افغان موج   

تبصره

فیلتر
ویدیوی 533 شفیع عیار ( عمر خطال در مرگ جنرال رازق ) 04 عقرب 1397 417
ویدیوی 532 شفیع عیار ( چرا جنرال میلر ادعا می کند که او هدف نبوده است ) 02 عقرب 1397 420
سلاخهای مسلمان خاورمیانه ! 01 عقرب 1397 455
...به قومانده رازق قهرمان! 30 میزان 1397 447
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 411
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 368
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 461
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 404
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 400
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 855
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 543
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 512
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 441
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 523
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 504
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 539
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 591
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 491
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 603
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 515
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 512
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 494
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 514
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 599
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 493
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 561
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 513
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 608
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 563
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 552
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 559
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 1014
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 601
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 700
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 657
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 1021
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 665
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 651
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 655
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 763
عفرین توسط نیروهای فاشیستی ارودوغان اشغال شد 04 حمل 1397 737
ویدیوی ۴۴۵ شفیع عیار ( که برد و که باخت ) 04 حمل 1397 732
ویدیوی ۴۴۳ شفیع عیار ( نوروز مزار ) 29 حوت 1396 687
افغانستان امروز 28 حوت 1396 638
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی 28 حوت 1396 740
هاوکینگ؛ نابغه نگران بقای زندگانی و انسانیت 28 حوت 1396 867
ویدیوی ۴۴۰ شفیع عیار 23 حوت 1396 736
ایالات متحده یک دولت ناکام است 21 حوت 1396 735
ویدیوی 439 شفیع عیار ( هشتم مارچ ) 18 حوت 1396 670
ویدیوی 438 شفیع عیار ( ابراهیم عابد ) 15 حوت 1396 675