افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 2843
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2630
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2319
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2354
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3405
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2369
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2536
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2318
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2385
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2347
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2239
مادری گفت 06 حوت 1391 2233
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2490
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2485
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2552
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2444
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2193
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2732
محبت 11 عقرب 1391 2786
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2517
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2828
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2946
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 4379
شعر 12 دلو 1390 3940
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4295
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3614
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2839
رُستم 24 سنبله 1390 4015
استقلال 28 اسد 1390 4112
دریاپژوه 11 اسد 1390 3987
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 6933
فیسبوک 27 جوزا 1390 4799
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3405
سام اسامه 14 ثور 1390 2967
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2684
فلتر شکن 11 حمل 1390 3599
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2739
کولاک 04 حوت 1389 3995
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2862
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2607
رأی حیران 03 قوس 1389 2572
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2639
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2457
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2647
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2928
لاجورد 13 اسد 1389 4041
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2704
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2641
پای بردگان 22 سرطان 1389 2790
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2843