افغان موج   

مقالات

فیلتر
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1471
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1528
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1480
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1393
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1494
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 1649
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1603
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 1550
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 1513
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1462
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2001
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1562
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1436
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1485
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 1639
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1521
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 1648
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1512
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 1657
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 1657
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1500
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 1551
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1372
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1371
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1543
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1453
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1534
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1470
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1412
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 1571
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1508
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1457
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1423
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 1793
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1545
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1516
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 1620
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 2038
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 1712
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 1633
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2293
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1512
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1477
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 1581
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1449
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1406
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1467
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 1527
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1398
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1339