افغان موج   

نقد ها

فیلتر
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3320
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 2816
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 2790
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 2814
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 2913
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2597
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2454
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 2805
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 2789
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 5078
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 2862
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 2828
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3371
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 2847
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3201
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 3534
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 3763
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 3777
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 3634
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 2971
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 3671
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3412
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 2594
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 2671
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3047
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3300
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 2651
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 4583
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 2682
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 2645
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 2798
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 2688
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3166
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4352
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 4706
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 2993
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 3359
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 2872
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3150
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 2866
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 2830
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 5868
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 2915
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 2900
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 2838
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2608
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3416
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2557
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 2764
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 2953