افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2424
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2517
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2363
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2227
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2474
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2281
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2596
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2683
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2676
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2689
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2129
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5147
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 6056
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2826
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2474
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3258
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2760
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 2830
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2537
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2657
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 3899
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2874
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2747
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 2718
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4207
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2597
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 2814
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3027
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 3538
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 2934
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2613
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3149
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 2813
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4020
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3274
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 2729
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2509
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2865
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4076
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3166
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2583
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3301
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 2709
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2341
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 2761
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2250
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 2547
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2306
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 2401
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 2326