افغان موج   

مقالات

فیلتر
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 3124
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2875
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 3023
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 3073
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2872
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3254
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2947
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3233
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 3426
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 3099
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 3024
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2910
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2808
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 3104
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2976
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 3008
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 3040
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2863
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 3058
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2915
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2901
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2841
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3471
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 3069
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3056
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3234
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3935
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3387
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3238
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4617
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 3081
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2942
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3225
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 3143
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2904
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2928
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3275
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2866
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2802
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2714
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2797
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3326
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3097
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3230
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 4142
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3448
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2907
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2958
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3238
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2998