افغان موج   

نقد ها

فیلتر
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4525
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3494
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2848
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3567
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 2999
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2618
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 3066
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2499
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 2850
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2585
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 2701
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 2602
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 3027
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 3050
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 3209
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 2724
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 4189
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 3211
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 2722
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 2782
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 3105
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 2718
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3372
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3321
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 2910
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 3272
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2878
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 3063
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 3409
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 3169
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3251
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3320
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 4073
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3330
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 4456
بین من و تو 10 عقرب 1390 3603
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3465
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3684
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4384
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 5375
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4321
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4058
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 4296
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3739
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3810
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3874
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3883
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3356
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3378
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3755