افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
سنی - شیعه 04 جدی 1388 4730
اجاقِ همسایه 28 قوس 1388 4304
بی بخار 01 قوس 1388 4995
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 6634
صدای پرپر 04 عقرب 1388 4822
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 4568
تلخکها 26 سنبله 1388 6924
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 4427
کورخواندی 16 سنبله 1388 6282
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 4396
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 4290
صندوق رأی 18 اسد 1388 4831
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 4273
پوستین چپه 04 اسد 1388 4424
مارِ کر 03 اسد 1388 4639
برج زهرمار 21 سرطان 1388 4635
مداری 14 سرطان 1388 6349
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 4537
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 4675
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 4733
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 4262
دینا سورها 20 ثور 1388 4444
دارالمساکین 06 ثور 1388 6388
همپای بهار 02 ثور 1388 4323
ستاره خونین 27 حمل 1388 4410
زن ستیز 25 حمل 1388 4514
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 4407
زیر خط 06 حمل 1388 4843
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 4463
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 4431
کلاس هوش 22 دلو 1387 4797
زبان ساده 16 دلو 1387 4535
سیلی جانانه 13 دلو 1387 4556
دست پاییز 08 دلو 1387 4721
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 4476
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 4590
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 29524
دوبیتی 30 قوس 1387 8182
منای عشق 24 قوس 1387 4917
رباعی 01 قوس 1386 7330
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 5644
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 6008
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 28677