افغان موج   

مقالات

فیلتر
لکـه ونه مـسـتقیم په خـپل مــکان 05 حمل 1388 3283
تاریخچۀ نو روز 01 حمل 1388 3145
هفت سين 01 حمل 1388 2940
پنج سال و هفده روز سکوت تلخ 01 حمل 1388 2794
دخالتهای رژیم ایران در افغانستان 20 حوت 1387 5438
نوشته ای در باب حق مندی کارگران افغانی در ایران 18 حوت 1387 3456
گذری در ورای اندیشه ها 17 حوت 1387 3573
به مناسبت هشتم مارچ 17 حوت 1387 28946
احمد ضیاء مسعود به دنبال چیست؟ 06 حوت 1387 3485
پیروزی ایده و آرمان بر زر و زور و تزویر 21 دلو 1387 2878
سرمشاور نظامی قوای مسلح افغانستان 12 دلو 1387 3858
مقاومت غزه، قایم بادا 06 دلو 1387 3760
ایران و موضوع آبهای افغانستان 14 جدی 1387 5474
خاطراتی از آقای محب بارش 12 جدی 1387 5556
نامۀ رسیده و موضوع زعفران 22 قوس 1387 5492
گرامیداشت از سالگرد وفات زنده یاد بیرنگ کوهدامنی 21 قوس 1387 6431
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي قسمت دوم 14 قوس 1387 16478
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي 10 قوس 1387 13180
برادر بزرگ، حیوان بارکش و قوم شایسته 23 عقرب 1387 3913
تقدیر از صبورالله سیاهسنگ و آندیشه هایش 07 سنبله 1387 4185
گر امر شود که مست گیرند 13 اسد 1387 3862
اسکان کوچی ها تحول مثبت درتوسعه ی اجتماعی 30 سرطان 1387 3782
ظرفیت های تولیدات زراعتی در وطن عزیز ما افغانستان 05 سرطان 1387 11082
دستهای ویرانگر 15 جوزا 1387 3450
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 3668
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 3565
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 3605
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 3224
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 3562
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 3461
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 3944
جنگ های کابل 08 ثور 1387 3370
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 3895
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 3282
خليلي در هرات 29 حمل 1387 3592
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 3751
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 7741
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 4935
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 3203
در مساله زبان 13 حوت 1386 2919
هشتم مارچ 12 حوت 1386 4198
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 4117
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3528
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 3108
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2978
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3607
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2815
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2940
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 3137
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4940