افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3021
دینا سورها 20 ثور 1388 3303
دارالمساکین 06 ثور 1388 4633
همپای بهار 02 ثور 1388 2941
ستاره خونین 27 حمل 1388 3065
زن ستیز 25 حمل 1388 3331
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3097
زیر خط 06 حمل 1388 3333
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3269
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3012
کلاس هوش 22 دلو 1387 3305
زبان ساده 16 دلو 1387 3171
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3311
دست پاییز 08 دلو 1387 2939
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3222
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3353
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 23795
دوبیتی 30 قوس 1387 6161
منای عشق 24 قوس 1387 3718
رباعی 01 قوس 1386 5421
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4135
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4219
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 25549