افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1673
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 1861
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 1635
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 1604
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 1658
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 1600
مادری گفت 06 حوت 1391 1641
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 1770
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 1738
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 1881
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 1804
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 1612
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2102
محبت 11 عقرب 1391 2108
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 1800
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2181
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2150
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 3341
شعر 12 دلو 1390 3117
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 3464
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 2831
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2199
رُستم 24 سنبله 1390 2993
استقلال 28 اسد 1390 3012
دریاپژوه 11 اسد 1390 3001
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 5655
فیسبوک 27 جوزا 1390 3840
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 2802
سام اسامه 14 ثور 1390 2332
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2044
فلتر شکن 11 حمل 1390 2962
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2160
کولاک 04 حوت 1389 2800
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2308
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2003
رأی حیران 03 قوس 1389 1987
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 1997
راویان بردگی 14 عقرب 1389 1867
رأ ی باطل 19 اسد 1389 1994
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2318
لاجورد 13 اسد 1389 3015
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2021
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 1977
پای بردگان 22 سرطان 1389 2188
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2121
پنالتی 13 سرطان 1389 2585
الفــــبا 08 سرطان 1389 2828
زرخرید 31 جوزا 1389 2740
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2024
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 1940