افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 1926
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2860
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1971
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2164
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 1923
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 1892
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 1938
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 1882
مادری گفت 06 حوت 1391 1896
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2061
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2060
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2147
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2067
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 1863
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2345
محبت 11 عقرب 1391 2397
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2110
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2460
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2529
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 3776
شعر 12 دلو 1390 3476
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 3818
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3128
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2486
رُستم 24 سنبله 1390 3449
استقلال 28 اسد 1390 3397
دریاپژوه 11 اسد 1390 3439
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 6148
فیسبوک 27 جوزا 1390 4236
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3070
سام اسامه 14 ثور 1390 2615
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2323
فلتر شکن 11 حمل 1390 3251
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2409
کولاک 04 حوت 1389 3340
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2548
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2261
رأی حیران 03 قوس 1389 2243
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2280
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2139
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2285
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2587
لاجورد 13 اسد 1389 3480
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2326
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2258
پای بردگان 22 سرطان 1389 2437
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2446
پنالتی 13 سرطان 1389 2902
الفــــبا 08 سرطان 1389 3223
زرخرید 31 جوزا 1389 3120