افغان موج   

نقد ها

فیلتر
رنج های مقدس 05 اسد 1394 1861
بعد ازسفرطولانی بازگشتم تا بوره را ازنمک جدا کنم 04 اسد 1394 1459
تاملی بر طرح گفتمانی و راهکار صلح آقای دکتر وحیداله 29 سرطان 1394 1501
داود سرمد شصت و پنج ساله شد 21 سرطان 1394 1860
همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟! 08 سرطان 1394 1477
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 1435
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 1467
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 1378
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 1633
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 1579
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 1608
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 1471
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 1718
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 1548
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 1365
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 1655
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 1572
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 1561
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 1367
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1335
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 1688
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1319
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 1494
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1459
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1361
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 1614
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 1381
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 1304
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 1561
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 1631
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 1686
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 2011
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1417
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1364
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 1565
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1604
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1460
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1575
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1485
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1451
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2138
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 1923
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1592
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1586
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1578
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1589
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 1994
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2205
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1719
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1683