افغان موج   

نقد ها

فیلتر
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3217
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3292
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3399
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 2893
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 2897
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 2905
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 2999
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2665
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2523
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 2904
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 2869
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 5241
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 2934
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 2939
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3442
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 2940
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3286
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 3622
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 3859
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 3913
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 3698
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3049
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 3837
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3479
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 2687
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 2745
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3181
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3431
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 2728
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 4693
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 2773
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 2721
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 2856
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 2792
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3250
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 4460
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 4795
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3084
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 3468
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 2943
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3214
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 2983
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 2901
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6017
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 2998
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 2973
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 2914
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2692
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3480
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2617