افغان موج   

نقد ها

فیلتر
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 2728
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 2764
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 2900
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 2429
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 3792
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 2884
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 2471
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 2553
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 2819
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 2429
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3111
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3050
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 2626
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 2985
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2588
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2821
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 3058
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 2857
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 2944
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3064
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3721
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3033
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 4061
بین من و تو 10 عقرب 1390 3326
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3172
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3414
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4080
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 4966
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3967
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3803
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3960
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3479
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3531
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3559
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3616
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3131
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3087
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3499
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3307
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 6217
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3406
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3516
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3947
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3513
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3839
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4256
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4770
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4764
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4336
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3604