افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
موسیقیِ آتش 15 اسد 1389 3528
لاجورد 13 اسد 1389 4937
کُشتیِ فرنگی 06 اسد 1389 3279
نفرت نهاد 28 سرطان 1389 3155
پای بردگان 22 سرطان 1389 3349
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 3352
پنالتی 13 سرطان 1389 4163
الفــــبا 08 سرطان 1389 4579
زرخرید 31 جوزا 1389 4447
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 3100
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 3050
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 3144
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2949
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 3330
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 3362
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 3322
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 3376
عروسک 13 حمل 1389 4811
صادرات همسایه 23 حوت 1388 3381
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 5143
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 3154
جرگه ساز 10 حوت 1388 3210
رسول پویان 05 حوت 1388 4606
پا پوش 02 حوت 1388 3154
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 3345
کنفرانس 07 دلو 1388 4669
لستِ سیاه 30 جدی 1388 3248
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 3211
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 7944
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3452
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 3385
سنی - شیعه 04 جدی 1388 3249
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 3156
بی بخار 01 قوس 1388 3491
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 4719
صدای پرپر 04 عقرب 1388 3411
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 3184
تلخکها 26 سنبله 1388 4724
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 3186
کورخواندی 16 سنبله 1388 4558
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 3057
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 3072
صندوق رأی 18 اسد 1388 3299
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 3187
پوستین چپه 04 اسد 1388 3083
مارِ کر 03 اسد 1388 3237
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3288
مداری 14 سرطان 1388 4589
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 3306
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3218