افغان موج   

نقد ها

فیلتر
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 1305
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 1189
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 1051
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 1269
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 1295
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 1163
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 1078
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1077
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 1262
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1090
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 1180
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1196
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1096
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 1302
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 1059
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 996
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 1158
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 1235
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 1331
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 1603
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1061
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1050
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 1168
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1258
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1142
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1249
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1173
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1149
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 1656
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 1421
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1192
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1255
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1245
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1184
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 1591
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 1914
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1323
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1282
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 1894
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1182
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1313
نویسندۀ توانا، شاعرکوچه نشین خیال ها، " پرتونادری" 07 قوس 1393 1377
ویدئیوی 192 شفیع عیار ( ریزه گل) 06 قوس 1393 1288
ویدیوی 191 شفیع عیار 30 عقرب 1393 1170
همه چیز و هیچ چیز ! 27 عقرب 1393 1211
ویدیوکلپ 190 شفیع عیار ( جنرال ظاهر) 23 عقرب 1393 1223
اسناد اختلاس وحشتناک در گمرکات تحت مدیریت عمر زاخیلوال 23 عقرب 1393 1481
ویدیوی 189 شفیع عیار ( اسلام سیاسی) 16 عقرب 1393 1180
ارتجاع و انقلاب ! 11 عقرب 1393 1188
ویدیوی 188 شفیع عیار از گفتار مولوی مجیب الرحمن 09 عقرب 1393 1456