افغان موج   

نقد ها

فیلتر
خداهم مانند کرزی دموکرات شده از واقعیت هاچشم پوشی می کند؟ 03 جدی 1392 2958
خدا در اینروزها کجابود که درحق قرآن وخدا جفاکردند؟! 01 جدی 1392 3062
نامۀ دختری به پدران وطن 26 قوس 1392 2621
« سلام علی جان؛ غلام علیکم!! » 17 قوس 1392 2865
آمریکا متعهد است یا نگران !؟ 16 قوس 1392 2690
پرواز خطرناک امریکائیان از"مناس" به "اکتاو" 04 قوس 1392 2691
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 2818
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 3054
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 3273
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 2878
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 2802
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 3073
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3360
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2700
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 3013
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 3120
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 3959
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 3014
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 3253
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3653
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 3199
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 3986
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 4028
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2793
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3627
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3384
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 3016
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3420
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3213
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3764
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2807
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 3145
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 3026
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 3207
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3274
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 3018
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2908
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3206
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3068
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3398
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3523
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3496
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3447
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2878
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 6100
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 8179
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3597
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 3253
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 4144
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3637