افغان موج   

مقالات

فیلتر
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1871
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1794
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1771
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 1928
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1826
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1814
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1755
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 2183
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1921
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1895
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 2044
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2448
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 2119
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 2001
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2692
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1831
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1852
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 1990
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1799
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1763
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1785
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 1939
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1732
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1657
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1627
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1700
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1788
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 1953
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 1916
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 2638
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 2016
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 1794
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 1820
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 2069
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 1800
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 1931
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 1801
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 1857
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 2114
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 1858
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 1804
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 2708
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 3269
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 1949
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 2124
We and Modernism 18 قوس 1391 5782
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 2587
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 2261
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 2133
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 2051