افغان موج   

مقالات

فیلتر
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 1680
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1597
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1498
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1541
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 1631
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1484
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1426
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1422
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1463
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1561
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 1713
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 1640
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2381
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 1683
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 1554
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 1564
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 1809
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 1567
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 1659
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 1543
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 1572
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 1861
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 1604
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 1610
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 2304
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 2844
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 1704
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 1866
We and Modernism 18 قوس 1391 5475
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 1973
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 1969
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 1891
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 1743
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 1759
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 1919
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 1738
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 1746
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 1803
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 1578
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 1736
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 1926
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 1903
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 1846
جايگاه هرات در مدنيت خراسان 14 سنبله 1391 1904
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 2146
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 1955
فرو افتادن کاخ ولایت 18 سرطان 1391 1855
نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان 15 سرطان 1391 2171
خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان 13 سرطان 1391 2628
خاطرات محمود طرزی 08 سرطان 1391 4187