افغان موج   

مقالات

فیلتر
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2734
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2537
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2635
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2735
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2569
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2890
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2606
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2846
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2982
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2725
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2680
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2544
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2457
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2706
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2621
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2643
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2671
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2529
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2721
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2575
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2535
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2493
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3102
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2675
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2705
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2896
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3492
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3000
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2835
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4106
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2637
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2602
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2870
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2714
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2535
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2566
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2882
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2516
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2443
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2364
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2464
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 2955
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2758
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2838
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 3743
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3030
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2550
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2593
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2860
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2645