افغان موج   

سیلی جانانه

سخن از  رو نوشت   سر گذشته

نمی بینی که آب از سر -گذ شته

بگوشم   سیلی   جانانه ی گفت

تو   را   تاریخ  مصرف  در گذشته

...................................
 
اسیر

اگر در چشم هم   نشتر نبودیم

چنین    حیرانی  هر   در نبودیم

اگر بودی سری مو  دید هوشی

ا سیر    دست    کور وکر نبودیم

….................................

نمی شرمی

بر این ویرانه فکرت    بام و در ساز

به خود آی و زخو د چیزی دگر ساز

دلا   سازنده ی     بزم  خودی شو

نمی شرمی که می رقصی به هر ساز

.....................................

غزوه ی غزه

درین وادی   چه منزل   می سپاریم

چرا حق را    به باطل   می سپاریم

حدیث   غزوه را    در  غزه    دیدیم

به کافر   از چه رو  دل می سپاریم

…..................................

درفش کاویان

زبان را  گر چنان    خنجر نسازیم

اگر از مشت دل   سنگر نسازیم

درفش   کاویان   از آن ما نیست

اگر خود را   چو  آهنگر   نسازیم

…..........................

چنگ ضحاک

چرا  بر   ریشه ی خود بر نگردی

چرا    مرد     ره   با ور   نگرد ی

قباد -و- قارنت -در چنگ ضحاک

چرا  چون - کاوه- آهنگر نگردی

…......................................

بال اقبال بلا

من و تو  گر  که از اصحاب رازیم

به پا ی -بولهبها -    سر نبازیم

بدا    تا    با ل   اقبال     بلاییم

خوشا روزی که شب را پر نسازیم

…...................................

ناتنی

چرا خود را  چنان   صرصر نسازیم

خزان را  از  چه رو    پرپر  نسازیم

ا ز ین پس  رسم دیگر  پیش باید

بیا   هر ناتنی را   سر   نسازیم

…..................................

خاکریز و سنگر

بیا  تا  برده ی  هر در   نگردیم

کلاه   رهزنا ن   را  پر   نگردیم

بیا  تا  خاکریز  خویش  باشیم

به هر بیگانه ای سنگر نگردیم

…................................

آواره

به دشمن گر که همباور نبودیم

چنین   آواره ای    هر در نبودیم

به خود گر لحظه ی را رو نمودیم

و لی   تا لحظه ی  دیگر  نبودیم

…....................................

تیغه ی خنجر

ز اشک  دیده ها   ساغر کشیدیم

به هر سو تیغه ی  نشتر کشیدیم

چه می گویی که ما از سر کشانیم

دری  هر ناکسی  را  سر کشیدیم

…...............................

نورالله وثوق

30/1/2009

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید