افغان موج   

نقد ها

فیلتر
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 1095
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 1023
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1001
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 1176
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1033
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 1128
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1139
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1043
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 1212
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 986
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 931
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 1079
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 1150
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 1244
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 1509
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 984
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 982
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 1097
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1186
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1072
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1181
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1102
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1078
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 1531
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 1304
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1107
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1184
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1175
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1111
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 1506
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 1844
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1234
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1187
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 1789
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1095
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1230
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 1261
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1217
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1105
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1128
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1145
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 1400
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1108
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1108
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 1389
در دفاع از آزادی بیان و در محکومیت یورش سبعانۀ ارتجاع اسلامی به روزنامۀ "افغانستان اکسپرس" 06 عقرب 1393 1221
" تروریستان،مایانیم "؛ دولت اسلامی " دروغ بزرگ " 05 عقرب 1393 1214
به حق سخن های ناشنیده 04 عقرب 1393 1476
ویدیو کلپ شفیع عیار 24 میزان 1393 1093
آوازهای سرزمین ما ! 19 میزان 1393 1256