افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3269
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2800
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 3371
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3592
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2433
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3193
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2973
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2612
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2998
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2862
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3363
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2410
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2705
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2569
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2812
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2875
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2651
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2538
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2815
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2652
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2954
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3063
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3060
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3010
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2460
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5577
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 7036
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3167
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2860
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3695
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3197
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3220
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2928
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2973
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4547
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3190
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 3553
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3080
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4758
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2908
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3215
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3433
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 4015
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3271
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2947
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3509
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 3139
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4553
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3678
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 3086