افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
څلوریځه 30 سنبله 1392 2831
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3060
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2776
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2461
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2514
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3628
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2524
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2693
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2504
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2537
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2499
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2389
مادری گفت 06 حوت 1391 2373
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2647
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2653
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2703
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2597
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2341
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2911
محبت 11 عقرب 1391 2982
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2690
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3008
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3137
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 4806
شعر 12 دلو 1390 4156
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4449
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3800
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3004
رُستم 24 سنبله 1390 4265
استقلال 28 اسد 1390 4404
دریاپژوه 11 اسد 1390 4277
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 7366
فیسبوک 27 جوزا 1390 5064
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3561
سام اسامه 14 ثور 1390 3127
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2851
فلتر شکن 11 حمل 1390 3751
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2887
کولاک 04 حوت 1389 4259
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2992
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2783
رأی حیران 03 قوس 1389 2724
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2796
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2610
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2795
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3094
لاجورد 13 اسد 1389 4289
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2848
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2777
پای بردگان 22 سرطان 1389 2985