افغان موج   

مقالات

فیلتر
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 2582
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 3128
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 2455
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 3963
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 2680
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 2832
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 2760
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 5046
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 2724
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 2494
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 2535
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 2673
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 2734
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 2502
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 3149
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 2520
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 2968
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 2745
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 3031
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 2541
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 3051
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 2424
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 2930
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 2599
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 2732
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 2829
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 3544
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 3004
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 2676
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 3097
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 2729
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 2785
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 3290
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 3170
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 3090
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 2886
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 2864
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 2894
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 3427
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 3322
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 4354
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 2845
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 4281
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 4890
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 4292
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 3473
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 3598
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 3319
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 3394
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 3264