افغان موج   

مقالات

فیلتر
ندایزنان افغان به ارتباط پروسۀ انتخابات 12 سرطان 1393 1952
عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان 09 سرطان 1393 1902
چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 02 سرطان 1393 1750
پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!» 19 جوزا 1393 1773
شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان 17 جوزا 1393 2031
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 2073
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 1838
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 1937
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 2148
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 1818
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 1956
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 1877
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 2028
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 1900
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 1925
غایت عشق 31 حمل 1393 1934
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 2240
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 1939
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 2037
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 2065
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 1889
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 1790
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2164
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2383
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2223
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2273
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 1915
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2139
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 2353
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1918
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1965
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1919
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1794
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1910
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2136
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1996
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 2009
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 2053
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1921
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2426
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1961
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1833
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1960
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2071
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1867
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2124
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1934
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2101
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2099
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1970