افغان موج   

نقد ها

فیلتر
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2796
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3239
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4608
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3576
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2905
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3624
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 3058
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2674
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 3130
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2562
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 2936
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2646
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 2771
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 2676
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 3088
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 3114
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 3782
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 2789
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 4337
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 3266
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 2790
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 2832
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 3177
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 2786
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 3422
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 3380
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 2965
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 3340
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2944
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 3119
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 3482
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 3238
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 3313
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 3384
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 4148
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 3397
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 4543
بین من و تو 10 عقرب 1390 3671
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3541
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3750
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 4449
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 5464
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 4405
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 4118
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 4863
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3802
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3871
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3942
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3935
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 3426