افغان موج   

مقالات

فیلتر
هشتم مارچ 12 حوت 1386 3556
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 3417
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3075
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 2674
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2538
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3171
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2391
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2472
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 2740
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4399
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 4514
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 5405
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 3990
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 3799
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3173
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 4988
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3242
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 3724
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 3541
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 7616
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 2833
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 3293
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 3249
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 4491
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 4094
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5519
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 3209
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3426
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 8420
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 3306
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 3076
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 3049
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 7080
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 14461
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 29574
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 90510
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 50791
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 3074
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 26492
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 90060
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 6178