افغان موج   

تبصره

فیلتر
نگرانی های ما در قرن بیست و یکم 01 جدی 1397 722
ویدیوی ۵۶۶ شفیع عیار ( ملا عبدالرحمن فاتح - جنرال میا بخشی ) 30 قوس 1397 742
"چرا در جنگ که آخرِ وحشت است؛ داد از انسانیت می زنید؟!" 26 قوس 1397 787
خطرات نابود کننده بازی با انترنیت و تکنولوژی های ناشناخته 19 قوس 1397 758
ویدیوی ۵۶۰ شفیع عیار ( خالده پوپلزی...) 14 قوس 1397 705
ویدیوی 547 شفیع عیار ( علیپور چرا و چگونه دستگیر شد ) 07 قوس 1397 654
یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز 05 قوس 1397 832
فراخوان 30 عقرب 1397 830
ویدیوی 538 و 539 شفیع عیار ( قاری عبد الوکیل از لندن ) و (ارزگان و قتل عام هزاره ) 16 عقرب 1397 759
ویدیوی 536 شفیع عیار ( انتخابات در افغانستان ) 09 عقرب 1397 726
ویدیوی 533 شفیع عیار ( عمر خطال در مرگ جنرال رازق ) 04 عقرب 1397 780
ویدیوی 532 شفیع عیار ( چرا جنرال میلر ادعا می کند که او هدف نبوده است ) 02 عقرب 1397 821
سلاخهای مسلمان خاورمیانه ! 01 عقرب 1397 835
...به قومانده رازق قهرمان! 30 میزان 1397 835
ویدیوی شفیع عیار ( جنرال رازق را کی کشت ) 29 میزان 1397 764
ویدیوی 529 شفیع عیار ( جنرال عبدالرازق ) 27 میزان 1397 664
ما و پرویز بدون پونه ! 24 میزان 1397 810
ویدیوی ۵۲۴ شفیع عیار ( بکارت ) 18 میزان 1397 714
ویدیوی ۵۲۳ شفیع عیار ( گرازشی از سفر ما در هالند ) 18 میزان 1397 731
ویدیوی 520 شفیع عیار ( ملا رسول لندی ) 12 میزان 1397 1238
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 986
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 858
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 784
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 923
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 897
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 809
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 973
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 825
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 933
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 849
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 858
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 798
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 814
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 956
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 820
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 941
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 871
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 897
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 837
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 832
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 876
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 1970
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 952
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 1030
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 970
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 1432
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 1000
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 971
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 944
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 1093