افغان موج   

مقالات

فیلتر
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2493
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2371
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2507
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2402
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2376
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2335
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2896
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2502
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2515
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2709
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3273
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2786
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2626
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3900
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2451
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2421
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2670
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2389
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2349
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2374
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2668
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2358
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2268
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2190
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2300
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 2380
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2571
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2625
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 3494
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 2790
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2369
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2406
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2672
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2444
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 2635
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 2424
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 2582
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 2901
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 2421
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 2406
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 3839
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 4658
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 2644
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 2760
We and Modernism 18 قوس 1391 7029
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 3730
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 2956
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 2812
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 2828
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 2722