افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
فرمایش ِ آهنگ 12 جوزا 1389 2111
نفرتِ سَیّار 05 جوزا 1389 1946
ساقیِ سیاست 15 ثور 1389 2100
قطبِ نامردی 02 ثور 1389 2278
آشنایِ نازنازی 29 حمل 1389 2173
لگد بر گورِ حاتم 25 حمل 1389 2185
عروسک 13 حمل 1389 2953
صادرات همسایه 23 حوت 1388 2148
تابـــوشکـــــــن 21 حوت 1388 3166
گلوگاهِ فضا 16 حوت 1388 1946
جرگه ساز 10 حوت 1388 2063
رسول پویان 05 حوت 1388 3481
پا پوش 02 حوت 1388 2118
زندانِ آزادی 12 دلو 1388 2147
کنفرانس 07 دلو 1388 2871
لستِ سیاه 30 جدی 1388 2120
دهانِ زندگی 23 جدی 1388 2076
بنیاد فرهنگی آغا خان به موسیقی سنتی 17 جدی 1388 5228
پوفِ دیگران 17 جدی 1388 2284
اشکی برگوربیگناهی کودکانِ نرنگ 09 جدی 1388 2283
سنی - شیعه 04 جدی 1388 2201
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 1994
بی بخار 01 قوس 1388 2252
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 2639
صدای پرپر 04 عقرب 1388 2248
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 1935
تلخکها 26 سنبله 1388 2832
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 2000
کورخواندی 16 سنبله 1388 2742
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 2017
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 2079
صندوق رأی 18 اسد 1388 2031
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 2045
پوستین چپه 04 اسد 1388 1920
مارِ کر 03 اسد 1388 2064
برج زهرمار 21 سرطان 1388 2127
مداری 14 سرطان 1388 2720
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 1958
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 2034
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 2091
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 1989
دینا سورها 20 ثور 1388 2229
دارالمساکین 06 ثور 1388 2936
همپای بهار 02 ثور 1388 1893
ستاره خونین 27 حمل 1388 2021
زن ستیز 25 حمل 1388 2294
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2090
زیر خط 06 حمل 1388 2023
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2201
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 1983