افغان موج   

مقالات

فیلتر
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 2985
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 2741
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 3999
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 3444
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5186
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 2821
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3065
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 7666
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 2992
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 2692
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 2729
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 6207
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 13047
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 25905
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 86541
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 46555
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 2737
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 25393
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 82907
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 5767