افغان موج   

مقالات

فیلتر
به مناسبت هشتم مارچ 17 حوت 1387 28758
احمد ضیاء مسعود به دنبال چیست؟ 06 حوت 1387 3410
پیروزی ایده و آرمان بر زر و زور و تزویر 21 دلو 1387 2816
سرمشاور نظامی قوای مسلح افغانستان 12 دلو 1387 3779
مقاومت غزه، قایم بادا 06 دلو 1387 3670
ایران و موضوع آبهای افغانستان 14 جدی 1387 5363
خاطراتی از آقای محب بارش 12 جدی 1387 5438
نامۀ رسیده و موضوع زعفران 22 قوس 1387 5407
گرامیداشت از سالگرد وفات زنده یاد بیرنگ کوهدامنی 21 قوس 1387 6304
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي قسمت دوم 14 قوس 1387 16164
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي 10 قوس 1387 12912
برادر بزرگ، حیوان بارکش و قوم شایسته 23 عقرب 1387 3841
تقدیر از صبورالله سیاهسنگ و آندیشه هایش 07 سنبله 1387 4106
گر امر شود که مست گیرند 13 اسد 1387 3771
اسکان کوچی ها تحول مثبت درتوسعه ی اجتماعی 30 سرطان 1387 3696
ظرفیت های تولیدات زراعتی در وطن عزیز ما افغانستان 05 سرطان 1387 10841
دستهای ویرانگر 15 جوزا 1387 3370
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 3594
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 3489
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 3521
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 3141
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 3491
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 3374
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 3794
جنگ های کابل 08 ثور 1387 3301
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 3764
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 3172
خليلي در هرات 29 حمل 1387 3520
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 3651
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 7570
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 4844
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 3132
در مساله زبان 13 حوت 1386 2848
هشتم مارچ 12 حوت 1386 4097
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 4016
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3444
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 3033
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2901
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3527
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2735
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2867
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 3064
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4870
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 5034
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 6052
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 4451
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 4350
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3600
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 5502
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3649