افغان موج   

مقالات

فیلتر
زوال خرد در زادگاه خرد 24 حمل 1391 2704
ټولنیز خوځښت 19 حمل 1391 2687
ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی 16 حمل 1391 2560
مجموعه حقوق زن – قسمت شانزدهم 12 حمل 1391 3030
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 2885
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 2668
زنان در آتش 17 حوت 1390 3134
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 3209
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 2692
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 3051
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 2783
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 2456
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 2686
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 4165
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 2833
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 2879
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 2764
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 3446
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 2636
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 4514
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 2886
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 3050
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 3009
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 7063
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 2924
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2663
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2718
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 2885
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 2920
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 2685
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 3474
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 2741
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 3235
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 2931
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 3360
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 2739
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 3292
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 2613
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 3238
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2765
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 2927
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 3036
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 3837
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3227
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 2905
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3326
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 2952
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 2989
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3537
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3409