افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2465
زیر خط 06 حمل 1388 2500
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2601
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2353
کلاس هوش 22 دلو 1387 2498
زبان ساده 16 دلو 1387 2507
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2498
دست پاییز 08 دلو 1387 2280
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2526
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2568
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 16688
دوبیتی 30 قوس 1387 4707
منای عشق 24 قوس 1387 2905
رباعی 01 قوس 1386 4174
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3409
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3255
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 23079