افغان موج   

مقالات

فیلتر
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 3812
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 4463
جنگ های کابل 08 ثور 1387 3666
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 4336
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 3641
خليلي در هرات 29 حمل 1387 3916
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 4068
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 8260
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 5295
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 3462
در مساله زبان 13 حوت 1386 3208
هشتم مارچ 12 حوت 1386 4485
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 4423
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3766
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 3366
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 3245
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3856
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 3058
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 3208
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 3446
داستان نویسی 13 عقرب 1386 5211
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 5542
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 6521
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 4911
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 4907
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3944
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 5976
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 4051
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 4657
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 4520
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 9249
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 3526
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 4057
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 4235
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 5561
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 6089
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 6261
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 4122
خنجر از پشت 30 اسد 1385 4221
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 10108
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 4082
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 3877
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 3725
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 9014
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 19169
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 39339
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 100845
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 55854
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 3849
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 29095