افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
پنالتی 13 سرطان 1389 3212
الفــــبا 08 سرطان 1389 3565
زرخرید 31 جوزا 1389 3464
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2512
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2492
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2536
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2323
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2507
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2725
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2623
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2644
عروسک 13 حمل 1389 3694
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2672
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3916
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2416
جرگه ساز 10 حوت 1388 2524
رسول پویان 05 حوت 1388 3967
پا پوش 02 حوت 1388 2526
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2628
کنفرانس 07 دلو 1388 3560
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2613
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2492
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5990
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2788
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2714
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2632
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2466
بی بخار 01 قوس 1388 2722
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3449
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2713
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2403
تلخکها 26 سنبله 1388 3537
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2500
کورخواندی 16 سنبله 1388 3464
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2449
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2523
صندوق رأی 18 اسد 1388 2532
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2476
پوستین چپه 04 اسد 1388 2370
مارِ کر 03 اسد 1388 2512
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2549
مداری 14 سرطان 1388 3428
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2446
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2481
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2557
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2425
دینا سورها 20 ثور 1388 2702
دارالمساکین 06 ثور 1388 3632
همپای بهار 02 ثور 1388 2310
ستاره خونین 27 حمل 1388 2419