افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3266
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3060
دینا سورها 20 ثور 1388 3349
دارالمساکین 06 ثور 1388 4703
همپای بهار 02 ثور 1388 2981
ستاره خونین 27 حمل 1388 3115
زن ستیز 25 حمل 1388 3375
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3158
زیر خط 06 حمل 1388 3398
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3315
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3066
کلاس هوش 22 دلو 1387 3360
زبان ساده 16 دلو 1387 3216
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3376
دست پاییز 08 دلو 1387 2980
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3265
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3402
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 24156
دوبیتی 30 قوس 1387 6261
منای عشق 24 قوس 1387 3764
رباعی 01 قوس 1386 5519
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4181
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4269
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 25674