افغان موج   

مقالات

فیلتر
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 2625
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 2966
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 2685
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 2394
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 2593
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 3744
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 2722
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 2796
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 2684
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 3328
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 2575
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 4344
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 2815
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 2980
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 2941
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 6213
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 2833
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2599
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2643
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 2804
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 2843
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 2598
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 3351
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 2653
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 3128
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 2863
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 3270
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 2656
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 3200
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 2538
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 3151
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2700
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 2850
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 2951
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 3741
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3143
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 2821
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3246
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 2866
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 2895
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3430
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3327
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3294
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 2994
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 2988
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 3029
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3539
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3440
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 4680
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 2951