افغان موج   

مقالات

فیلتر
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 716
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 833
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 840
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 752
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 782
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1119
آزادی علمی 06 ثور 1397 800
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 787
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 774
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 841
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 817
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 899
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 988
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 934
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 946
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 919
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 912
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 966
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 882
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 981
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 947
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1086
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1055
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1329
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1042
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1170
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1230
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1131
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1070
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1492
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1151
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1268
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1312
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1237
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1401
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1217
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1132
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1268
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1570
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1355
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1557
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1368
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 2443
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1438
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1606
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1545
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 1754
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 1956
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1588
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1630