افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
ستاره خونین 27 حمل 1388 2638
زن ستیز 25 حمل 1388 2932
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2703
زیر خط 06 حمل 1388 2846
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2872
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2605
کلاس هوش 22 دلو 1387 2785
زبان ساده 16 دلو 1387 2752
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2796
دست پاییز 08 دلو 1387 2515
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2785
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2807
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 18780
دوبیتی 30 قوس 1387 5197
منای عشق 24 قوس 1387 3200
رباعی 01 قوس 1386 4623
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3681
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3677
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 23794