افغان موج   

مقالات

فیلتر
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 574
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 522
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 507
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 667
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 566
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 517
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 566
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 550
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 572
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 691
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 598
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 679
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 640
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 616
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 601
خط سوم 07 جوزا 1398 680
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 740
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 641
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 628
ره آورد من 10 ثور 1398 617
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 848
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 676
هوویت چیست 19 حمل 1398 749
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 820
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 822
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 693
ایدئولوژی 09 حوت 1397 843
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 1015
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 853
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 826
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1100
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 1018
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1102
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 912
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 1250
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1078
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 965
آوای آزادی 21 عقرب 1397 1063
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1032
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 950
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 1024
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 1050
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 969
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 980
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1142
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 1028
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 1025
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1229
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1181
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 1003