افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کـانـادا از ورود مهاجرین مسلمان استقبال می‌کند 11 دلو 1395 2403
ویدیوی 322 شغیع عیار ( افکار یک ملت ) 29 جدی 1395 2243
خلاء قدرت در نظام اسلامی 19 جدی 1395 2665
ویدیوی 320 شفیع عیار ( یک پایلوت خانم فراری و دیگری در گدایی بسر میبرد ) 15 جدی 1395 2097
شفیع عیار ( افغانستان در 60 ثانیه ) 04 جدی 1395 2250
به بهانۀ دردهجران دوراز وطن 22 قوس 1395 2761
ویدیوی 316 شفیع عیار( ثقافت اسلامی و حفیظ الله منصور) 16 قوس 1395 2708
ویدیوی 315 شفیع عیار ( زنبور عسل) 15 قوس 1395 2593
مکثی لازم پیرامون «مکث» وکیل کوچی بر شفیع عیار 15 قوس 1395 2824
ویدیوی 314 شفیع عیار ( همدیگر پذیری ) 03 قوس 1395 2439
ویدیوی ۳۱۲ شفیع عیار ( من خود را تشریح میکنم ) 22 عقرب 1395 2321
ویدیوی 311 شفیع عیار ( دوستم و پارلمان ) 11 عقرب 1395 2403
ویدیوی 310 شفیع غیار ( ایکاش السایمرم گرفته بود ) 03 عقرب 1395 2301
انواع سعید با یک سُنت ! 01 عقرب 1395 2530
ویدیوی 309 شفیع عیار ( شهادت) 27 میزان 1395 2190
شفیع عیار ( امام و درد امام ) 24 میزان 1395 2329
نجم الرحمن مواج 24 میزان 1395 2824
ویدیوی 308 شفیع عیار ( قندوز ) 20 میزان 1395 2428
ویدیوی 307 شفیع عیار (بینزاکتی ) 12 میزان 1395 2390
دیدیوی 306 شفیع عیار ( سجیه سیمین ) 12 میزان 1395 2160
۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 11 میزان 1395 2903
ویدیوی 305 شفیع عیار ( گلبدین ) 06 میزان 1395 2033
ویدیوی 304 شفیع عیار ( حکومت مفسد افغانستان ) 31 سنبله 1395 2172
ویدیوی 303 شفیع عیار ( معجزه چیست ) 23 سنبله 1395 2148
ویدیوی 302 شفیع عیار 19 سنبله 1395 2333
ویدیوی 301 شفیع عیار ( دوستم میراث دار بابر ) 15 سنبله 1395 2177
ویدیوی 300 شفیع عیار ( افراط در اسلام 10 سنبله 1395 2234
ویدیوی 299 شفیع عیار ( کنگره حزب جمیعت ) 03 سنبله 1395 2312
آیا میشود با پاکستان صلح کرد؟ و چگونه ( شفیع عیار ) 31 اسد 1395 2246
گذری از کوچه‌ی آشنا 28 اسد 1395 2619
یک شعر(مظاهرهء) عریان 25 اسد 1395 3561
دیدیوی 298 شفیع عیار ( آیا حکومت از هم می پاشد ) 25 اسد 1395 2205
ویدیوی 297 شفیع عیار ( آدمخان چرسی ) 20 اسد 1395 2364
ویدیوی 296 شفیع عیار (آیا مرد بازنش که فوت شده میتواند همخوابه شود ) 12 اسد 1395 2248
احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 10 اسد 1395 2608
ویدیوی 295 شفیع عیار ( ایجاد یک رهبر هوشیار ) 06 اسد 1395 2227
ویدیوی 294 شفیع عیار ( کودتا در ترکیه ) 01 اسد 1395 2370
ویدیوی 293 شفیع عیار ( خلیل گداز ) 28 سرطان 1395 2487
,ویدیوی 290 شفیع عیار ( پاروکش ) 08 سرطان 1395 2170
نخود رفراندم ! 06 سرطان 1395 2383
ویدیوی 289 شفیع عیار ( ماه مبارک رمضان ) 01 سرطان 1395 2259
نگاهی به " خوابهای سی ساله" ی نیلاب موج سلام 31 جوزا 1395 2643
ویدیوی 288 شفیع عیار( عمر متین مهاجم افغان در اورلاندو ) 27 جوزا 1395 2144
ویدیوی 287 شفیع عیار ( سلما دلیل آفزایش جنگ در شمال ) 18 جوزا 1395 2435
ویدیوی286 شفیع عیار ( روز جهانی لسان پشتو) 16 جوزا 1395 2284
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 2127
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 2178
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 2269
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 2164
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 2462