افغان موج   

نقد ها

فیلتر
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2199
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 2515
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 2605
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 2581
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 2612
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2053
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5030
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 5869
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 2743
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 2384
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3165
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 2677
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 2721
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 2455
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 2547
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 3755
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 2761
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 2690
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 2641
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4108
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 2513
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 2739
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 2936
قسمت هشتم فصل نهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 21 عقرب 1391 3447
برخورد دانشمندانه و کارستان هیجان انگیز آقای نادر نورزایی 17 عقرب 1391 2869
سؤقصد علیه ملالی یوسفزی لکۀ ننگی برجبین ارتجاع اسلامی 17 عقرب 1391 2541
قسمت هفتم فصل هشتم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 14 عقرب 1391 3060
هروقت که ماهی را ازآب بگیرید، تازه است 11 عقرب 1391 2738
قسمت ششم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3922
زنان سرشناس افغانستان 11 عقرب 1391 3177
من و لبخند شیطان 11 عقرب 1391 2639
قسمت پنجم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2442
قسمت چهارم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 2772
قسمت سوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3972
قسمت دوم: حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3072
آیا "نقد" آقای نورزایی؛ «نقد» است یا مانیفست کمونیزم 11 عقرب 1391 2515
حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 11 عقرب 1391 3219
پرسش وپاسخ با شاعره بی نظیر خانم بهار سعید 11 عقرب 1391 2629
مکث کوتاه بر «پرسش های که بی پاسخ ماندند(نادر نورزایی)» 11 عقرب 1391 2260
سخن پایانی با محترم عالم افتخار 11 عقرب 1391 2670
ابرها بر شانه 03 میزان 1391 2176
دمی دیگر با پرسش یا درد «معشوق رحیم» گرامی 02 میزان 1391 2464
یاوه گویی های سیاف 02 میزان 1391 2244
طنزخواب اسلامی بخاطرهفته شهدای گلگون کفن 27 سنبله 1391 2311
یادداشتی خدمت محترم عالم افتخار 25 سنبله 1391 2251
شاعربی وزن وبی ترازو 21 سنبله 1391 2643
دخت غروب " مجموعه شعر" ازبانوعزیزه عنایت 19 سنبله 1391 2669
نمایش میراث های فرهنگی استقلال افغانستان 14 سنبله 1391 2807
اندمه ها اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد 08 سنبله 1391 2338
افراطگرایی مقتدیان تورن اسمعیل آخوند در هرات باستان 07 سنبله 1391 3667