افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
مارِ کر 03 اسد 1388 3629
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3699
مداری 14 سرطان 1388 5103
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 3745
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3601
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3658
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3483
دینا سورها 20 ثور 1388 3698
دارالمساکین 06 ثور 1388 5195
همپای بهار 02 ثور 1388 3384
ستاره خونین 27 حمل 1388 3448
زن ستیز 25 حمل 1388 3726
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3514
زیر خط 06 حمل 1388 3787
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3642
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3446
کلاس هوش 22 دلو 1387 3801
زبان ساده 16 دلو 1387 3638
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3747
دست پاییز 08 دلو 1387 3344
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3637
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3775
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 26249
دوبیتی 30 قوس 1387 6874
منای عشق 24 قوس 1387 4141
رباعی 01 قوس 1386 6056
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4545
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4723
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 26707