افغان موج   

نقد ها

فیلتر
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 3638
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 2763
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 2762
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 3311
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2860
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 3170
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 3740
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 3087
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 3206
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 2754
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 3002
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 2820
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 2825
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 2957
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 3187
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 3404
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 3015
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 2929
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 3211
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3524
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2841
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 3178
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 3257
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 4131
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 3175
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 3391
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3789
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 3327
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 4138
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 4179
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2930
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3771
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3533
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 3158
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3570
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3339
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3902
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2943
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 3302
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 3177
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 3361
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3416
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 3156
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 3041
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3349
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3205
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3558
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3668
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3635
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3592