افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2774
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2573
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2248
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2264
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3319
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2277
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2470
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2235
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2311
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2250
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2168
مادری گفت 06 حوت 1391 2173
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2409
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2405
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2460
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2371
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2129
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2643
محبت 11 عقرب 1391 2719
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2425
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2750
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2847
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 4259
شعر 12 دلو 1390 3846
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4218
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3530
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2764
رُستم 24 سنبله 1390 3896
استقلال 28 اسد 1390 3956
دریاپژوه 11 اسد 1390 3881
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 6762
فیسبوک 27 جوزا 1390 4686
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3339
سام اسامه 14 ثور 1390 2884
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2596
فلتر شکن 11 حمل 1390 3542
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2671
کولاک 04 حوت 1389 3880
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2809
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2531
رأی حیران 03 قوس 1389 2500
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2572
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2386
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2588
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2849
لاجورد 13 اسد 1389 3936
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2624
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2572
پای بردگان 22 سرطان 1389 2705
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2765