افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3068
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3727
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3209
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3019
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4348
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2855
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2759
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3037
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2965
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2705
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2748
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3074
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2676
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2615
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2528
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2626
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3147
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2912
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3038
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 3928
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3233
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2730
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2766
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3048
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2829
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 3019
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 2810
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 3011
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 3354
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 2801
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 2767
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 4368
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 5800
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 3024
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 3219
We and Modernism 18 قوس 1391 7549
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 4165
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 3365
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 3148
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 3278
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 3110
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 3065
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 3009
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 3021
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 3250
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 2782
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 3033
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 3114
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 3281
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 3170