افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 307 شفیع عیار (بینزاکتی ) 12 میزان 1395 2001
دیدیوی 306 شفیع عیار ( سجیه سیمین ) 12 میزان 1395 1830
۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 11 میزان 1395 2423
ویدیوی 305 شفیع عیار ( گلبدین ) 06 میزان 1395 1708
ویدیوی 304 شفیع عیار ( حکومت مفسد افغانستان ) 31 سنبله 1395 1798
ویدیوی 303 شفیع عیار ( معجزه چیست ) 23 سنبله 1395 1812
ویدیوی 302 شفیع عیار 19 سنبله 1395 1967
ویدیوی 301 شفیع عیار ( دوستم میراث دار بابر ) 15 سنبله 1395 1829
ویدیوی 300 شفیع عیار ( افراط در اسلام 10 سنبله 1395 1886
ویدیوی 299 شفیع عیار ( کنگره حزب جمیعت ) 03 سنبله 1395 1956
آیا میشود با پاکستان صلح کرد؟ و چگونه ( شفیع عیار ) 31 اسد 1395 1867
گذری از کوچه‌ی آشنا 28 اسد 1395 2205
یک شعر(مظاهرهء) عریان 25 اسد 1395 3000
دیدیوی 298 شفیع عیار ( آیا حکومت از هم می پاشد ) 25 اسد 1395 1845
ویدیوی 297 شفیع عیار ( آدمخان چرسی ) 20 اسد 1395 1991
ویدیوی 296 شفیع عیار (آیا مرد بازنش که فوت شده میتواند همخوابه شود ) 12 اسد 1395 1902
احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 10 اسد 1395 2195
ویدیوی 295 شفیع عیار ( ایجاد یک رهبر هوشیار ) 06 اسد 1395 1884
ویدیوی 294 شفیع عیار ( کودتا در ترکیه ) 01 اسد 1395 2013
ویدیوی 293 شفیع عیار ( خلیل گداز ) 28 سرطان 1395 2143
,ویدیوی 290 شفیع عیار ( پاروکش ) 08 سرطان 1395 1821
نخود رفراندم ! 06 سرطان 1395 1988
ویدیوی 289 شفیع عیار ( ماه مبارک رمضان ) 01 سرطان 1395 1876
نگاهی به " خوابهای سی ساله" ی نیلاب موج سلام 31 جوزا 1395 2243
ویدیوی 288 شفیع عیار( عمر متین مهاجم افغان در اورلاندو ) 27 جوزا 1395 1798
ویدیوی 287 شفیع عیار ( سلما دلیل آفزایش جنگ در شمال ) 18 جوزا 1395 2076
ویدیوی286 شفیع عیار ( روز جهانی لسان پشتو) 16 جوزا 1395 1928
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 1777
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 1824
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 1901
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 1799
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 2110
ویدیوی 279 شفیع عیار ( چالاکی دست ) 21 ثور 1395 2069
ویدیوی 277 شفیع عیار ( جنگ بر سر پروژه برق ) 16 ثور 1395 1885
ویدیوی 276 شفیع عیار ( بنی قریضه ) 11 ثور 1395 2218
شفیع عیار ( انتحاری ها ) 09 ثور 1395 1909
ویدیوی 275 شفیع عیار ( عرض سلام) و تبصره افغان موج 07 ثور 1395 2105
شفیع عیار ویدیوی ( قومندان بچه فلم ) 03 ثور 1395 1822
ویدیوی 274 شفیع عیار ( بر فرق خاینین ) 01 ثور 1395 1875
ویدیوی 273 شفیع عیار ( کری و دلقکها ) 24 حمل 1395 1820
ویدیوی 272 شفیع عیار ( سیاسیون خاین ) 17 حمل 1395 2003
ویدیوی 271 شفیع عیار ( اعطامحمد نور خاین ملی ) 09 حمل 1395 2026
من آب جاری عشق جهادم تراطوفان دشمن موج من ساخته 07 حمل 1395 2798
شفیع عیار ( کشتن انسانها به خاطر عکس جنرال دوستم ) 06 حمل 1395 1858
ویدیوی 270 شفیع عیار ( حرام یا حلال) 04 حمل 1395 1962
شفیع عیار ( نوروز تان مبارک) 27 حوت 1394 1988
ویدیوی 269 شفیع عیار ( ارجل) 24 حوت 1394 1993
شفیع عیار ( بچه بازی ) 21 حوت 1394 2189
ویویوی 268 شفیع عیار 17 حوت 1394 1907
ویدیوی 267 شفیع عیار ( امان جان) 12 حوت 1394 1791