افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2878
پنالتی 13 سرطان 1389 3450
الفــــبا 08 سرطان 1389 3810
زرخرید 31 جوزا 1389 3721
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2652
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2634
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2671
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2467
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2710
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2859
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2798
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2799
عروسک 13 حمل 1389 3972
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2872
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4232
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2609
جرگه ساز 10 حوت 1388 2666
رسول پویان 05 حوت 1388 4110
پا پوش 02 حوت 1388 2684
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2791
کنفرانس 07 دلو 1388 3836
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2767
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2682
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 6368
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2973
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2889
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2763
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2627
بی بخار 01 قوس 1388 2891
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3779
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2882
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2599
تلخکها 26 سنبله 1388 3821
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2647
کورخواندی 16 سنبله 1388 3739
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2582
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2654
صندوق رأی 18 اسد 1388 2749
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2628
پوستین چپه 04 اسد 1388 2537
مارِ کر 03 اسد 1388 2667
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2720
مداری 14 سرطان 1388 3704
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2624
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2635
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2722
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2566
دینا سورها 20 ثور 1388 2862
دارالمساکین 06 ثور 1388 3891
همپای بهار 02 ثور 1388 2453