افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
څلوریځه 30 سنبله 1392 2734
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2947
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2711
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2389
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2441
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3532
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2452
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2624
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2402
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2470
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2428
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2315
مادری گفت 06 حوت 1391 2313
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2575
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2573
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2629
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2532
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2274
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2836
محبت 11 عقرب 1391 2887
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2600
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2919
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3036
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 4555
شعر 12 دلو 1390 4046
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4385
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3725
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2924
رُستم 24 سنبله 1390 4146
استقلال 28 اسد 1390 4255
دریاپژوه 11 اسد 1390 4140
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 7163
فیسبوک 27 جوزا 1390 4944
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3494
سام اسامه 14 ثور 1390 3050
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2774
فلتر شکن 11 حمل 1390 3681
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2819
کولاک 04 حوت 1389 4131
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2931
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2704
رأی حیران 03 قوس 1389 2650
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2720
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2535
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2724
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3023
لاجورد 13 اسد 1389 4172
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2784
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2713
پای بردگان 22 سرطان 1389 2910