افغان موج   

نقد ها

فیلتر
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3240
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 2587
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 3500
بین من و تو 10 عقرب 1390 2940
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 2828
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3040
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 3702
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 4435
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3502
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3482
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3602
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3107
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3140
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3128
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3212
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2833
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2709
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3144
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3034
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 5555
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3114
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3154
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3626
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3147
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3481
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 3825
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4083
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4234
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 3877
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3253
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4050
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3657
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 2924
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 2912
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3494
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3688
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 2952
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 4926
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 2997
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 2929
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3038
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 2978
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3444
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4669
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5027
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3287
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 3718
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3144
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3389
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3217