افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
مداری 14 سرطان 1388 4841
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 3533
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3409
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3452
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3262
دینا سورها 20 ثور 1388 3518
دارالمساکین 06 ثور 1388 4942
همپای بهار 02 ثور 1388 3181
ستاره خونین 27 حمل 1388 3273
زن ستیز 25 حمل 1388 3535
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3316
زیر خط 06 حمل 1388 3596
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3469
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3243
کلاس هوش 22 دلو 1387 3569
زبان ساده 16 دلو 1387 3436
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3545
دست پاییز 08 دلو 1387 3161
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3446
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3569
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 25155
دوبیتی 30 قوس 1387 6554
منای عشق 24 قوس 1387 3945
رباعی 01 قوس 1386 5774
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4356
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4503
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 26176