افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 14 اسد 1392 2037
دوبیتی های سرگردان 22 سرطان 1392 2999
دوبیتی های سرگردان 02 سرطان 1392 2063
دوبیتی های سرگردان 06 جوزا 1392 2260
دوبیتی های سرگردان 28 ثور 1392 2016
دوبیتی های سرگردان 13 ثور 1392 2000
بداهه ای تقدیم خانه ملت یا سینمای بی تکت 20 حمل 1392 2035
دوبیتی های سرگردان 15 حمل 1392 1983
مادری گفت 06 حوت 1391 1989
دوبیتی های سرگردان 28 دلو 1391 2165
دوبیتی های سرگردان 21 دلو 1391 2162
دوبیتی های سرگردان 05 جدی 1391 2246
دوبیتی های سرگردان 10 قوس 1391 2169
دوبیتی های سرگردان 03 قوس 1391 1953
قانون عاشق 11 عقرب 1391 2430
محبت 11 عقرب 1391 2499
خاطرِآیین 11 عقرب 1391 2230
چهار دوبیتی 31 سرطان 1391 2543
دوبیتی های سرگردان 09 سرطان 1391 2625
چهار چار بیتی 01 جوزا 1391 3903
شعر 12 دلو 1390 3607
جهاد فی سبیل الله 25 جدی 1390 3933
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 3232
قحط الرجالی 03 میزان 1390 2583
رُستم 24 سنبله 1390 3598
استقلال 28 اسد 1390 3514
دریاپژوه 11 اسد 1390 3585
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 6301
فیسبوک 27 جوزا 1390 4383
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 3161
سام اسامه 14 ثور 1390 2704
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 2402
فلتر شکن 11 حمل 1390 3337
سونامی فریاد 27 حوت 1389 2488
کولاک 04 حوت 1389 3505
رقص دوره ای 23 دلو 1389 2629
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 2340
رأی حیران 03 قوس 1389 2318
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 2373
راویان بردگی 14 عقرب 1389 2216
رأ ی باطل 19 اسد 1389 2375
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 2682
لاجورد 13 اسد 1389 3621
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 2420
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 2348
پای بردگان 22 سرطان 1389 2524
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2538
پنالتی 13 سرطان 1389 3025
الفــــبا 08 سرطان 1389 3359
زرخرید 31 جوزا 1389 3242