افغان موج   

مقالات

فیلتر
طرح برنامۀ ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان 03 حوت 1398 494
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 28 دلو 1398 451
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 09 دلو 1398 454
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 603
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 476
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 516
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 528
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 555
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 604
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 573
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 666
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 1338
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 685
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 643
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 600
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 793
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 672
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 631
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 658
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 649
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 660
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 800
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 678
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 791
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 740
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 730
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 703
خط سوم 07 جوزا 1398 771
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 845
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 738
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 727
ره آورد من 10 ثور 1398 707
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 964
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 771
هوویت چیست 19 حمل 1398 854
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 945
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 941
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 805
ایدئولوژی 09 حوت 1397 956
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 1129
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 964
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 924
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1219
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 1140
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1213
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 1016
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 1557
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1194
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1068
آوای آزادی 21 عقرب 1397 1180