افغان موج   

مقالات

فیلتر
برادر بزرگ، حیوان بارکش و قوم شایسته 23 عقرب 1387 3746
تقدیر از صبورالله سیاهسنگ و آندیشه هایش 07 سنبله 1387 3974
گر امر شود که مست گیرند 13 اسد 1387 3642
اسکان کوچی ها تحول مثبت درتوسعه ی اجتماعی 30 سرطان 1387 3580
ظرفیت های تولیدات زراعتی در وطن عزیز ما افغانستان 05 سرطان 1387 10543
دستهای ویرانگر 15 جوزا 1387 3220
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 3469
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 3352
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 3396
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 3005
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 3373
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 3237
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 3631
جنگ های کابل 08 ثور 1387 3182
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 3588
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 2999
خليلي در هرات 29 حمل 1387 3380
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 3530
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 7345
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 4703
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 3011
در مساله زبان 13 حوت 1386 2725
هشتم مارچ 12 حوت 1386 3946
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 3867
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3322
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 2906
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2781
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3420
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2633
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2767
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 2960
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4747
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 4871
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 5865
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 4330
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 4186
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3468
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 5345
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3510
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 4099
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 3874
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 8282
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 3085
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 3554
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 3646
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 4898
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 4861
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5785
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 3518
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3727