افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2684
څلوریځه 30 سنبله 1392 2910
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1392 3142
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1392 2841
دوبیتی های سرگردان 27 اسد 1392 2527
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2594
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 3710
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2591
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2754
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2590
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2608
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2582
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 2460
مادری گفت 06 حوت 1391 2448
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2717
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2715
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2775
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2650
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 2431
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2991
محبت 11 عقرب 1391 3068
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2755
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 3082
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 3236
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 5016
شعر 12 دلو 1390 4254
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 4538
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3873
قحط الرجالی 03 میزان 1390 3093
رُستم 24 سنبله 1390 4374
استقلال 28 اسد 1390 4531
دریاپژوه 11 اسد 1390 4397
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 7512
فیسبوک 27 جوزا 1390 5198
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3647
سام اسامه 14 ثور 1390 3204
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2918
فلتر شکن 11 حمل 1390 3826
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2965
کولاک 04 حوت 1389 4379
رقص دوره ای 23 دلو 1389 3052
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2854
رأی حیران 03 قوس 1389 2795
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2866
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2684
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2866
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3169
لاجورد 13 اسد 1389 4398
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2915
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2836