افغان موج   

مقالات

فیلتر
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 2589
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 2731
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 2668
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 4099
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 2623
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2411
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2448
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 2591
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 2663
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 2420
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 3031
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 2428
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 2878
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 2664
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 2935
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 2451
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 2953
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 2353
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 2815
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2512
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 2654
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 2734
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 3411
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 2919
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 2583
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3003
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 2647
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 2684
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3196
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3075
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 2990
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 2814
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 2799
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 2800
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3342
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3242
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 4107
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 2780
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4147
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 4795
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4201
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3383
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3503
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3229
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3326
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3181
دو عنوان 11 حمل 1390 2948
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 4562
سرزمین ما 06 حمل 1390 3071
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2713