قوس 1398 355
ویدیوی 707 شفیع عیار ( نماز-صلات ) 14 قوس 1398 325
خواجه بشیر احمد انصاری «در رهگذر سونامی مرگ» 11 قوس 1398 381
آن روزهای مفت خوری ! 06 قوس 1398 383
من «گنگ خواب دیده» و عالم تمام کر!.... 04 قوس 1398 386
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 446
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 294
افغان مسلمان مارکسیست خلقی 22 عقرب 1398 439
ویدیوی ۶۹۷ شفیع عیار ( مناظره من با عبدالرحمن ) 17 عقرب 1398 420
ویدیوی شفیع عیار ( شیعه از نظر ملای سنی ) 08 عقرب 1398 466
ویدیوی ۶۹۱ شفیع عیار ( خنده های غنی و عبدالله در سوگواری جنرال رازق ) 30 میزان 1398 506
با خوانندگانِ «ما برای زیستن در عصر مُدِرن؛ تکامل نیافته ایم!» 22 میزان 1398 522
ویدیوی ۶۸۳ شفیع عیار ( خانم نغمه از حکمتیار میپرسد ) 11 میزان 1398 444
ویدیوی ۶۸۱ شعیع عیار ( انتخابات افغانستان غنی و عبدالله ) 03 میزان 1398 441
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 31 سنبله 1398 521
حمله به تاسیسات نفتی عربستان ! 27 سنبله 1398 457
انقلاب چهارم و کار ما 25 سنبله 1398 423
دونالد ترامپ؛ خشمگین شد؛ یا سیاست ورزی کرد؟ 18 سنبله 1398 495
انسان در ابتذال عاشورا ! 13 سنبله 1398 514
چند سناریو درباره آینده جهان 09 سنبله 1398 468
ویدیوی ۶۷۶ شفیع عیار ( عبدالجبار ثابت ) 06 سنبله 1398 474
طالبان کرام بر می گردند؟ 18 اسد 1398 539
فوکویاما علیه فوکویاما 14 اسد 1398 515
از «نظام اسلامی» تا «21 درس برای قرن 21» 07 اسد 1398 482
زمانی برای رفتن ! 03 اسد 1398 538
دو «تجاهل عارفانه» شگرف از شهر زادِ اکبر و محمدِ محق 31 سرطان 1398 537
استرداد استقلال افغانستان 29 سرطان 1398 512
ویدیوی 662 شفیع عیار (سالگرد احمد ظاهر ) 28 سرطان 1398 489
ویدیوی 660 شفیع عیار ( ظاهر داعی را دستگیر کرده اند ) 22 سرطان 1398 522
شفیع عیار . انتحاری مهیب امروز کابل 14 سرطان 1398 509
ویدیوی 658 شفیع عیار ( هیلا صدیقی ) 10 سرطان 1398 511
ویدیوی 655 شفیع عیار ( ادامه زورگویی ها در پارلمان ) 01 سرطان 1398 531
ویدیوی 652 شفیع عیار ( محمد مصطفی ) 26 جوزا 1398 531
ویدیوی ۶۴۵ شفیع عیار ( شان نزول و جناب لطیفی ) 09 جوزا 1398 572
ویدیوی ۴۳۳ شغیع عیار ( اول جوزا آخرین روز حکومت غنی است ) 03 جوزا 1398 601