افغان موج   

تبصره

فیلتر
دغدغه ها و دریغ ها 08 میزان 1397 855
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 03 میزان 1397 751
ویدیوی 514 شفیع عیار 29 سنبله 1397 685
احمدشاه مسعود برای ما کار می کرد - میخایل گرباچف! 19 سنبله 1397 803
اسبهای آبی ! 18 سنبله 1397 771
ویدیوی 504 شفیع عیار (بازهم یک کم چهل ) 04 سنبله 1397 727
اشغال وعملکرد آن درافغانستان 29 اسد 1397 850
ویدیوی ۵۰۰ شفیع عیار ( پنج روز از غزنه---و هنوز با دل من میسوزد ) 28 اسد 1397 720
ویدیوی ۴۹۹ شفیع عیار ( غزنی شعله ورست ) 25 اسد 1397 829
ویدیوی ۴۹۸ شفیع عیار (معنا و هدف از مهریه در ازدواج ) 23 اسد 1397 740
فراخوان عمومی بخاطرجلوگیری ازفروش شفاخانه وزیراکبرخان وسایر موسسات عام المنفعه 22 اسد 1397 761
ویدیوی۴۹۶ شفیع عیار ( زنده باد آیسکریم ) 18 اسد 1397 704
ویدیوی ۴۹۵ شفیع عیار ( جنگ اول جهانی و رابطه آن با امروز ما ) 17 اسد 1397 727
کالیفرنیا در نشست وزیر خارجه آمریکا ! 04 اسد 1397 845
ویدیوی ۴۹۱ شفیع عیار ( دوستم برگشت وبا یک انتحاری در میدان کابل پذیرایی گردید.) 03 اسد 1397 711
به بهانه ی" جایگزینی افراد نزدیک به امریکا در ارگان های نیروهای مسلح کشور" 01 اسد 1397 837
ویدیوی ۴۸۳ شفیع عیار ( ... ملای شیعه و ملای سنی ) 16 سرطان 1397 767
ویدیوی ۴۷۸ شفیع عیار ( صلح و آتش بس طالبان و اشرف غنی ) 30 جوزا 1397 797
ویدیوی 474 شفیع عیار (جواب دندان شکن شفیع عیار به گلبدین حکمتیار - هیلی ارشاد و شینواری بی هویت) 19 جوزا 1397 743
ویدیوی 473 شفیع عیار ( نماز و وضوء گرفتن...) 16 جوزا 1397 743
ویدیوی 468 شفیع عیار ( در سفر هامبورک جرمنی ) 05 جوزا 1397 778
مختصری تاریخچه نهضت اسلامی افغانستان 01 جوزا 1397 1674
ویدیوی 464 شفیع عیار( حکومت افغانستان حکومت دیوانه ها... ) 19 ثور 1397 845
«فاشیزم قبیلوی؛ مانع ملت شدن افغان ها» 17 ثور 1397 929
ویدیوی ۴۶۱ شفیع عیار ( باز هم انتحاری ...) 12 ثور 1397 870
جبر زمان کهکشان را بهم میریزد تا چه رسد به باور! 10 ثور 1397 1303
ویدیوی ۴۵۶ شفیع عیار ( مردم ما در جاجی میدان مقابل پاکستان ) 28 حمل 1397 903
ویدیوی ۴۵۴ شفیع عیار ( احمدولی مسعود ) 26 حمل 1397 865
ویدیوی ۴۵۰ شفیع عیار ( بلاخره امریکا در قندوز بالای طالبان حمله کرد ) 16 حمل 1397 842
حماسه ایکه عطا؛ بهانه اش شد! 06 حمل 1397 985
عفرین توسط نیروهای فاشیستی ارودوغان اشغال شد 04 حمل 1397 968
ویدیوی ۴۴۵ شفیع عیار ( که برد و که باخت ) 04 حمل 1397 948
ویدیوی ۴۴۳ شفیع عیار ( نوروز مزار ) 29 حوت 1396 886
افغانستان امروز 28 حوت 1396 822
حفاظت مزرعه تریاک توسط عسکرامریکائی 28 حوت 1396 963
هاوکینگ؛ نابغه نگران بقای زندگانی و انسانیت 28 حوت 1396 1115
ویدیوی ۴۴۰ شفیع عیار 23 حوت 1396 926
ایالات متحده یک دولت ناکام است 21 حوت 1396 974
ویدیوی 439 شفیع عیار ( هشتم مارچ ) 18 حوت 1396 882
ویدیوی 438 شفیع عیار ( ابراهیم عابد ) 15 حوت 1396 875
ویدیوی 436 شفیع عیار 12 حوت 1396 883
د وحدت په لار کې (د افغانستان د خلکو ملی دموکراتیکی شورا) رول 11 حوت 1396 986
ویدیوی ۴۳۵ شفیع عیار ( غنی به حج ) 10 حوت 1396 935
پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است! 07 حوت 1396 1278
ویدیوی 433 شفیع عیار ( پدر جان ) 05 حوت 1396 958
نکته هایی در باره تاپی 05 حوت 1396 977
ویدیوی 430 شفیع عیار (استقبال حکمتیار از تروریزم انتحاری ) 25 دلو 1396 874
ویدیوی 426 شفیع عیار ( مجید کلکانی-حفیظ امین و داکتر نجیب ) 21 دلو 1396 998
ویدیوی ۴۲۳ شفیع عیار ( ریس جمهور اندونیزیا در کابل ) 13 دلو 1396 1135
ویدیویی 419 شفیع عیار ( پنج حمله انتحاری در یک هفته ) 09 دلو 1396 941