افغان موج   

«اتباع غیر مجاز حق اجاره کردن خانه و ملک ندارند، از تنظیم قرارداد اجاره خانه و هرگونه ملک برای اتباع غیرمجاز جلوگیری می‌شود»

حرمان بی‌پایان زندگی پر محنت میلیونها شهروند افغانستانی پا در گریز که از بد حادثه به دام جمهوری اسلامی افتاده‌‌اند، خشونت سازمان یافته و فاشیسم دولتی عریانی که بیش از چهاردهه است مانند گردابی مهیب زندگی مهاجرین را می‌بلعد و مچاله می‌کند، حکایت مکرر زندگی شهروندان افغانستانی در ایران است. این نژادپرستی عریان، تماماً حاصل کارکرد حکومت اسلامی است. استثمار وحشیانه کارگران مهاجر و تحمیل یک زندگی غیر انسانی، ناایمن و مملو از وحشت با همین سرکوب فاشیستی ممکن گردیده است.

 

"آهای بد افغانی بیا اینجا ببینم . . ."این کابوس هر روزه میلیونها کارگر مهاجر و خانواده‌ آنها در هراس دائم از دستگیری و رد مرز شدن توسط ماموران حکومت اسلامی است. مجاز و غیر مجاز بهانه‌ای‌ برای رشوه‌گیری، به دام انداختن و آمایش‌های ناتمام و برای برگه‌ای بی‌اعتبار بنام مجوز اقامت است.

برای هر چه سخت‌تر کردن شرایط  به مهاجرین، به همه بنگاه‌های املاک دستور داده شده است که حق داشتن سرپناه و سقفی بر سر خانواده فقط منوط به اجازه اقامت و داشتن آخرین برگه آمایش است.

قوانین و دستورات ضد پناهندگی اداره اتباع و وزارت کشور اقامت در ۳۷شهر و ۱۷استان را برای شهروندان افغانستانی ممنوع کرده است. حق معامله، حتی در حد داشتن یک سیم‌کارت تلفن، ناممکن است. حق سفر بدون مجوز ممنوع است.

 وزیر بهداشت حکومت با وقاحتی بی مانند می‌گوید تهیه شیرخشک نوزاد برای اتباع،  فقط با برگه اقامتی معتبر ممکن است!

بی هویت و بی شناسنامه کردن بیش از یک میلیون کودک به جرم پیشینه افعانستانی و بر این اساس که "تابعیت ایرانی بر اساس خون"است! رفتار شنیع و فاشیستی و نژادپرستانه حکومت اسلامی با شهروندان افغانستانی در ایران است.

طبق اسناد منتشر شده از سوی وزارت کشور، نزدیک به نیم میلیون مهاجر طی سال جاری اخراج شده‌‌اند. بسیاری از این عودت داده شدگان پاسپورت و برگه اقامت معتبر هم داشته‌اند و ناچارند مجددا از هر طریق ممکن مجددا به ایران برگردند. جمهوری اسلامی دست در دست طالبان به جان شهروندان افغانستانی افتاده است.

 

هیچ انسانی نباید غیرمجاز شناخته شود. حق شهروندی، امنیت و داشتن سرپناه، از ابتدایی‌ترین حق پایه‌ای هر انسانی باید باشد. مردم شریف ایران مانند همیشه باید این سیاستهای نژادپرستانه حکومتی را خنثی کنند.

 

سیامک بهاری