افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 233 شفیع عیار 26 اسد 1394 1464
داعش د يوه وحشت غبرګون دی: د ميرمن روزبه په ځواب کې.... با تبصره افغان موج 09 اسد 1394 1793
ویدیوی 231 شفیع عیار ( چه کنم؟ ) 08 اسد 1394 1489
رنج های مقدس 05 اسد 1394 1972
بعد ازسفرطولانی بازگشتم تا بوره را ازنمک جدا کنم 04 اسد 1394 1544
تاملی بر طرح گفتمانی و راهکار صلح آقای دکتر وحیداله 29 سرطان 1394 1594
داود سرمد شصت و پنج ساله شد 21 سرطان 1394 1966
همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟! 08 سرطان 1394 1561
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 1517
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 1529
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 1454
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 1761
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 1690
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 1693
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 1563
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 1826
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 1634
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 1450
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 1730
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 1642
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 1676
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 1438
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1402
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 1768
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1379
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 1582
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1521
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1438
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 1693
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 1465
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 1398
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 1682
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 1733
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 1783
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2166
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1549
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1435
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 1679
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1712
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1549
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1664
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1565
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1517
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2234
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 2018
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1705
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1666
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1659
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1683
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 2086