افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1744
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 1923
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 1710
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 1667
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 1731
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 1667
مادری گفت 06 حوت 1391 1705
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 1835
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 1803
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 1944
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 1873
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 1671
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2160
محبت 11 عقرب 1391 2167
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 1873
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2249
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2257
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 3429
شعر 12 دلو 1390 3209
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 3554
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 2918
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2274
رُستم 24 سنبله 1390 3103
استقلال 28 اسد 1390 3101
دریاپژوه 11 اسد 1390 3113
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 5779
فیسبوک 27 جوزا 1390 3924
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 2862
سام اسامه 14 ثور 1390 2399
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2109
فلتر شکن 11 حمل 1390 3037
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2221
کولاک 04 حوت 1389 2926
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2376
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2067
رأی حیران 03 قوس 1389 2051
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2056
راویان بردگی 14 عقرب 1389 1934
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2057
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2387
لاجورد 13 اسد 1389 3107
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2096
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2046
پای بردگان 22 سرطان 1389 2247
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2194
پنالتی 13 سرطان 1389 2658
الفــــبا 08 سرطان 1389 2923
زرخرید 31 جوزا 1389 2833
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2087
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2003