افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2953
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 3182
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 3060
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2981
څلوریځه 30 سنبله 1392 3254
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3450
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 3118
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2801
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2905
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 4112
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2868
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 3061
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2897
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2899
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2881
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2780
مادری گفت 06 حوت 1391 2665
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2985
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 3010
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 3084
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2893
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2730
قانون عاشق 11 عقرب 1391 3303
محبت 11 عقرب 1391 3400
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 3066
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3385
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3657
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 6312
شعر 12 دلو 1390 4660
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4880
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 4192
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3410
رُستم 24 سنبله 1390 4825
استقلال 28 اسد 1390 4972
دریاپژوه 11 اسد 1390 4862
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 8120
فیسبوک 27 جوزا 1390 5645
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3968
سام اسامه 14 ثور 1390 3522
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 3226
فلتر شکن 11 حمل 1390 4118
سونامی فریاد 27 حوت 1389 3246
کولاک 04 حوت 1389 4838
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3297
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 3160
رأی حیران 03 قوس 1389 3062
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 3724
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2987
رأ ی باطل 19 اسد 1389 3163
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3489