افغان موج   

تبصره

فیلتر
نگرانی های ما در قرن بیست و یکم 01 جدی 1397 446
ویدیوی ۵۶۶ شفیع عیار ( ملا عبدالرحمن فاتح - جنرال میا بخشی ) 30 قوس 1397 451
"چرا در جنگ که آخرِ وحشت است؛ داد از انسانیت می زنید؟!" 26 قوس 1397 504
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته 19 قوس 1397 453
ویدیوی ۵۶۰ شفیع عیار ( خالده پوپلزی...) 14 قوس 1397 424
ویدیوی 547 شفیع عیار ( علیپور چرا و چگونه دستگیر شد ) 07 قوس 1397 410
یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز 05 قوس 1397 527
فراخوان 30 عقرب 1397 529
ویدیوی 538 و 539 شفیع عیار ( قاری عبد الوکیل از لندن ) و (ارزگان و قتل عام هزاره ) 16 عقرب 1397 457
ویدیوی 536 شفیع عیار ( انتخابات در افغانستان ) 09 عقرب 1397 445
ویدیوی 533 شفیع عیار ( عمر خطال در مرگ جنرال رازق ) 04 عقرب 1397 479
ویدیوی 532 شفیع عیار ( چرا جنرال میلر ادعا می کند که او هدف نبوده است ) 02 عقرب 1397 488
سلاخهای مسلمان خاورمیانه ! 01 عقرب 1397 525
...به قومانده رازق قهرمان! 30 میزان 1397 513
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 473
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 419
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 525
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 459
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 456
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 902
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 613
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 571
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 510
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 599
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 560
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 589
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 654
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 550
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 664
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 579
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 565
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 541
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 564
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 661
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 546
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 626
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 573
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 654
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 607
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 603
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 611
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 1143
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 654
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 748
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 708
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 1077
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 724
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 713
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 701
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 824