افغان موج   

مقالات

فیلتر
اسلام؛ جنگ «هفتاد و دو ملتی» از ندیدن حقیقت! 20 میزان 1394 2535
فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان 17 میزان 1394 2338
جغرافیای قرآن و مفاهیم «جهان» و «عالم» و «ناس» 13 میزان 1394 2173
تروریسم اسلامی، غرب و جامعه ای مضطرب 12 میزان 1394 2356
شیطان و هئیت اجراییه آن 04 میزان 1394 2565
بحران پناهجویان پایان یک دوران 03 میزان 1394 2724
ارتباطات و آگاهی 29 سنبله 1394 2390
نامه وارده: اسلام از اول پُر از مشکلات بوده! 23 سنبله 1394 2282
جهاني شدن سياست 21 سنبله 1394 2517
«ماموریت داریم که با مردم به قدر عقل شان سخن گوییم!» 09 سنبله 1394 2482
« با چه زرنگی؛ تخریب اسلام!؟ » 02 سنبله 1394 2488
آگاهی؛ قدرت است و از جمله قدرت در برابر پاکستان! 25 اسد 1394 2577
بدترين و بهترين سناريوها برای خاورميانه 21 اسد 1394 2452
جهان بینی قرآن؛ جهان بینی حضرت محمد و قوم اوست! 05 اسد 1394 2534
پرسش ها و پاسخ ها (ستون نو) 29 سرطان 1394 2357
بنیادگرایی و نقض حقوق زنان 21 سرطان 1394 2358
درماندگی 1400 ساله و راه گشایی داهیانه اندیشمند افغانستان 08 سرطان 1394 3057
معماری تمدن 01 سرطان 1394 2391
روزه؛ عنعنه ماقبل عصرِ کار "اجتماعی شده" است! 31 جوزا 1394 2933
"برگشتِ هابیل"، تصویرِ یک حقیقت تلخ 25 جوزا 1394 2461
طالبان و روزهای دشوار هرات 25 جوزا 1394 2581
کامیابی دمکراسی و چپ در ترکیه 21 جوزا 1394 2280
پیروزی مقاومت جهانیان و شکست هژمونی ایالات متحده امریکا 04 جوزا 1394 2548
مروری بر آثار داستایفسکی بارویکرد جامعه شناسانه 01 جوزا 1394 2501
راز نیروی عقیده بر «آبشویهِ لینگام» و تعویذ و دعا؛ در چیست؟ 27 ثور 1394 2555
طالبان و روزهای دشوار هرات 27 ثور 1394 2403
رزاق مامون؛ مُبَلِغ تروریزم و جنگ و بربادی در افغانستان 20 ثور 1394 2449
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟! 14 ثور 1394 2527
طالبان و روزهای دشوار هرات 11 ثور 1394 2791
صدومین سال حوادث غم انگیز و عبرت آموز و رو در رویی با تاریخ 11 ثور 1394 2236
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟ 07 ثور 1394 2458
چهره‌های متکثر اسلام در قرن بیست و یکم 06 ثور 1394 2528
٫٫روشنگر،، سنت زده 05 ثور 1394 2544
طالبان و روزهای دشوار هرات 02 ثور 1394 2455
طالبان و روزهای دشوار هرات 01 ثور 1394 2415
آیا جناب رزاق مامون؛ تب ندارد؟! 31 حمل 1394 2336
طالبان و روزهای دشوار هرات 26 حمل 1394 2480
معنای فاجعهِ «فرخنده» 17 حمل 1394 2494
بربریت: در بوسه چرچیل؛ تا خطبهِ مُلا نیازی! 10 حمل 1394 2712
خون انسانیت را ریختند 04 حمل 1394 2935
فرخنده، به پرچم انقلاب رهایی از بد فرهنگی مبدل شد 04 حمل 1394 2452
تراژیدی۲۸حوت؛ عقبه ای کمتر از موتر بمِ انتحاری ندارد! 03 حمل 1394 2398
به سلسلۀ کمپاین"تفکر، تحریر و عمل" 28 حوت 1393 2715
چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت ؟ 26 حوت 1393 2580
روزهشت مارچ را به تمام زنان شجاع سرتاسردنیا تبریک می گویم 24 حوت 1393 2585
طالبان و روزهای دشوار هرات ( بخش سوم ) 21 حوت 1393 2398
پخته را «آتش» میسوزاند یا «خدا»؟ 18 حوت 1393 2526
نگاهی بر ( کمپاین " حقوق زن در اسلام") 17 حوت 1393 2678
طالبان و روزهای دشوار هرات 13 حوت 1393 2499
هیچ چیزی غیر از وجود و نفس آدمی مقدس نیست! 11 حوت 1393 2405