افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2537
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2393
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 2716
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 2705
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 4915
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 2784
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 2740
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3291
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 2764
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3122
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 3457
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 3675
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 3656
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 3557
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 2886
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 3605
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3344
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 2501
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 2608
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 2966
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3201
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 2591
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 4492
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 2610
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 2576
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 2742
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 2618
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3095
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4252
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 4613
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 2905
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 3261
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 2801
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3084
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 2769
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 2755
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 5742
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 2838
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 2842
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 2780
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2541
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3338
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2497
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 2689
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 2901
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 3582
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3188
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3164
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3163
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3025