افغان موج   

مقالات

فیلتر
جايگاه هرات در مدنيت خراسان 14 سنبله 1391 3423
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 2910
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 2743
فرو افتادن کاخ ولایت 18 سرطان 1391 2581
نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان 15 سرطان 1391 2990
خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان 13 سرطان 1391 3805
خاطرات محمود طرزی 08 سرطان 1391 5798
ریشه های خراسان کهن 08 سرطان 1391 3745
ضرورت گذار از هرج و مرج به جامعۀ مدنی در افغانستان 19 جوزا 1391 2572
غلام محمد «مصور» میمنه گی پیشآهنگ هنر نقاشی معاصر 14 جوزا 1391 5859
جبهه او ائتلاف 14 جوزا 1391 2961
خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر 11 جوزا 1391 2783
در مجلس استاد محمد علی عطار هروی 08 جوزا 1391 3359
نقش معادن افغانستان در تحولات سیاسی کشور 06 جوزا 1391 5053
افلاطون او دټولنیز عدالت 05 جوزا 1391 2764
دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی 24 ثور 1391 2855
کشور های چند قومی: درد سر ها و راه حل ها 15 ثور 1391 3065
آیاپیروی وتقـلیداز مذهب 02 ثور 1391 2864
هم از بلخ تا بوم کابلستان 29 حمل 1391 3033
افلاطون او د سیاسی - ټولنیز نظام سمون 27 حمل 1391 4752
زوال خرد در زادگاه خرد 24 حمل 1391 2927
ټولنیز خوځښت 19 حمل 1391 2950
ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی 16 حمل 1391 2803
مجموعه حقوق زن – قسمت شانزدهم 12 حمل 1391 3294
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 3127
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 2886
زنان در آتش 17 حوت 1390 3346
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 3470
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 2964
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 3305
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 3036
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 2677
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 2933
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 4828
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 3130
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 3136
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 3012
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 3768
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 2868
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 5131
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 3095
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 3312
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 3327
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 14579
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 3316
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2979
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2990
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 3215
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 3250
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 3000