افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 230
صدیق افغان 18 دلو 1396 1841
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2920
ابوبکر 09 حوت 1394 2901
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3778
افغان موگ 16 حمل 1394 3195
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 4052
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5497
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5463
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5534
طنز هفته 22 قوس 1388 7101
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 5003
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4923
هموطن سلام 24 جوزا 1387 6168
فکاهی 11 حمل 1387 10261
مهمانخانه 15 اسد 1385 7675
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6155
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5772
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5756
سینه خیز 11 جوزا 1385 5485
پلیس مخفی 11 جوزا 1385 5703
تا گردن زیر خاکش میکنند 11 جوزا 1385 5103
که زنش را به من میدهد؟ 11 جوزا 1385 5415
مسابقه قرآن کریم 11 جوزا 1385 5108
تا اینجاش که بخیر گذشت 11 جوزا 1385 5259
من هم همین حالا رسیدم 11 جوزا 1385 5154
مسابقه دوش 11 جوزا 1385 5021
قلم خود رنگ در حمام 11 جوزا 1385 4445
حیوان درنده 11 جوزا 1385 4301
بیدار شو ساعت شش است 11 جوزا 1385 4099
هیچ کسی خانه نیست 11 جوزا 1385 4053
ساعت چند است 11 جوزا 1385 9788
حالا یازده نفر دیگر از کجا پیدا کن 11 جوزا 1385 4250
شرف الدین در کلیسا 11 جوزا 1385 4217
آئینه 11 جوزا 1385 5697
دزد و قاضی 11 جوزا 1385 4106
آستین کوتاه 11 جوزا 1385 3923
انشا الله 11 جوزا 1385 4913
مسابقه فوتبال 11 جوزا 1385 3856
بچه را آب برد 11 جوزا 1385 3925
خوب معلومه دیگر اولیش 11 جوزا 1385 3862
خوب بچه است دیگه 11 جوزا 1385 3766
کیستی 11 جوزا 1385 5436
سخت ترین روز های زنده گی 11 جوزا 1385 4173
ادعای پیغمبری 11 جوزا 1385 4908
بهشت و دوزخ 11 جوزا 1385 4179
خون چه رنگیست 11 جوزا 1385 3753
همسایه خسیس 11 جوزا 1385 3835
گاو یک دفعه نشست 11 جوزا 1385 3573
شیر کاکاوی 11 جوزا 1385 3536