افغان موج   

مقالات

فیلتر
آزادی علمی 06 ثور 1397 745
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 730
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 726
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 784
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 755
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 843
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 936
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 867
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 889
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 856
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 859
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 904
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 834
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 926
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 890
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1020
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 994
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1252
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 988
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1103
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1158
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1072
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1014
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1407
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1093
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1215
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1234
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1160
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1314
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1152
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1075
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1203
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1481
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1285
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1484
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1292
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 2337
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1373
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1533
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1473
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 1689
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 1862
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1518
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1575
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 1539
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1536
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 1659
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1517
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 1688
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 1541