افغان موج   

مقالات

فیلتر
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 5039
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 10060
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 4070
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 4536
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 4806
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 6197
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 7068
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 6747
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 4761
خنجر از پشت 30 اسد 1385 4772
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 11009
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 4609
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 4434
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 4270
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 10373
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 20614
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 42541
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 107734
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 58790
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 4401
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 30518
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 101065
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 8311