افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2040
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 1887
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2037
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2216
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2102
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2112
عروسک 13 حمل 1389 2850
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2065
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3054
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 1892
جرگه ساز 10 حوت 1388 2001
رسول پویان 05 حوت 1388 3412
پا پوش 02 حوت 1388 2051
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2063
کنفرانس 07 دلو 1388 2760
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2037
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2012
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5110
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2200
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2206
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2135
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 1917
بی بخار 01 قوس 1388 2182
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 2529
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2175
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 1854
تلخکها 26 سنبله 1388 2730
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 1933
کورخواندی 16 سنبله 1388 2635
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 1956
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2008
صندوق رأی 18 اسد 1388 1953
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 1968
پوستین چپه 04 اسد 1388 1845
مارِ کر 03 اسد 1388 1992
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2056
مداری 14 سرطان 1388 2607
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 1886
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 1961
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2017
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 1919
دینا سورها 20 ثور 1388 2150
دارالمساکین 06 ثور 1388 2818
همپای بهار 02 ثور 1388 1837
ستاره خونین 27 حمل 1388 1960
زن ستیز 25 حمل 1388 2211
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2006
زیر خط 06 حمل 1388 1944
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2124
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 1913