افغان موج   

نقد ها

فیلتر
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 4394
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5483
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 5235
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 5420
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 4430
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5912
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 5015
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3857
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 5175
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 8341
زن امروزی 06 میزان 1386 6233
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 5703
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 7247
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 5119
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 5433
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5889
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4989
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 4727
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 6221
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 4491
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 5829
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 7880
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 4784