افغان موج   

نقد ها

فیلتر
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2166
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2431
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2308
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2530
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2613
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2446
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2321
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2564
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2396
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2691
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2801
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2773
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2784
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2215
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5284
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 6275
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2916
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2583
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3383
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2871
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 2933
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2646
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2756
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4034
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2963
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2824
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 2813
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4330
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2691
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 2930
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3125
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 3648
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3033
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2699
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3261
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 2910
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4158
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3389
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 2841
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2590
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2963
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4237
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3271
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2654
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3375
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 2807
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2440
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 2862
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2327
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 2637