افغان موج   

دست پاییز

چه کس مارا هماواز   هوس کرد

به رنگ ننگ ظلمت همنفس کرد

گمان   من   که آخر دست  پاییز

بهاری را گرفت و در قفس کرد

....................................

چانه ی دیگچینی

سیاست دیـــــگ   چینی    گشــته اینجا

شکستش نقطه …. چینــــی گشته اینجا

چرای   چین   چنا ن بر چانه ی اوست

که همــــچون -دیگچینی-   گشته اینجا

...........................................

سلطه ی نیرنگ

به شهرما هــــوس آیینه دار است

بهار عاشقان بی برگ وبار است

به دور   سلطه ی نیـــرنگ پاییز

کجا جولانگهی فصل بهار است

…........................................

دلبران موطلایی

بهار   نای و نوش ما کجا شد

فرایند    خروش ما کجـــا شد

بپرس از دلبران مــو طلایی

فضای سبز هوش ما کجا شد

…...................................

بهاربلخ

که می گوید به پاییزی در آمیز

دلا با صبح   گلخیزی در آمیز

بهار   بلخ را   تا  زنده سازی

بیا با شمس  تبریزی در آمیز

…....................................

ژرفای فریاد

دل  خارای اینان سنگ سنگ  است

هوای کینه هاشان رنگ رنگ است

بیا   ژ رفا ی     فریاد    مرا   بین

که دریا  باز   در کام نهنگ  است

…..........................................

آیینه داران

سرود    سینه   چاکا ن بهــارید

نوای    فصل    گرم   انتظارید

قلمداران قسم بر قامت عــشق

قیامت را    شما   آیینه دارید

….......................................

صدای سپید

شب است اما صدای من سپید است

جهان را    نغمه پرداز    نوید است

سر    سبز    شما   بادا   ســـلامت

زبان سرخ من   هردم شهید است

….......................................

همفکر چشم

ازانرو  رنگ   شادی را ندیدی

که در دکان دل گوهر نچــیدی

در آ    بازار  بلخ عاشقان بین

اگر همفکر چشم بو سعیــدی

….....................................

دریای دید

دلم پیش محبت رو سپید است

دلم آیینه ی   دریای دید است

گذاری کن به کوی خانقاهش

که بازار سماع بایزید است

….......................................

ستاد آرزو

مزن  آتــش    ستاد    آرزورا

بگیر از    فتنه   داد   آرزورا

بیا ای همنفس تا زنده  سازیم

نهاد    زنده یاد      آرزو را

….................................

دورادور  فردا

سراغ فصل رویارا گــــرفتند

سر راه تماشـــــــا را گرفتند

سحر برخیز تا سنگر بگیریم

که دورا دور فردا را گرفتند

….........................

نورالله وثوق

24/1/2009

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پانوشت

1-دیگ چینی

نمادی ازشکنندگی

2-دیگچینی

معاون ریس جمهور سابق امریکا