افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 1581
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 1547
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 1472
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 1431
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 1388
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 1935
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 1496
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 1381
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 1419
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 1574
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 1418
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 1565
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 1442
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 1596
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 1580
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 1438
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 1491
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 1302
جشن مهرگان 01 میزان 1392 1315
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 1477
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 1401
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 1462
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 1403
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 1336
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 1504
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 1413
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 1393
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 1363
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 1692
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 1490
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 1447
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 1529
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 1931
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 1610
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 1562
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 2207
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 1458
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 1414
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 1506
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 1365
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 1338
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 1402
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 1440
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 1338
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 1270
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 1311
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 1334
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 1421
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 1559
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 1472