افغان موج   

مقالات

فیلتر
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 1973
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 1756
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 1825
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 2053
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 1744
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 1875
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 1810
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 1934
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 1810
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 1847
غایت عشق 31 حمل 1393 1855
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 2143
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 1835
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 1958
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 1949
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 1805
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 1725
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 2070
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2311
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 2164
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 2177
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 1839
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 2024
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 2259
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 1824
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 1886
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 1847
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 1731
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 1835
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 2062
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1925
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 1916
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 1871
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1851
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 2346
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1894
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1754
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1867
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 2000
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1794
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 2039
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1874
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 2018
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 2022
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1880
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 1886
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1762
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1717
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1882
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1767