افغان موج   

نقد ها

فیلتر
پرسش ها و پاسخها... 28 حمل 1393 3233
سبد انتخاباتی : حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی 28 حمل 1393 3027
برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه 04 حمل 1393 3499
د سیرت صاحب د پاچاهی هڅی 01 حمل 1393 3554
تجلیل از هشتم مارچ و یا عدم آن 29 حوت 1392 2868
ایا ترور مارشال فهیم توطئه بود یا حادثه! 23 حوت 1392 3027
من اگرزن بودم....! 22 حوت 1392 2900
نظری بر نبشتۀ محترم روشنیالی 20 حوت 1392 3022
...«بچه خر! افغانستان؛ هیچوقت در قرن سیزده نبود!»... 12 حوت 1392 3332
آری آقای حفیظ الله منصور! کشتار کابلیان قابل توجیه است...! 29 دلو 1392 3736
خوشبختی در بدبختی 16 دلو 1392 2864
آی همجنسان و همزنجیران من! 28 جدی 1392 2891
زنان، مادران و دختران وطنم؛ به پا خیزید! 23 جدی 1392 3402
د افغانستان او امريکا اړيکې: غلط پېل او خطرناکې پايلې 09 جدی 1392 2953
جامعه ما «نامرد» شده است !! 08 جدی 1392 3260
من ازطرزخرامت می شناسم 05 جدی 1392 3851
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 3175
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 3288
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 2839
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 3091
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 2908
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 2930
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 3069
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 3275
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 3495
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 3144
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 3007
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 3302
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3669
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2926
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 3275
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 3365
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 4248
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 3300
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 3498
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3885
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 3426
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 4254
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 4277
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3040
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3934
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3645
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 3248
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3666
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3418
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3987
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 3040
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 3380
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 3269
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 3459