افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 3395
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3328
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3356
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3159
دینا سورها 20 ثور 1388 3434
دارالمساکین 06 ثور 1388 4852
همپای بهار 02 ثور 1388 3082
ستاره خونین 27 حمل 1388 3204
زن ستیز 25 حمل 1388 3456
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3242
زیر خط 06 حمل 1388 3517
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3394
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3158
کلاس هوش 22 دلو 1387 3465
زبان ساده 16 دلو 1387 3318
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3466
دست پاییز 08 دلو 1387 3073
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3360
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3489
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 24681
دوبیتی 30 قوس 1387 6428
منای عشق 24 قوس 1387 3856
رباعی 01 قوس 1386 5677
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4266
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4387
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 25884