افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2896
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2835
څلوریځه 30 سنبله 1392 3067
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3303
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2981
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2657
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2747
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3898
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2714
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2887
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2748
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2752
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2741
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2605
مادری گفت 06 حوت 1391 2551
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2849
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2849
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2938
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2761
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2578
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3143
محبت 11 عقرب 1391 3234
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2908
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3235
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3424
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 5626
شعر 12 دلو 1390 4454
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4724
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4031
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3250
رُستم 24 سنبله 1390 4580
استقلال 28 اسد 1390 4761
دریاپژوه 11 اسد 1390 4630
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 7813
فیسبوک 27 جوزا 1390 5413
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3790
سام اسامه 14 ثور 1390 3358
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3063
فلتر شکن 11 حمل 1390 3968
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3108
کولاک 04 حوت 1389 4597
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3169
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3003
رأی حیران 03 قوس 1389 2923
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 3587
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2835
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3000
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3316
لاجورد 13 اسد 1389 4604
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3056