افغان موج   

دیروز ایمیل یکی از دوستان را گشودم. او از افغانستان نوشته بود. چرا دیریست سکوت کرده و به چرندیات افغان ملتی های افغان جرمن آنلاین مثل همیشه پاسخ نمیدهید؟ بعد از آن از اشخاصی چون مسعود فارانی، ملالی موسی نظام، ولی احمد نوری، سراج وهاج و چند نفر دیگر نامبرده بود که من بار ها روی بعضی از چرندیات ایشان خط بطلان کشیده و پاسخ های دندان شکنی به آنان داده بودم. خوب گفته اند: دل ز پر گفتن بمیرد در بدن... باید چقدر به این مردم اندرز داد و از آنان انتظار داشت تا قبول کنند که زبان بخشی از مردم افغانستان فارسی دری است کار بس مشکلی است. زیرا آنان وظیفه ای دارند که باید انجام و در بدل آن پولی بدست بیاورند هر قدر بگویی اثری نمیگذارد. مجبور من هم قبول میکنم که بلی زبان مردم افغانستان دری است نه فارسی. و آقای مسعود فارانی درست میفرمایند که سعدی ، حافظ، مولانای بلخ و حتا فردوسی را مردمان افغانستان دری آموختند و از آنان شاعران و نخبگانی ساختند که آثار شان در تمام زبان های دنیا ترجمه تفسیر و احساس آنان مرجع تقلید دیگران شده است. این چه ثمری به مردمی دارد که اکنون سالهاست با یکدیگر در جنگ اند و خون همدیگر را مثل پیاله آب مینوشند؛ دستنگر بیگانه اند و خود کش و بیگانه پرست. برایش این پاسخ را نوشتم.

دوست عزیز! من باری گفته ام نه پشتون ام نه تاجیک ام نه هزاره و این سند را پارا پاره کرده ام. انسان ام و به انسانیت می اندیشم. زبان من وسیله ایست که با آن خودم را به انسانها و همراهان ام معرفی کنم. اگر ایرانی باشد، هندی باشد، روس باشد و یا عرب. سایتهای افغان جرمن آنلاین، خاوران، صدای آفغان، کابل پرس و بعض از سایت های انترنتی دیگر بگذار تا توان دارند در بخش تفرقه افکنی میان ملت افغانستان فعالیت های غیر مجاز کنند. خوب فکر کن ( افغان جرمن آنلاین) صرف یک وآژه ای قابل فهم به افغان دارد و جرمن آنلاین نه فارسی است نه دری و نه پشتو، و درکابل پرس هم چنین و در خاوران از همین دیدگاه میشود داوری استفاده کرد.

 قرن بیست و یکم دسایس زیادی در بخش استعمار و استسثمار سرزمین های آسیای میانه و ممالک اسلامی قدم به قدم پیاده میکند. جنگهای قومی، زبانی، مذهبی ، جغرافیایی و بالاخره قدرت دولتی و حزبی در راس این جنگ ها قرار دارد.

 دست آورد این جنگها برای امپریالیزم و استعمار غرب چیست؟. تولید سلاح  و محل بکاربرد آن... در تازه ترین آمار منتشر شده در میدیای جهان، امریکا، روسیه، انگلستان، ایتالیا و المان اضافه تر از  هشتاد ملیون کارگر مصروف تولید انواع سلاح سبک و سنگین و علاوه برآن اضافه تر از ده ملیون کارگر مصروف تولید سلاحهای کشتار جمعی چون بمب اتمی، شیمیایی و نگهداری از آنان اند.

مافیا های تولید مواد مخدره و مافیا های جنگ افروزی در پهلوی این همه  بطور سازمان یافته ای به شدت و حدت زیادی فعالیت میکنند.

برای این سازمانهای مخوف بخشی در افغانستان به کمک سازمان استخبارات نظامی پاکستان و ایران به نامهای ملیت و زبان ستیزی در افغانستان به فعالیت آغاز نموده و از جمله در مدیدیا جهانی چون رادیو ها ، تیلویزیونها و رسانه های انترنتی مشغول زهر پاشی اند.

در قرن بیست و یک زبان هیچگاهی وسیله ای برای شناخت و هوویت انسان شده نمیتواند. آنچه امروز انسان را قدرت بخشیده اقتصاد است. بازیچه های که معرف زبان قوم، قبیله و مذهب انسانی اند صرف وسیله برای استعمارگران است که انسان را برده ای خود بسازند.

من نمیخواهم بار دیگر پاسخی به این جیره خواران آی اس آی پاکستان و پاسداران خمینی بنویسم که حتا آنان هم ازین غایله برای تضعیف ملت ما نفع میبرند . بخاطریکه برای دوصد ملیون نفوس زبان فارسی دری مینویسم دانشگاه، دانشکده، بیمارستان، واژه زمین لرزه، پیرایش، ویراستدار.... اگر در زبان فارسی دری چنین واژه های نبوده و ایرانی ها آنها را خلق کرده اند. در هیچ یک از متون زبان پشتو هم روغتون، پوهنتون، زیژنتون، پوهنځی ووو نبوده و همه ابتکار آن از همین فایشست های افغان ملتی در قرن بیستم بوده است در غیر آن چرا با همان زبان عربی که قبل از قرن بیستم رواج داشت دارلعلوم  نمیگویند. هر زبان حق دارد که واژه ها و اصطلاحاتی طی قرن بر اساس ضروریات خود بوجود بیاورد.

هرچند بهتر از این فایشست ها به زبان شیرین پشتو صحبت میکنم و از صحبت بهترین دوستان ام با این زبان لذت میبرم اما باور ام اینست که هیچ روشنفکر مردمی ازین ملیت بزرگ به دنبال صحبت هایم به فارسی دری انتقادی ندارند.

تشکر از شما

نعمت الله ترکانی