افغان موج   

مقالات

فیلتر
افلاطون او دټولنیز عدالت 05 جوزا 1391 1942
دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی 24 ثور 1391 2034
کشور های چند قومی: درد سر ها و راه حل ها 15 ثور 1391 2256
آیاپیروی وتقـلیداز مذهب 02 ثور 1391 2088
هم از بلخ تا بوم کابلستان 29 حمل 1391 2068
افلاطون او د سیاسی - ټولنیز نظام سمون 27 حمل 1391 2265
زوال خرد در زادگاه خرد 24 حمل 1391 2055
ټولنیز خوځښت 19 حمل 1391 2004
ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی 16 حمل 1391 1987
مجموعه حقوق زن – قسمت شانزدهم 12 حمل 1391 2246
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 2279
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 2084
زنان در آتش 17 حوت 1390 2482
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 2559
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 2073
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 2487
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 2140
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 1888
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 1967
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 2244
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 2206
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 2182
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 2120
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 2591
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 2043
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 2815
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 2188
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 2363
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 2260
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 2748
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 2231
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2050
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2114
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 2243
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 2298
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 2082
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 2662
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 2023
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 2481
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 2293
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 2419
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 2073
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 2520
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 2094
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 2373
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2171
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 2309
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 2354
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 2975
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 2589