افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

نقد ها

فیلتر
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 2807
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3525
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2371
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3103
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 2902
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2552
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2914
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2815
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3306
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2344
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2633
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2505
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2736
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2818
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2603
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2496
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2753
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2594
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2900
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2994
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2986
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2957
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2401
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5500
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 6793
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3110
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2803
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3625
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3120
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3153
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2852
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2924
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4424
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3150
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2992
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3016
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4647
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2860
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3140
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3367
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 3922
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3210
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2892
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3440
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 3088
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4447
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3609
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 3031
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2749
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3172