افغان موج   

مقالات

فیلتر
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2709
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2994
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2875
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2909
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2940
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2763
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2964
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2815
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2795
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2735
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 3354
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2963
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2957
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3144
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 3822
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 3287
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3108
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 4453
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2962
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2838
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3122
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 3035
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2808
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2822
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3165
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2758
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2701
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2614
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2696
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3221
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3004
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3135
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 4020
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3335
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2801
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2857
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3135
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2905
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 3089
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 2886
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 3088
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 3426
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 2879
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 2835
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 4462
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 5974
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 3099
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 3323
We and Modernism 18 قوس 1391 7649
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 4272