افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 1753
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 1718
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 1800
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 1680
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 1734
غایت عشق 31 حمل 1393 1749
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 2003
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 1709
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 1840
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 1811
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 1694
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 1629
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 1930
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2183
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2075
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2037
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 1726
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 1899
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 2128
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1717
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1782
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1743
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1616
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1732
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 1947
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1836
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 1813
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 1764
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1742
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2239
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1795
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1654
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1751
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 1894
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1691
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 1915
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1784
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 1910
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 1909
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1758
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 1784
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1656
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1610
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1774
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1666
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1788
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1685
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1663
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 1818
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1753