افغان موج   

مقالات

فیلتر
غایت عشق 31 حمل 1393 2822
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 3234
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 2887
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 3010
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 3193
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 2752
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2638
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2991
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3437
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3147
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3186
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2803
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 3070
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3428
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2865
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2792
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2845
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2616
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2833
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3132
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2960
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2955
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2922
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2807
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3446
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2928
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2705
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2820
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2891
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2711
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3062
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2774
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3028
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3218
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2924
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2843
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2734
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2624
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2906
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2802
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2824
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2867
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2695
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2901
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2737
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2702
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2650
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3276
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2871
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2876