افغان موج   

مقالات

فیلتر
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 689
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 523
هوویت چیست 19 حمل 1398 575
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 653
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 661
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 558
ایدئولوژی 09 حوت 1397 687
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 858
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 708
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 673
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 924
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 811
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 942
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 746
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 986
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 905
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 790
آوای آزادی 21 عقرب 1397 838
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 838
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 759
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 883
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 860
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 795
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 802
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 953
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 869
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 880
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1044
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1039
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 856
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1055
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 995
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1104
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1082
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1000
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1023
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1455
آزادی علمی 06 ثور 1397 1034
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1014
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 998
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1066
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 1083
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1112
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1257
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1179
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1179
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1151
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1126
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1205
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1074