افغان موج   

تبصره

فیلتر
آمریکا در ایالت پنجاه و یکم خود؛ دولت موازی را قبول ندارد! 20 حوت 1398 529
ویروسهای سیاسی در خاورمیانه ! 13 حوت 1398 476
چانسهای صلح را باید تقویت کرد 11 حوت 1398 456
ویدیوی 741 شفیع عیار( عبدالعلی مزاری - مبارزات آزادی خواهی و عدالت خواهانه او ) 10 حوت 1398 468
اطلاعیۀ مشترک در مورد توافق صلح امریکا و طالبان 10 حوت 1398 427
ما همه شکست خوردی 02 حوت 1398 1068
ضد انسانی ترین شادمانی بر مصیبت و مرگ بنی آدم 14 دلو 1398 485
خدا با ماست 04 دلو 1398 609
جر خوردن قاسم ! 25 جدی 1398 591
خشونت وحشیانه و خشونت تکنولوژیک و «خشونت مقدس» 16 جدی 1398 597
ویدیوی ۷۱۸ شفیع عیار ( انتخابات ریاست جمهوری را امریکا برد -افغانستان باخت ) 14 جدی 1398 529
ناکوراما؛ «انسان کامل»ی که در افغانستان طعمه درندگان شد! 25 قوس 1398 537
ویدیوی 707 شفیع عیار ( نماز-صلات ) 14 قوس 1398 498
خواجه بشیر احمد انصاری «در رهگذر سونامی مرگ» 11 قوس 1398 553
آن روزهای مفت خوری ! 06 قوس 1398 571
من «گنگ خواب دیده» و عالم تمام کر!.... 04 قوس 1398 563
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 643
زندگی و اعدام داکتر کریم یورش 01 قوس 1398 595
افغان مسلمان مارکسیست خلقی 22 عقرب 1398 612
ویدیوی ۶۹۷ شفیع عیار ( مناظره من با عبدالرحمن ) 17 عقرب 1398 588
ویدیوی شفیع عیار ( شیعه از نظر ملای سنی ) 08 عقرب 1398 707
ویدیوی ۶۹۱ شفیع عیار ( خنده های غنی و عبدالله در سوگواری جنرال رازق ) 30 میزان 1398 699
با خوانندگانِ «ما برای زیستن در عصر مُدِرن؛ تکامل نیافته ایم!» 22 میزان 1398 686
ویدیوی ۶۸۳ شفیع عیار ( خانم نغمه از حکمتیار میپرسد ) 11 میزان 1398 616
ویدیوی ۶۸۱ شعیع عیار ( انتخابات افغانستان غنی و عبدالله ) 03 میزان 1398 610
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 31 سنبله 1398 701
حمله به تاسیسات نفتی عربستان ! 27 سنبله 1398 639
انقلاب چهارم و کار ما 25 سنبله 1398 596
دونالد ترامپ؛ خشمگین شد؛ یا سیاست ورزی کرد؟ 18 سنبله 1398 726
انسان در ابتذال عاشورا ! 13 سنبله 1398 831
چند سناریو درباره آینده جهان 09 سنبله 1398 635
ویدیوی ۶۷۶ شفیع عیار ( عبدالجبار ثابت ) 06 سنبله 1398 653
طالبان کرام بر می گردند؟ 18 اسد 1398 719
فوکویاما علیه فوکویاما 14 اسد 1398 693
از «نظام اسلامی» تا «21 درس برای قرن 21» 07 اسد 1398 657
زمانی برای رفتن ! 03 اسد 1398 727
دو «تجاهل عارفانه» شگرف از شهر زادِ اکبر و محمدِ محق 31 سرطان 1398 715
استرداد استقلال افغانستان 29 سرطان 1398 690
ویدیوی 662 شفیع عیار (سالگرد احمد ظاهر ) 28 سرطان 1398 644
ویدیوی 660 شفیع عیار ( ظاهر داعی را دستگیر کرده اند ) 22 سرطان 1398 688
شفیع عیار . انتحاری مهیب امروز کابل 14 سرطان 1398 687
ویدیوی 658 شفیع عیار ( هیلا صدیقی ) 10 سرطان 1398 669
ویدیوی 655 شفیع عیار ( ادامه زورگویی ها در پارلمان ) 01 سرطان 1398 692
ویدیوی 652 شفیع عیار ( محمد مصطفی ) 26 جوزا 1398 704
ویدیوی ۶۴۵ شفیع عیار ( شان نزول و جناب لطیفی ) 09 جوزا 1398 744
ویدیوی ۴۳۳ شغیع عیار ( اول جوزا آخرین روز حکومت غنی است ) 03 جوزا 1398 775
یک پیام عاجل و ارتجالی به هموطنان گرانقدر! 03 جوزا 1398 757
هوویت نگری چیست؟ 28 ثور 1398 759
یاد گیری ( نه! ) گفتن 22 ثور 1398 690
تحمیل اسرائیلیات بر قرآن 13 ثور 1398 952