افغان موج   

مقالات

فیلتر
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 3371
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 3257
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 3292
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 2906
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 3277
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 3124
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 3510
جنگ های کابل 08 ثور 1387 3103
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 3438
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 2887
خليلي در هرات 29 حمل 1387 3290
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 3440
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 7180
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 4606
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 2918
در مساله زبان 13 حوت 1386 2630
هشتم مارچ 12 حوت 1386 3832
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 3735
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 3241
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 2814
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 2699
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 3331
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 2551
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 2672
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 2880
داستان نویسی 13 عقرب 1386 4647
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 4755
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 5716
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 4230
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 4071
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 3382
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 5200
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 3436
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 3977
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 3759
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 8106
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 3004
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 3459
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 3531
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 4792
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 4637
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 5704
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 3421
خنجر از پشت 30 اسد 1385 3619
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 8962
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 3477
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 3252
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 3211
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 7427
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 15416