افغان موج   

نقد ها

فیلتر
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 2762
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 2406
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2677
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 2855
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 2677
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 2767
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 2923
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 3509
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 2824
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 3820
بین من و تو 10 عقرب 1390 3170
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 3019
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 3238
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 3900
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 4755
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3769
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3672
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3794
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 3278
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 3337
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 3382
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 3441
ولسی جرگه؛ باز هم درجال جهالت 12 حوت 1389 2986
ولسی جرگه را خنثی کردند 12 حوت 1389 2894
همبستگی با مبارزات خلقهای تحت ستم خاورمیانه 10 حوت 1389 3334
در وسط کوچهء ما 27 دلو 1389 3190
جناب داکتر اکرم عثمان و جنایتکاران 22 دلو 1389 5905
هوچیی در نقاب ادیب 14 دلو 1389 3290
نقــدی بر کتابِ درنــگی بر زمیــنه هــای اســتبداد شـ 30 جدی 1389 3364
جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع 10 جدی 1389 3789
تناسب معکوس در مناسبات جرم و قانون 29 قوس 1389 3340
نگاهی بر ٌ گاهنامه ای خراسانٌ 18 قوس 1389 3668
مکثی بر نوشتۀ ملالی موسی نظام در کابل پرس 12 قوس 1389 4079
عارف "چاه آبی" بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا 03 قوس 1389 4467
مختصری در مورد نقد رمان کوچۀ ما 26 عقرب 1389 4528
سید موسی عثمان هستی 06 میزان 1389 4170
بزرگمردی از دیار خداوندگار بلخ 31 سنبله 1389 3453
سخنی با فوزیه ارال 31 سنبله 1389 4233
درآمد زعفران زندگی آسیه را نجات میدهد 29 سنبله 1389 3885
طرح که تجربه شد 26 سنبله 1389 3165
کندهار سقوط کوي 11 سنبله 1389 3051
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 3846
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3875
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3158
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5267
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3197
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3082
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3254
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3178
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3615