افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 665
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 773
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 747
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 683
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 730
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 808
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 764
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 785
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 905
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 934
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 770
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 937
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 894
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1007
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 991
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 898
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 920
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 1335
آزادی علمی 06 ثور 1397 934
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 921
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 900
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 975
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 976
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 1032
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 1137
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 1074
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 1101
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1043
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1037
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 1096
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1000
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 1119
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 1101
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 1209
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 1200
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1524
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 1173
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 1328
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1411
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 1271
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 1212
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1681
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 1314
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1438
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1496
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1419
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1580
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1404
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 1298
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1451