افغان موج   

مقالات

فیلتر
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 735
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 739
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 787
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 729
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 815
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 774
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 905
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 894
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 1085
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 872
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 965
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 1004
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 948
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 896
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 1263
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 984
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 1096
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 1115
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 1037
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 1135
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 1030
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 973
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 1087
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 1310
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 1160
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 1322
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 1177
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 2166
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 1268
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 1397
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 1333
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 1570
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 1669
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 1375
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 1440
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 1369
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 1396
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 1521
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 1397
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 1542
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 1392
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 1440
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 1479
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 1328
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 1460
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 1576
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 1307
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 1675
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 1469
انقلاب‌های روسیه درآمدی بر انقلاب‌های قرن بیستم 01 حوت 1395 1455