افغان موج   

مقالات

فیلتر
داعش و احیای خلافت 05 سنبله 1393 2980
کتاب شناخت افغانستان 04 سنبله 1393 3050
.... بالاخره؛ «انسانیت» هست، نیست؟! 03 سنبله 1393 2699
ده اسطوره در مورد افغانستان 02 سنبله 1393 2715
ضرورت حادِ رستاخیز برای احیا و اعتلای «انسانیت» 27 اسد 1393 3071
نقش جنگ های نیابتی خاورمیانه در تقویت داعش! 12 اسد 1393 3086
از اوکراین تا فلسطین، از عراق تا افغانستان...! 03 اسد 1393 3009
در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی! 30 سرطان 1393 2956
سرکوب کردن زنان 28 سرطان 1393 3072
دولت اسلامی عراق و شام گام دیگری در تجزیۀ خاورمیانه 16 سرطان 1393 3360
ندایزنان افغان به ارتباط پروسۀ انتخابات 12 سرطان 1393 3044
عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان 09 سرطان 1393 2976
چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 02 سرطان 1393 2779
پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!» 19 جوزا 1393 2779
شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان 17 جوزا 1393 3188
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 3218
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 3048
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 3124
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 3371
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 2963
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 3052
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 2910
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 3165
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 3068
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 2967
غایت عشق 31 حمل 1393 3007
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 3426
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 3066
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 3195
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 3391
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 2928
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2797
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 3190
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3644
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3335
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3367
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2990
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 3239
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3662
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 3052
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2961
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 3020
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2781
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 3005
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3298
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 3149
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 3130
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 3108
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2987
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3641