افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
زن ستیز 25 حمل 1388 2776
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2564
زیر خط 06 حمل 1388 2650
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2714
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2448
کلاس هوش 22 دلو 1387 2610
زبان ساده 16 دلو 1387 2599
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2623
دست پاییز 08 دلو 1387 2389
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2626
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2652
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 17620
دوبیتی 30 قوس 1387 4887
منای عشق 24 قوس 1387 3039
رباعی 01 قوس 1386 4346
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3528
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3457
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 23315