افغان موج   

مقالات

فیلتر
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 531
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 526
خط سوم 07 جوزا 1398 598
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 652
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 562
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 549
ره آورد من 10 ثور 1398 551
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 762
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 599
هوویت چیست 19 حمل 1398 659
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 732
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 738
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 617
ایدئولوژی 09 حوت 1397 761
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 927
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 782
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 740
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1006
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 913
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1022
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 824
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 1073
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 988
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 880
آوای آزادی 21 عقرب 1397 930
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 929
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 839
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 953
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 939
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 864
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 881
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1052
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 945
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 960
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 1139
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1114
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 922
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1138
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 1072
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1184
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1152
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1073
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1091
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1553
آزادی علمی 06 ثور 1397 1109
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1091
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 1063
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1136
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 1152
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1176