افغان موج   

مقالات

فیلتر
غایت عشق 31 حمل 1393 2334
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 2713
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 2409
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 2508
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 2608
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 2309
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 2183
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2565
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2871
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2652
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2769
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 2339
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2590
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 2813
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 2337
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 2350
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 2341
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 2166
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 2326
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2609
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 2461
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2465
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2430
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 2340
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2932
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 2395
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 2224
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 2363
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2458
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 2270
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2590
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 2323
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2537
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2589
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 2409
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 2371
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 2253
جشن مهرگان 01 میزان 1392 2171
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 2346
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 2259
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 2332
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 2353
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 2264
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 2391
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 2267
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 2281
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 2230
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2779
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 2379
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 2407