افغان موج   

مقالات

فیلتر
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2485
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3088
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2321
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2394
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 2666
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4298
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 4415
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 5277
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 3891
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 3710
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3083
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 4868
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3174
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 3533
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 3432
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 7462
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 2762
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 3221
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 3113
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 4384
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 3950
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5454
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 3121
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3334
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 8215
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 3227
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 2982
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 2979
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 6924
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 14173
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 28624
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 88339
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 49586
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 2995
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 25884
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 87476
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 6059