افغان موج   

مقالات

فیلتر
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 2439
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 2533
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 2751
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 2361
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 2483
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 2364
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 2574
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 2461
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 2428
غایت عشق 31 حمل 1393 2448
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 2853
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 2527
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 2610
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 2771
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 2419
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2287
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2653
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2989
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2790
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2876
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2439
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2696
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 3023
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2469
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2450
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2455
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2261
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2432
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2747
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2574
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2586
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2533
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2441
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 3049
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2521
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2340
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2466
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2571
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2392
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2704
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2421
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2646
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2725
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2519
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2476
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2352
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2271
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2493
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2383
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2434