افغان موج   

نقد ها

فیلتر
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2387
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 2490
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 2400
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 2815
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 2861
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 3019
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 2528
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 3915
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 2997
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 2562
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 2620
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 2895
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 2520
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3183
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3133
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 2709
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 3079
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2669
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2896
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 3156
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 2952
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3026
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3149
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3826
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3133
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 4165
بین من و تو 10 عقرب 1390 3405
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3262
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3490
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4175
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 5090
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4074
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3881
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 4060
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3555
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3616
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3649
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3712
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3199
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 3176
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3586
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3384
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 6370
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3482
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3598
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 4034
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3577
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3931
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4349
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4950