افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3635
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 3352
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 3360
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 5200
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3558
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 4065
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3491
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 5255
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 3304
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3667
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3948
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 4512
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3636
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 3332
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3917
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 3532
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 5098
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 4140
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 3434
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3152
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3644
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 5137
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3990
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 3327
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4038
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 3429
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 3060
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 3512
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2978
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 3372
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2989
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 3202
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 3062
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 3541
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 3547
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 4386
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 3229
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 5018
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 3659
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 3196
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 3211
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 3647
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 3226
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3834
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3762
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 3356
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 3798
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 3339
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 3485
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 3934