افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 320 شفیع عیار ( یک پایلوت خانم فراری و دیگری در گدایی بسر میبرد ) 15 جدی 1395 1059
شفیع عیار ( افغانستان در 60 ثانیه ) 04 جدی 1395 1209
به بهانۀ دردهجران دوراز وطن 22 قوس 1395 1569
ویدیوی 316 شفیع عیار( ثقافت اسلامی و حفیظ الله منصور) 16 قوس 1395 1704
ویدیوی 315 شفیع عیار ( زنبور عسل) 15 قوس 1395 1484
مکثی لازم پیرامون «مکث» وکیل کوچی بر شفیع عیار 15 قوس 1395 1615
ویدیوی 314 شفیع عیار ( همدیگر پذیری ) 03 قوس 1395 1415
ویدیوی ۳۱۲ شفیع عیار ( من خود را تشریح میکنم ) 22 عقرب 1395 1296
ویدیوی 311 شفیع عیار ( دوستم و پارلمان ) 11 عقرب 1395 1379
ویدیوی 310 شفیع غیار ( ایکاش السایمرم گرفته بود ) 03 عقرب 1395 1357
انواع سعید با یک سُنت ! 01 عقرب 1395 1472
ویدیوی 309 شفیع عیار ( شهادت) 27 میزان 1395 1191
شفیع عیار ( امام و درد امام ) 24 میزان 1395 1288
نجم الرحمن مواج 24 میزان 1395 1593
ویدیوی 308 شفیع عیار ( قندوز ) 20 میزان 1395 1353
ویدیوی 307 شفیع عیار (بینزاکتی ) 12 میزان 1395 1322
دیدیوی 306 شفیع عیار ( سجیه سیمین ) 12 میزان 1395 1182
۱۱ نشانه از آینده هیجان انگیز تکنولوژی 11 میزان 1395 1570
ویدیوی 305 شفیع عیار ( گلبدین ) 06 میزان 1395 1146
ویدیوی 304 شفیع عیار ( حکومت مفسد افغانستان ) 31 سنبله 1395 1184
ویدیوی 303 شفیع عیار ( معجزه چیست ) 23 سنبله 1395 1208
ویدیوی 302 شفیع عیار 19 سنبله 1395 1258
ویدیوی 301 شفیع عیار ( دوستم میراث دار بابر ) 15 سنبله 1395 1229
ویدیوی 300 شفیع عیار ( افراط در اسلام 10 سنبله 1395 1216
ویدیوی 299 شفیع عیار ( کنگره حزب جمیعت ) 03 سنبله 1395 1234
آیا میشود با پاکستان صلح کرد؟ و چگونه ( شفیع عیار ) 31 اسد 1395 1292
گذری از کوچه‌ی آشنا 28 اسد 1395 1342
یک شعر(مظاهرهء) عریان 25 اسد 1395 1980
دیدیوی 298 شفیع عیار ( آیا حکومت از هم می پاشد ) 25 اسد 1395 1243
ویدیوی 297 شفیع عیار ( آدمخان چرسی ) 20 اسد 1395 1286
ویدیوی 296 شفیع عیار (آیا مرد بازنش که فوت شده میتواند همخوابه شود ) 12 اسد 1395 1256
احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟! 10 اسد 1395 1396
ویدیوی 295 شفیع عیار ( ایجاد یک رهبر هوشیار ) 06 اسد 1395 1221
ویدیوی 294 شفیع عیار ( کودتا در ترکیه ) 01 اسد 1395 1361
ویدیوی 293 شفیع عیار ( خلیل گداز ) 28 سرطان 1395 1467
,ویدیوی 290 شفیع عیار ( پاروکش ) 08 سرطان 1395 1168
نخود رفراندم ! 06 سرطان 1395 1277
ویدیوی 289 شفیع عیار ( ماه مبارک رمضان ) 01 سرطان 1395 1193
نگاهی به " خوابهای سی ساله" ی نیلاب موج سلام 31 جوزا 1395 1457
ویدیوی 288 شفیع عیار( عمر متین مهاجم افغان در اورلاندو ) 27 جوزا 1395 1195
ویدیوی 287 شفیع عیار ( سلما دلیل آفزایش جنگ در شمال ) 18 جوزا 1395 1425
ویدیوی286 شفیع عیار ( روز جهانی لسان پشتو) 16 جوزا 1395 1342
ویدیوی 285 شفیع عیار ( پشک عربی Arabian cat ) 13 جوزا 1395 1221
ویدیوی 284 شفیع عیار 09 جوزا 1395 1203
ویدیوی 283 شفیع عیار 05 جوزا 1395 1308
ویدیوی 282 شفیع عیار ( قاتل بکابل برمیگردد ) 31 ثور 1395 1193
ویدیوی 280 شغیع عیار ( جنبش روشنایی ) 26 ثور 1395 1446
ویدیوی 279 شفیع عیار ( چالاکی دست ) 21 ثور 1395 1446
ویدیوی 277 شفیع عیار ( جنگ بر سر پروژه برق ) 16 ثور 1395 1272
ویدیوی 276 شفیع عیار ( بنی قریضه ) 11 ثور 1395 1405