افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2473
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2127
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2138
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3117
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2158
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2356
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2109
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2128
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2129
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2079
مادری گفت 06 حوت 1391 2076
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2257
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2295
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2338
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2259
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2046
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2533
محبت 11 عقرب 1391 2597
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2330
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2618
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2722
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 4017
شعر 12 دلو 1390 3724
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4029
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3322
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2661
رُستم 24 سنبله 1390 3728
استقلال 28 اسد 1390 3736
دریاپژوه 11 اسد 1390 3726
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 6450
فیسبوک 27 جوزا 1390 4518
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3249
سام اسامه 14 ثور 1390 2785
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2473
فلتر شکن 11 حمل 1390 3412
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2565
کولاک 04 حوت 1389 3652
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2705
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2424
رأی حیران 03 قوس 1389 2395
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2458
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2287
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2476
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2758
لاجورد 13 اسد 1389 3756
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2512
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2452
پای بردگان 22 سرطان 1389 2604
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2637
پنالتی 13 سرطان 1389 3144