افغان موج   

مقالات

فیلتر
چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 02 سرطان 1393 2685
پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!» 19 جوزا 1393 2689
شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان 17 جوزا 1393 3086
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 3129
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 2937
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 3021
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 3267
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 2855
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 2955
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 2818
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 3057
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 2956
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 2874
غایت عشق 31 حمل 1393 2909
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 3317
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 2964
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 3094
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 3279
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 2818
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2702
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 3084
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3534
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3240
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3266
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2895
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 3131
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3520
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2957
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2868
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2921
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2685
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2906
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3200
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 3053
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 3032
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 3013
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2881
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3540
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 3012
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2774
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2920
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2961
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2775
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3157
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2842
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3124
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3314
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2999
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2918
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2809