افغان موج   

نقد ها

فیلتر
داود سرمد شصت و پنج ساله شد 21 سرطان 1394 1743
همه پرسی به بهانه یک نامهِ مهم: چه کنیم که بهتر بنویسیم؟! 08 سرطان 1394 1364
نامه رسیده و پاسخ به آن 25 جوزا 1394 1335
تخم پچک ( ویدیوی 222 ) شفیع عیار 19 جوزا 1394 1379
ویدیوی 221 شفیع عیار ( قرارداد امنیتی با پاکستان) 12 جوزا 1394 1296
دستپاچگی اشرف غنی و ارسال نامه به نواز شریف 11 جوزا 1394 1525
گسترش نفوذ نیروهای دولت اسلامی در آسیای میانه 10 جوزا 1394 1448
ویدیوی 219 شفیع عیار 31 ثور 1394 1513
با مقاومت مدنی در برابر افغان ستیزی سازمانیافته حکومتی بایستیم 18 ثور 1394 1369
گزارش نامۀ افغانستان 15 ثور 1394 1599
حکومت به بیراهه می رود و اصرار میورزد 14 ثور 1394 1450
ملا بازی و سیاست بازی و بی سرانجامی ! توظیف ملا ها به سیاست بازی دیگر 14 ثور 1394 1271
کودتای داوود سبب ظهور 7 و8 ثور و آمدن خارجی ها درافغانستان شد 09 ثور 1394 1549
ویدیوی 216 شفیع عیار 09 ثور 1394 1493
دستگاه جاسوسی افغانستان همدست تروریستان 03 ثور 1394 1436
ویدیوی 115 شفیع عیار 01 ثور 1394 1276
ویدیوی 214 شفیع عیار 27 حمل 1394 1255
از کشافی در علم منطق تا نقاشی بر سقف شیشه ای 24 حمل 1394 1564
ویدیوی 113 شفیع عیار 20 حمل 1394 1239
سنگسار در قرآن 19 حمل 1394 1388
ویدیوی 212 شفیع عیار 13 حمل 1394 1382
ویدیوی 211 شفیع عیار 12 حمل 1394 1278
ازکجابایدشروع کردکه پاسخ دندان شکن به جفیدن سگان گردد؟؟؟... 12 حمل 1394 1524
سیاست اسلامی 11 حمل 1394 1280
به ملا ها مگو که بالای چشمت ابروست! 10 حمل 1394 1204
آیا قتل شهید فرخنده مظلوم، خشمانه تر و ظالمانه تر ازسنگسار نبود ..؟ 09 حمل 1394 1429
ویدیوی شفیع عیار 08 حمل 1394 1519
نقش پول و بازی های ماهرانۀ تلویزیونی 06 حمل 1394 1576
جنایتی راکه مثل اش بشرتاحال ندیده ع وغ (عغ)بایدجواب داد؟؟؟!!! 01 حمل 1394 1894
آستانه هشتم مارس 2015 ! 15 حوت 1393 1318
ویدیوی 204 شفیع عیار ( بمناسبت روز عاشقان ) 04 حوت 1393 1278
سیاف از کدام درد می نالد؟/ وحيد مژده 03 حوت 1393 1434
فاشیسم از این آشکارتر!؟ 19 دلو 1393 1487
ویدیوی 201 شفیع عیار ( دوست داشتن) 08 دلو 1393 1362
زمانی برای تاسف ! 03 دلو 1393 1473
ویدیوکلپ 200 شفیع عیار ( کابینه نو ) دولت وحدت ملی 01 دلو 1393 1389
ویدیوی 199 شفیع عیار 24 جدی 1393 1359
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت اول 23 جدی 1393 2018
ازلابلای حرفهای سخنرانان معلوم می شد که طاهر بدخشی را آنها نشناخته بودند قسمت دوم 23 جدی 1393 1810
کشتار وحشیانۀ پاریس، از سیاست های دوگانۀ فرانسه و غرب آب میخورد 19 جدی 1393 1477
ویدیوکلپ 158 شفیع عیار 17 جدی 1393 1483
ویدیوکلپ 157 شفیع عیار( سال نو 2015 مبارک) 11 جدی 1393 1478
اندکی پیرامون شادروان سعدالدین بهاء 09 جدی 1393 1486
ردچرندیات تیلفونی سگ سوزن خور،خود را نابغۀ دورانِ سیاست می داند 05 جدی 1393 1889
ویدیوی 195 شفیع عیار ( اشرف غنی انقلابی ) 27 قوس 1393 2118
ویدیوکلپ 194 شفیع عیار ( نوکران آی. اس. آی پاکستان ) 20 قوس 1393 1609
این دفاع وانتقاد نیست، جواب به یک ایمیل است 18 قوس 1393 1573
حلیم تنویر تفرقه انداز مُدرن 17 قوس 1393 2217
اخطار به ملا عمر 15 قوس 1393 1430
قهرمان سازی خیالی استعمار،غیرلکۀ تاریخی چیزبیش نیست 11 قوس 1393 1573