افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 751
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 825
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 955
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 868
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1026
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 930
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 1738
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1002
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1079
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1029
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 1281
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 1321
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1082
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1162
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 1072
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1104
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 1219
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1130
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 1232
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 1100
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 1160
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 1209
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1052
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 1166
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 1255
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1053
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 1380
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 1168
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 1121
علم چیست؟ 24 دلو 1395 1138
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی 03 دلو 1395 1269
اندیشیدن به آینده نظریه اجتماعی: آری به جامعه‌شناسی 02 دلو 1395 1208
شکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی! 27 جدی 1395 1341
بزرگترین جفای غرب به مردم افغانستان 20 جدی 1395 1329
افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی 15 جدی 1395 1301
دانش، پلی به سوی توسعه. 06 جدی 1395 1230
پښتونستان یو ضرورت دی 25 قوس 1395 1415
درنگی در آستانه هشتادمین فرسنگ 23 قوس 1395 1313
آزمون های اندیشه ورزی در جهان 13 قوس 1395 1199
چرا اندیشه، چرا نوشته، چرا سخن...؟؟؟ 30 عقرب 1395 1290
داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن 25 عقرب 1395 1282
«گناه اولیه»آدم؛ پندارهِ مخلوق دوره های کودکی بشر 24 عقرب 1395 1380
دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا 22 عقرب 1395 1337
«گناه اولیه» آدمی؛ با استوپیدیای بشر چه رابطه دارد؟ 16 عقرب 1395 1511
من؛ چرا و چگونه از محمد و قرآن؛ دفاع میکنم؟! 10 عقرب 1395 1341
فناوری های تشخیص هویت 07 عقرب 1395 1297
چلیپا؛ بر دروغ و پسماندگی و جهل! 03 عقرب 1395 1594
استوپیدیای روزهِ مرگ، ساتی و مُرده هراسی! 25 میزان 1395 1457
میخ ها و بیخ های طوق لعنت گردن ما! 12 میزان 1395 1278
پایان « جهان غرب»؟ 03 میزان 1395 1384