افغان موج   

نقد ها

فیلتر
ویدیوی 603 شغیع عیار ( مناظره با ملا عبدالرحمن فاتح ) 18 جدی 1397 1149
ویدیوی 601 ضفیع عیار (هانیه مزاری- غزال عنایت و فرزانه ناز ) 14 جدی 1397 1374
نیای بی پایان فارسی نو( دری) 07 جدی 1397 1410
عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه» 30 قوس 1397 1278
ویدیوی ۵۶۲ شفیع عیار ( سهمیه بندی قومی در کانکور ) 21 قوس 1397 1222
خون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد! 07 عقرب 1397 1525
خلاصه کتاب انسان خداگونه 04 عقرب 1397 1581
خون رازق قهرمان – جادوی پیوند دهنده افغانستانی ها! 30 میزان 1397 1477
تخطی ها در جریان انتخابات 97 اشتباه و یا سهل انگاری عمدی بوده است؟ 29 میزان 1397 1263
ویدیوی 527 شفقع عیار ( چگونه اسلام در دست انگلیس افتاد ) 27 میزان 1397 1171
ویدیوی 525 شفیع عیار ( قوماندان علیپور ) 21 میزان 1397 1247
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 08 میزان 1397 1313
ویدیوی ۵۱۸ شفیع عیار 07 میزان 1397 1394
غنی کوچی و باند فاشیستی امریکاییان افغانتبار رسوا میشوند! 29 اسد 1397 1684
استرداد استقلال افغانستان 28 اسد 1397 1432
ویدیوی 482 ضفیع عیار ( دین مقدس اسلام و دین نامقدس اسلام ) 12 سرطان 1397 1396
ویدیوی ۴۸۱ شفیع عیار ( برداشت کوچی ها از دیموکراسی ) 08 سرطان 1397 1452
ویدیوی 480 شفیع عیار ( ریس جمهور تاجیکستان و افغانستان ) 05 سرطان 1397 1413
ویدیوی 475 شفیع عیار ( جواب دندان شکن شفیع عیار به شینواری پاکستانی ) 24 جوزا 1397 1389
ویدیوی ۴۷۱ شفیع عیار ( زن ناقص العقل ) 13 جوزا 1397 1479
ویدیوی 459 شفیع عیار 08 ثور 1397 1406
ویدیوی 458 شفیع عیار ( قتل عام هزاره ها جریان دارد ) 04 ثور 1397 1520
ویدیوی ۴۴۷ شفیع عیار ( خیزش عربستان به سوریه و افغانستان ) 10 حمل 1397 1629
ویدیوی ۴۳۳ شفیع عیار 05 حوت 1396 1659
ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان 23 دلو 1396 1775
ویدیوی ۴۱۷ شفیع عیار ( خلیل زاد ) 08 دلو 1396 1577
ویدیوی ۴۱۶ شفیع عیار 06 دلو 1396 1752
ویدیوی 413 شفیع عیار ( دربازی شطرنج غنی و عبدلله کی برنده است؟ ) 28 جدی 1396 1576
ویدیوی 398 شفیع عیار ( باد هرات ) 23 قوس 1396 1820
ویدیوی 394 شفیع عیار ( میرمن غنی ) 15 قوس 1396 1690
امریکا؛ چه گل هایی در افغانستان؛ به آب داده است؟! 22 عقرب 1396 1948
نام فرزند زال و رودابه چیست؟: «رُستم»؟ يا «رَستم»؟ 19 عقرب 1396 2506
ویدیوی ۳۸۳ شفیع عیار ( اسلام و زناکار ) 14 عقرب 1396 1728
ویدیوی ۳۸۲ شفیع عیار ( بیناموسهای که داد از ناموس میزنند ) 10 عقرب 1396 1726
ویدیوی 380 شفیع عیار ( جواسیس چند شبکه یی ) 04 عقرب 1396 1713
شفیع عیار برنامه جدید: 16 سنبله 1396 1889
ویدیوی 357 شفیع عیار ( انتحاری در مسجد جوادیه هرات ) 13 اسد 1396 1917
ویدیوی ۳۴۷ شفیع عیار ( کعبه بیز بتخانه بود ) 23 سرطان 1396 2017
ویدیوی 346 شفیع عیار ( حلقه فاشیستی ارگ خودرا از انزوا میکشند ) 17 سرطان 1396 1726
ویدیوی 345 ششفیع عیار ( ریس جمهور ایران و شکایتش از افغانستان ) 16 سرطان 1396 1807
ویدیوی 344 شفیع عیار (جهاد و قتل و غارت ) 15 سرطان 1396 1905
نشود فاش کسی ... 14 سرطان 1396 2804
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد! 05 سرطان 1396 2060
ویدیوی ۳۳۸ شفیع عیار 17 جوزا 1396 1977
شفیع عیار ( تظاهرات ۲۲ می در واشنگتن ) 24 ثور 1396 2324
چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟ 18 ثور 1396 2777
شفیع عیار . ( آهسته برو گلبیدین و اتمر از ننگرهار ) 13 ثور 1396 2334
مصاحبه با حمیرا ثاقب فعال زنان افغانستان 09 ثور 1396 2967
ویدیوی 335 شفیع عیار ( در حمله بر قرارگاه شاهین ) 05 ثور 1396 2297
مبارزه د څه له پاره؟ 25 حمل 1396 2547