افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 309 شفیع عیار ( شهادت) 27 میزان 1395 821
شفیع عیار ( امام و درد امام ) 24 میزان 1395 894
نجم الرحمن مواج 24 میزان 1395 1101
ویدیوی 308 شفیع عیار ( قندوز ) 20 میزان 1395 972
ویدیوی 307 شفیع عیار (بینزاکتی ) 12 میزان 1395 958
دیدیوی 306 شفیع عیار ( سجیه سیمین ) 12 میزان 1395 860
۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 11 میزان 1395 1073
ویدیوی 305 شفیع عیار ( گلبدین ) 06 میزان 1395 845
ویدیوی 304 شفیع عیار ( حکومت مفسد افغانستان ) 31 سنبله 1395 862
ویدیوی 303 شفیع عیار ( معجزه چیست ) 23 سنبله 1395 877
ویدیوی 302 شفیع عیار 19 سنبله 1395 915
ویدیوی 301 شفیع عیار ( دوستم میراث دار بابر ) 15 سنبله 1395 913
ویدیوی 300 شفیع عیار ( افراط در اسلام 10 سنبله 1395 855
ویدیوی 299 شفیع عیار ( کنگره حزب جمیعت ) 03 سنبله 1395 914
آیا میشود با پاکستان صلح کرد؟ و چگونه ( شفیع عیار ) 31 اسد 1395 906
گذری از کوچه‌ی آشنا 28 اسد 1395 926
یک شعر(مظاهرهء) عریان 25 اسد 1395 1213
دیدیوی 298 شفیع عیار ( آیا حکومت از هم می پاشد ) 25 اسد 1395 896
ویدیوی 297 شفیع عیار ( آدمخان چرسی ) 20 اسد 1395 919
ویدیوی 296 شفیع عیار (آیا مرد بازنش که فوت شده میتواند همخوابه شود ) 12 اسد 1395 920
احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 10 اسد 1395 937
ویدیوی 295 شفیع عیار ( ایجاد یک رهبر هوشیار ) 06 اسد 1395 913
ویدیوی 294 شفیع عیار ( کودتا در ترکیه ) 01 اسد 1395 1026
ویدیوی 293 شفیع عیار ( خلیل گداز ) 28 سرطان 1395 1005
,ویدیوی 290 شفیع عیار ( پاروکش ) 08 سرطان 1395 865
نخود رفراندم ! 06 سرطان 1395 920
ویدیوی 289 شفیع عیار ( ماه مبارک رمضان ) 01 سرطان 1395 864
نگاهی به " خوابهای سی ساله" ی نیلاب موج سلام 31 جوزا 1395 1026
ویدیوی 288 شفیع عیار( عمر متین مهاجم افغان در اورلاندو ) 27 جوزا 1395 925
ویدیوی 287 شفیع عیار ( سلما دلیل آفزایش جنگ در شمال ) 18 جوزا 1395 1086
ویدیوی286 شفیع عیار ( روز جهانی لسان پشتو) 16 جوزا 1395 1047
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 964
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 907
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 988
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 873
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 1106
ویدیوی 279 شفیع عیار ( چالاکی دست ) 21 ثور 1395 1115
ویدیوی 277 شفیع عیار ( جنگ بر سر پروژه برق ) 16 ثور 1395 933
ویدیوی 276 شفیع عیار ( بنی قریضه ) 11 ثور 1395 1028
شفیع عیار ( انتحاری ها ) 09 ثور 1395 877
ویدیوی 275 شفیع عیار ( عرض سلام) و تبصره افغان موج 07 ثور 1395 1049
شفیع عیار ویدیوی ( قومندان بچه فلم ) 03 ثور 1395 952
ویدیوی 274 شفیع عیار ( بر فرق خاینین ) 01 ثور 1395 932
ویدیوی 273 شفیع عیار ( کری و دلقکها ) 24 حمل 1395 959
ویدیوی 272 شفیع عیار ( سیاسیون خاین ) 17 حمل 1395 1058
ویدیوی 271 شفیع عیار ( اعطامحمد نور خاین ملی ) 09 حمل 1395 1090
من آب جاری عشق جهادم تراطوفان دشمن موج من ساخته 07 حمل 1395 1512
شفیع عیار ( کشتن انسانها به خاطر عکس جنرال دوستم ) 06 حمل 1395 942
ویدیوی 270 شفیع عیار ( حرام یا حلال) 04 حمل 1395 969
شفیع عیار ( نوروز تان مبارک) 27 حوت 1394 989