افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
همپای بهار 02 ثور 1388 2664
ستاره خونین 27 حمل 1388 2767
زن ستیز 25 حمل 1388 3051
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2824
زیر خط 06 حمل 1388 3003
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2991
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2734
کلاس هوش 22 دلو 1387 2963
زبان ساده 16 دلو 1387 2898
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2958
دست پاییز 08 دلو 1387 2659
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2932
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2955
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 20585
دوبیتی 30 قوس 1387 5469
منای عشق 24 قوس 1387 3354
رباعی 01 قوس 1386 4895
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3815
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3855
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 24462