افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 3325
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 3498
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 3017
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2940
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 3279
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3756
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3430
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3461
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 3077
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 3367
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3768
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 3159
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 3052
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 3103
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2882
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 3101
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3403
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 3242
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 3219
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 3206
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 3078
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3737
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 3215
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2997
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 3125
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 3174
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2966
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3351
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 3049
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3337
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3538
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 3215
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 3129
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 3016
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2914
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 3270
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 3069
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 3118
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 3162
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2967
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 3158
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 3047
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 3014
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2941
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3563
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 3172
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3147
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3370
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 4067
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3568