افغان موج   

مقالات

فیلتر
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2582
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3118
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2644
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2518
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3780
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2334
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2294
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2538
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2273
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2257
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2287
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2529
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2254
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2152
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2093
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2195
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 2250
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2449
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2489
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 3292
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 2635
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2252
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2294
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2560
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2318
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 2505
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 2320
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 2441
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 2741
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 2320
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 2300
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 3656
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 4322
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 2513
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 2638
We and Modernism 18 قوس 1391 6851
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 3575
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 2843
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 2706
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 2717
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 2593
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 2639
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 2507
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 2530
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 2621
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 2331
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 2588
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 2644
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 2751
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 2641