افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 1307
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 1279
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 1400
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 1276
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 1530
ویدیوی 279 شفیع عیار ( چالاکی دست ) 21 ثور 1395 1527
ویدیوی 277 شفیع عیار ( جنگ بر سر پروژه برق ) 16 ثور 1395 1352
ویدیوی 276 شفیع عیار ( بنی قریضه ) 11 ثور 1395 1494
شفیع عیار ( انتحاری ها ) 09 ثور 1395 1359
ویدیوی 275 شفیع عیار ( عرض سلام) و تبصره افغان موج 07 ثور 1395 1563
شفیع عیار ویدیوی ( قومندان بچه فلم ) 03 ثور 1395 1310
ویدیوی 274 شفیع عیار ( بر فرق خاینین ) 01 ثور 1395 1375
ویدیوی 273 شفیع عیار ( کری و دلقکها ) 24 حمل 1395 1331
ویدیوی 272 شفیع عیار ( سیاسیون خاین ) 17 حمل 1395 1479
ویدیوی 271 شفیع عیار ( اعطامحمد نور خاین ملی ) 09 حمل 1395 1488
من آب جاری عشق جهادم تراطوفان دشمن موج من ساخته 07 حمل 1395 2078
شفیع عیار ( کشتن انسانها به خاطر عکس جنرال دوستم ) 06 حمل 1395 1356
ویدیوی 270 شفیع عیار ( حرام یا حلال) 04 حمل 1395 1372
شفیع عیار ( نوروز تان مبارک) 27 حوت 1394 1469
ویدیوی 269 شفیع عیار ( ارجل) 24 حوت 1394 1547
شفیع عیار ( بچه بازی ) 21 حوت 1394 1587
ویویوی 268 شفیع عیار 17 حوت 1394 1385
ویدیوی 267 شفیع عیار ( امان جان) 12 حوت 1394 1227
ویدیوی 266 شفیع عیار ( تجاوز جنسی پدر بر دختر ) 12 حوت 1394 1496
ویدیوی 265 شفیع عیار ( بی بی سی ) 04 حوت 1394 1441
ویدیوی 264 شفیع عیار ( حدیث و قرآن ) 02 حوت 1394 1495
دوازده درصد ! 28 دلو 1394 1663
ویدیوی 263 شفیع عیار ( سقوط حاکمیت داکتر نجیب الله ) 27 دلو 1394 1327
شهکار بیدار گر و معرفت بخش سینمای هند (P.K) 26 دلو 1394 1844
ویدیوی 261 و 262 شفیع عیار ( خاله و خوک ) به زبانهای فارسی و انگلیسی 20 دلو 1394 1429
«کودک ها؛ باید نسبت به آدم بزرگ ها؛ گذشت داشته باشند!!» 19 دلو 1394 1480
ویویوی 260 شفیع عیار ( ذبیح مجاهد ) 13 دلو 1394 1214
ویدیوی 259 شفیع عیار ( انتحاری بر طلوع ) 06 دلو 1394 1335
ویدیوی 258 شفیع عیار ( دوستم کجاست ) 29 جدی 1394 1624
ویدیوی 257 شفیع عیار ( عروسی اشرف جان) 22 جدی 1394 1299
مجاهد اسلامی؛ مادر خود را تیر باران و اعدام کرد! 21 جدی 1394 1744
ویدیوی 256 شفیع عیار ( سرور) 16 جدی 1394 1384
قاموس زبان دری افغانستان 15 جدی 1394 3388
آیا اسلام؛ توحشِ "جنگ با کُل جهان " است!؟ 09 جدی 1394 1676
ویدیوی 254 شفیع عیار ( سقوط سنگین) 02 جدی 1394 1582
ویدیوی 253 شفیع عیار ( میدان هوایی کندهار ) 25 قوس 1394 1326
ویدیوی 252 شفیع عیار ( مشکل مسلمان داریم) 18 قوس 1394 1474
مصیبت اسلام؛ متولیان نابخرد و مغرض است تا قرآن! 16 قوس 1394 1527
ویدیوی 251 شفیع عیار ( نرمک نرمک) 11 قوس 1394 1438
ویدیوی 250 شفیع عیار ( توره بوره ) 04 قوس 1394 1554
ویدیوی 249 شفیع عیار ( طالب یا داعش ) 27 عقرب 1394 1471
ویدیوی 248 شفیع عیار ( زنان ) 20 عقرب 1394 1264
ویدیوی 246 شفیع عیار ( سگ آزادی ) 18 عقرب 1394 1360
طالبان و بن لادن و لشکر طیبه؛ قهرمانان پاکستان!!! 10 عقرب 1394 1669
ویدیوی 245 شفیع عیار ( عاشورا) 05 عقرب 1394 1415