افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 2804
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 2388
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 2490
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 2742
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 2368
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3027
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 2952
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 2535
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 2887
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2506
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2752
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 2955
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 2776
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 2860
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 2993
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3614
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 2945
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 3952
بین من و تو 10 عقرب 1390 3234
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3086
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3329
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 3990
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 4865
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3875
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3730
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3875
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3388
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3445
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3473
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3533
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3046
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3012
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3423
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3247
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 6083
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3354
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3449
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3865
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3441
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3764
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4174
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4617
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4661
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4258
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3537
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4308
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3978
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3241
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3114
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3995