افغان موج   

نقد ها

فیلتر
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 2779
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 2708
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3178
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2241
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2519
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2385
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2611
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 2678
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2514
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2384
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2631
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2483
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2764
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2883
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2856
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2844
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2287
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5373
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 6451
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2986
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2671
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3475
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2966
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3043
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2731
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2826
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4181
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3045
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2894
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 2884
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4440
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2759
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3007
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3199
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 3748
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 3102
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2771
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3328
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 2991
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4272
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3472
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 2905
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2647
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3050
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 4345
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3376
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2720
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3428
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 2876
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2517