افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
ستاره خونین 27 حمل 1388 2698
زن ستیز 25 حمل 1388 2997
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2763
زیر خط 06 حمل 1388 2928
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2936
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2672
کلاس هوش 22 دلو 1387 2881
زبان ساده 16 دلو 1387 2827
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2876
دست پاییز 08 دلو 1387 2588
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2852
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2882
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 19658
دوبیتی 30 قوس 1387 5346
منای عشق 24 قوس 1387 3272
رباعی 01 قوس 1386 4764
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3752
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3771
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 24217