افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2197
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2189
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2208
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2104
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2673
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2159
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2003
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2144
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2265
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2061
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2331
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2104
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2284
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2332
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2168
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2143
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2045
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1968
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2112
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2035
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2104
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2112
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2044
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2178
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2049
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2081
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2016
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2535
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2162
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2192
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2342
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2810
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2386
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2281
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 3505
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 2078
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 2095
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2293
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 2050
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 2032
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 2078
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2234
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 2026
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1932
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1869
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1955
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 2011
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2216
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2199
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2945