افغان موج   

مقالات

فیلتر
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 2227
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 2639
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 2285
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 2296
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 2822
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 2680
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 2575
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 2434
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 2436
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 2451
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3010
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 2876
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 3197
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 2477
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 3728
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 4257
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 3846
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 2988
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3134
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 2826
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 2918
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 2854
دو عنوان 11 حمل 1390 2572
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 4084
سرزمین ما 06 حمل 1390 2768
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2412
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 2890
زن و خانواده 16 حوت 1389 3805
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3116
مهره های سوخته 10 حوت 1389 2515
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 3708
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 2825
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 3890
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 4480
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3080
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 2924
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 2665
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3173
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 2974
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 2980
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 3450
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 2993
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 4651
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 2579
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 2402
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2408
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2438
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 3015
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 4288
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 6786