افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
پنالتی 13 سرطان 1389 3327
الفــــبا 08 سرطان 1389 3687
زرخرید 31 جوزا 1389 3598
درسِ هندسه 23 جوزا 1389 2588
سرویسِ جنایت 20 جوزا 1389 2571
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2612
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 2394
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2639
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2789
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2716
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2725
عروسک 13 حمل 1389 3834
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2785
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 4104
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 2520
جرگه ساز 10 حوت 1388 2596
رسول پویان 05 حوت 1388 4031
پا پوش 02 حوت 1388 2605
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2707
کنفرانس 07 دلو 1388 3717
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2702
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2609
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 6208
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2885
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2815
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2700
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 2547
بی بخار 01 قوس 1388 2806
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 3625
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2805
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 2505
تلخکها 26 سنبله 1388 3682
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2579
کورخواندی 16 سنبله 1388 3617
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2513
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2578
صندوق رأی 18 اسد 1388 2660
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2558
پوستین چپه 04 اسد 1388 2451
مارِ کر 03 اسد 1388 2583
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2633
مداری 14 سرطان 1388 3569
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 2533
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2554
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2648
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 2495
دینا سورها 20 ثور 1388 2798
دارالمساکین 06 ثور 1388 3776
همپای بهار 02 ثور 1388 2384
ستاره خونین 27 حمل 1388 2517