افغان موج   

مقالات

فیلتر
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 2596
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 2500
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 2352
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 2340
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 2378
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 2931
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 2801
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 3114
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 2381
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 3632
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 4122
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 3764
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 2898
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3052
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 2744
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 2813
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 2776
دو عنوان 11 حمل 1390 2472
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 3948
سرزمین ما 06 حمل 1390 2674
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 2341
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 2796
زن و خانواده 16 حوت 1389 3702
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 3044
مهره های سوخته 10 حوت 1389 2446
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 3581
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 2709
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 3724
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 4349
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 3004
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 2852
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 2553
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 3084
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 2876
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 2893
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 3361
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 2906
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 4521
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 2505
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 2333
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 2324
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 2369
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 2941
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 4110
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 6565
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 3189
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 3516
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 2797
درک نادرست 15 عقرب 1389 2434
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 2604