افغان موج   

نقد ها

فیلتر
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2594
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 2747
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 2547
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 2652
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 2823
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3366
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 2689
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 3616
بین من و تو 10 عقرب 1390 3023
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 2925
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3132
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 3793
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 4538
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3632
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3569
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3699
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3190
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3238
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3223
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3322
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2910
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2793
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3240
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3108
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 5702
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3191
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3246
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3712
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3238
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3568
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 3931
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4238
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4371
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 3979
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3342
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4144
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3746
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3042
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 2980
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3633
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3770
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3046
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5035
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3089
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3009
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3144
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3064
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3528
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4764
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5121