افغان موج   

مقالات

فیلتر
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2696
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2972
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2898
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2625
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2666
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3003
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2607
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 2554
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 2460
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 2562
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3074
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2844
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2955
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 3844
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 3158
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 2663
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 2700
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2962
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 2753
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 2949
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 2744
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 2926
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 3266
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 2712
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 2696
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 4260
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 5625
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 2963
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 3129
We and Modernism 18 قوس 1391 7468
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 4086
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 3272
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 3075
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 3192
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 3027
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 3007
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 2945
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 2927
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 3185
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 2718
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 2964
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 3035
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 3205
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 3106
جايگاه هرات در مدنيت خراسان 14 سنبله 1391 3799
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 3459
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 3171
فرو افتادن کاخ ولایت 18 سرطان 1391 2939
نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان 15 سرطان 1391 3411
خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان 13 سرطان 1391 4314