افغان موج   

مقالات

فیلتر
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1706
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1645
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2069
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1815
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1766
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 1915
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2338
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2016
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 1876
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2581
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1741
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1766
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 1869
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1720
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1667
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1682
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 1809
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1621
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1555
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1544
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1591
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1686
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 1852
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 1799
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2537
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 1887
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 1683
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 1718
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 1959
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 1709
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 1804
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 1692
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 1742
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 2011
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 1770
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 1726
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 2540
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 3099
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 1854
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 2018
We and Modernism 18 قوس 1391 5633
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 2435
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 2170
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 2035
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 1931
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 1912
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 2061
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 1887
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 1901
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 1975