افغان موج   

مقالات

فیلتر
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1849
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1792
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1950
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1845
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1940
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1900
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1867
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2011
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1901
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1910
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1843
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2277
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1997
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1976
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2148
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2563
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2199
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2092
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2788
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1901
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1921
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 2083
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1878
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1849
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1879
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 2034
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1821
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1755
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1699
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1790
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1869
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 2027
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 2002
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2738
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 2106
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 1882
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 1906
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2144
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 1882
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 2033
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 1889
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 1953
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 2203
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 1940
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 1867
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 2838
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 3414
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 2035
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 2207
We and Modernism 18 قوس 1391 5901