افغان موج   

مقالات

فیلتر
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 6281
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 4241
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 4850
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 4723
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 9527
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 3712
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 4237
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 4461
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 5808
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 6473
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 6438
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 4351
خنجر از پشت 30 اسد 1385 4459
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 10377
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 4256
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 4094
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 3927
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 9597
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 19746
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 40656
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 103105
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 57088
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 4042
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 29550
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 97910
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 7777