افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2691
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 1818
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2011
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 1789
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 1743
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 1798
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 1736
مادری گفت 06 حوت 1391 1767
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 1919
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 1890
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2011
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 1940
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 1735
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2213
محبت 11 عقرب 1391 2241
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 1954
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2318
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2374
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 3558
شعر 12 دلو 1390 3298
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 3658
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 2991
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2347
رُستم 24 سنبله 1390 3241
استقلال 28 اسد 1390 3212
دریاپژوه 11 اسد 1390 3228
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 5893
فیسبوک 27 جوزا 1390 4028
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 2937
سام اسامه 14 ثور 1390 2475
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2182
فلتر شکن 11 حمل 1390 3105
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2289
کولاک 04 حوت 1389 3097
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2438
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2133
رأی حیران 03 قوس 1389 2115
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2137
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2009
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2138
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2459
لاجورد 13 اسد 1389 3241
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2180
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2127
پای بردگان 22 سرطان 1389 2310
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2286
پنالتی 13 سرطان 1389 2743
الفــــبا 08 سرطان 1389 3027
زرخرید 31 جوزا 1389 2929
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2171