افغان موج   

مقالات

فیلتر
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3639
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 5567
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3697
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 4303
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 4134
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 8600
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 3232
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 3716
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 3842
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 5160
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 5216
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5935
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 3721
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3906
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 9511
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 3733
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 3539
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 3418
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 8248
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 17010
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 35000
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 96143
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 53823
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 3537
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 27953
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 93697
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 6844