افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
برج زهرمار 21 سرطان 1388 3595
مداری 14 سرطان 1388 4955
سر افرازی ذلت 04 سرطان 1388 3624
رباعیات امروز 28 جوزا 1388 3496
اشکی برگور بیگناهان بالابلوک 16 جوزا 1388 3546
روزسیاه معلم 08 جوزا 1388 3377
دینا سورها 20 ثور 1388 3609
دارالمساکین 06 ثور 1388 5048
همپای بهار 02 ثور 1388 3275
ستاره خونین 27 حمل 1388 3359
زن ستیز 25 حمل 1388 3630
بلـــــوار دلها 19 حمل 1388 3403
زیر خط 06 حمل 1388 3689
تنفس مصنوعی 13 حوت 1387 3555
جهان بینی تا بینی 27 دلو 1387 3346
کلاس هوش 22 دلو 1387 3675
زبان ساده 16 دلو 1387 3535
سیلی جانانه 13 دلو 1387 3635
دست پاییز 08 دلو 1387 3240
رسوایی هلو کاست 05 دلو 1387 3530
همپا با مادران هلوکاست غزه 26 جدی 1387 3663
رباعیات دکتور سمیع حامد 04 جدی 1387 25584
دوبیتی 30 قوس 1387 6684
منای عشق 24 قوس 1387 4044
رباعی 01 قوس 1386 5884
چند رباعی از طبع همایون 15 جدی 1385 4434
خواجه عبدالله انصاری 09 حمل 1385 4599
به جواب دوبیتی شاعر جوان شکرالله شیون 01 حمل 1385 26362