افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2577
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2922
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3351
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3078
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3118
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2718
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2999
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3339
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2783
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2727
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2781
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2556
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2752
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3080
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2888
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2881
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2839
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2745
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3360
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2853
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2633
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2734
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2829
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2653
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2988
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2711
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2954
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3118
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2850
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2784
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2659
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2557
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2826
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2722
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2748
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2789
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2625
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2821
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2669
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2632
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2580
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3211
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2787
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2803
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2992
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3642
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3135
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2937
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4245
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2776