افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
زن ستیز 25 حمل 1388 2843
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 2618
زیر خط 06 حمل 1388 2754
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 2789
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 2528
کلاس هوش 22 دلو 1387 2694
زبان ساده 16 دلو 1387 2666
سیلی جانانه 13 دلو 1387 2706
دست پاییز 08 دلو 1387 2447
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 2694
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 2716
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 18122
دوبیتی 30 قوس 1387 5020
منای عشق 24 قوس 1387 3105
رباعی 01 قوس 1386 4453
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 3591
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 3544
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 23483