افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
فرمایش ِ آهنگ 19 سرطان 1389 2970
پنالتی 13 سرطان 1389 3554
الفــــبا 08 سرطان 1389 3951
زرخرید 31 جوزا 1389 3850
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2717
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2705
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2745
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2532
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2816
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2949
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2878
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2891
عروسک 13 حمل 1389 4110
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2956
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4403
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2710
جرگه ساز 10 حوت 1388 2740
رسول پویان 05 حوت 1388 4195
پا پوش 02 حوت 1388 2762
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2883
کنفرانس 07 دلو 1388 3974
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2832
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2774
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 6515
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 3056
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2962
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2844
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2725
بی بخار 01 قوس 1388 2979
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3932
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2975
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2692
تلخکها 26 سنبله 1388 3971
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2727
کورخواندی 16 سنبله 1388 3868
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2635
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2732
صندوق رأی 18 اسد 1388 2825
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2698
پوستین چپه 04 اسد 1388 2625
مارِ کر 03 اسد 1388 2760
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2817
مداری 14 سرطان 1388 3843
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2720
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2744
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2808
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2644
دینا سورها 20 ثور 1388 2939
دارالمساکین 06 ثور 1388 4026
همپای بهار 02 ثور 1388 2541