افغان موج   

نقد ها

فیلتر
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 1833
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 1683
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2022
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2911
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2216
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 1829
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2313
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 1932
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 1516
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 1881
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 1571
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 1793
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 1700
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 1674
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 1622
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 1879
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 2021
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 2179
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 1650
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 2595
کشف بیماری خود بزرگ بینی 24 اسد 1391 1975
جشن سالگرد تهاجم چنگیز خان 20 اسد 1391 1702
مخالفت داکتر بشردوست ونعیم بارز 22 سرطان 1391 1881
مصاحبه با یک تن از اعضای سابق ح د خ ا 12 سرطان 1391 2010
در برزيل برمحمودی چه گذشت !؟ 05 سرطان 1391 1782
آنچه در فراخوان نظام اموزشی دولت کرزی مطرح بحث است 04 سرطان 1391 2216
ازدروغهای ننگین تا عقده های شحصی 21 جوزا 1391 2172
دولت پوشالی در پی تعلیق رسمیت است 18 جوزا 1391 1872
فاصله فتوای دیروز تا به امروز ! 23 ثور 1391 2171
مصاحبه با محترم اسدالله آسیابان 16 ثور 1391 1752
آگاهی ماهنامه طنزی وانتقادی بینام 20 حمل 1391 2197
مصاحبه با خانم شیرین نظیری 28 حوت 1390 2226
نامه ای سرگشاده به شورای به اصطلاح علما و روحانیون افغا 25 حوت 1390 1970
نگاهی کوتاه به نوشته مسعود فارانی 30 دلو 1390 2176
نامه رسیده به افغان موج 02 دلو 1390 2376
بخوان اگرمراخوب نشناختی می شناسی 30 جدی 1390 2788
سفری در مسير وحشت 19 قوس 1390 2165
بصیر کامجو کمونیست سابق و جهادی امروز 10 عقرب 1390 3009
بین من و تو 10 عقرب 1390 2522
نگاهی به شعر امجد رضایی 09 اسد 1390 2477
رضا را باید شناخت 16 سرطان 1390 2706
جنگ تریاک 02 سرطان 1390 3274
نقدی بر «اساسنامه انجمن فرهنگی و اجتماعی مهاجرین افغان 17 جوزا 1390 3936
گفت و شنود با مؤلف کتاب( فغان افغان) 15 جوزا 1390 3034
ترانه ی لالایی 12 جوزا 1390 3150
دزد قند فارسی! 12 جوزا 1390 3238
ضریب آئینه گی در شعر 20 ثور 1390 2742
خانم وژمه فروغ، ملالی جویا 27 حمل 1390 2710
تاریخ نویسان حزبی وحزبی نویسی تاریخ 25 حمل 1390 2726
نقاب خاك در رُخ فيض محمد عاطفی 22 حوت 1389 2835