افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
بی بخار 01 قوس 1388 4685
شیپورِشیطان 12 عقرب 1388 6339
صدای پرپر 04 عقرب 1388 4532
خُمِّ نیرنگ 10 میزان 1388 4359
تلخکها 26 سنبله 1388 6464
سرنوشت رأی 21 سنبله 1388 4237
کورخواندی 16 سنبله 1388 6039
جبر انتخابی 12 سنبله 1388 4152
جنگِ تریاک 22 اسد 1388 4098
صندوق رأی 18 اسد 1388 4494
شهر بی دروازه 11 اسد 1388 4118
پوستین چپه 04 اسد 1388 4189
مارِ کر 03 اسد 1388 4382
برج زهرمار 21 سرطان 1388 4408
مداری 14 سرطان 1388 6069
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 4361
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 4396
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 4515
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 4106
دینا سورها 20 ثور 1388 4287
دارالمساکین 06 ثور 1388 6161
همپای بهار 02 ثور 1388 4065
ستاره خونین 27 حمل 1388 4174
زن ستیز 25 حمل 1388 4346
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 4242
زیر خط 06 حمل 1388 4613
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 4301
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 4111
کلاس هوش 22 دلو 1387 4570
زبان ساده 16 دلو 1387 4360
سیلی جانانه 13 دلو 1387 4389
دست پاییز 08 دلو 1387 4263
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 4312
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 4426
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 28904
دوبیتی 30 قوس 1387 7923
منای عشق 24 قوس 1387 4751
رباعی 01 قوس 1386 7049
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 5375
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 5647
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 28086