افغان موج   

نقد ها

فیلتر
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3522
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 3233
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 3133
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3463
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3299
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3666
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3759
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3720
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3668
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 3106
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 6379
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 9833
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3822
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 3482
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 4422
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3857
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3913
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 3599
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 3599
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 5603
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3875
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 4337
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3727
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 5609
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 3517
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3922
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 4207
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 4770
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3886
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 3589
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 4181
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 3782
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 5357
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 4372
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 3658
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3371
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3913
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 5412
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4235
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 3546
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4283
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 3678
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 3267
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 3743
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 3201
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 3622
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 3202
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 3414
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 3281
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 3772