افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های نگاه 15 جدی 1390 5439
قحط الرجالی 03 میزان 1390 4736
رُستم 24 سنبله 1390 6858
استقلال 28 اسد 1390 6749
دریاپژوه 11 اسد 1390 6681
دوبـیـتـی هـا 09 سرطان 1390 9624
فیسبوک 27 جوزا 1390 7471
رنگِ ناز 10 جوزا 1390 5587
سام اسامه 14 ثور 1390 4866
گیرِ لیورس 02 ثور 1390 4558
فلتر شکن 11 حمل 1390 5382
سونامی فریاد 27 حوت 1389 4458
کولاک 04 حوت 1389 6975
رقص دوره ای 23 دلو 1389 4738
تازیانۀ آتش 16 دلو 1389 4456
رأی حیران 03 قوس 1389 4238
شیطانیِ آیینه ها 23 عقرب 1389 5007
راویان بردگی 14 عقرب 1389 4240
رأ ی باطل 19 اسد 1389 4595
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 4762
لاجورد 13 اسد 1389 6504
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 4621
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 4663
پای بردگان 22 سرطان 1389 4622
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 4467
پنالتی 13 سرطان 1389 5674
الفــــبا 08 سرطان 1389 6089
زرخرید 31 جوزا 1389 6016
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 4184
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 4211
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 4728
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 4055
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 4436
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 4515
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 4455
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 4690
عروسک 13 حمل 1389 6554
صادرات همسایه 23 حوت 1388 4727
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 7022
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 4304
جرگه ساز 10 حوت 1388 4637
رسول پویان 05 حوت 1388 6048
پا پوش 02 حوت 1388 4394
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 4775
کنفرانس 07 دلو 1388 6433
لستِ سیاه 30 جدی 1388 4537
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 5526
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 10357
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 4787
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 4638