افغان موج   

رسوایی هلو کاست

سرود سبز سربداران غزه

..........................

بانک خون

شکــــست سهـــمداران جنونیم

تجـــلی   جلا ل  بانک  خونیم

جـــــهانی   را جلودار  نجاتیم

جدا از جلوه های چند و چونیم

............................

حماسه های سر شار

صدای سر کشان سر بداریم

شبیه  شعله مشتاق  شراریم

شبیه شعر  سر شار حماسه

شبیه   شاهنامه  شاهکاریم

..........................

گلو گیر

اگر چه دشمنم تدبیــــر دارد

بسی دام وبسی زنجیر دارد

ولی ما لقمه ی خامی نبودیم

گلوی او    بجایی گیر دارد

......................

-سربزیران-

بلندای صـــدا را  پست  کردند

به پستی با هوس پیوست کردند

ازانرو پیش یاران  سر بزیرند

که شوق دشمن بد مست کردند

.........................

تردستی

فرودستان  نشستن  تاکی وچند

به آتش دیده بستن تاکی  و چند

زچنگ هر هیاهوی  دروغین

به تردستی نرستن تاکی وچند

لات وهبل

مپنداری که برخود جبر  کردیم

ستادیم  اختــیاری  صبر کردیم

زجور بت پرستان گرچه -لاتیم

هبل- را شرمسار  قبــــرکردیم

 

زهر چشم

به دشمــــن راهی ناورد بودم

برای دیـــدنش سر درد  بودم

نشانش داده ام زهر دوچشمم

چنان کز هفت پشتم مرد بودم

........................

صحن قدس

بیا اندیشـــــه را جایی بکاریم

به صحن قدس رویایی بکاریم

الا ای خار چـشم شب پرستان

بیا تا صـــبح  فردایی بکاریم

............................

هنگامه دار

جهان راهای وهوی دیگری بخش

قفــس خو کرده را بال وپری بخش

تو ای  هنـــــگامه دار   جستجوها

به دار دیده شور محشری بخش

...............................

منزل یاهو

ســــــراغ منزل  یاهو گرفتیم

زعطــر گـلشن دل بو گرفتیم

صدایی گر زنامحرم  شنیدیم

جوانمردانه از او رو گرفتیم

............................

دست خالی

زخونت جاری ارجو گشـــته غزه

جهـــــانی با تو همسو گشته غـزه

دل دشـــمن  به  تار  مـــو رسیده

که دست خالی اش رو گشته غزه

….............

سا مان هلو کاست

فرازم ازگمانش کی فروکاست

کجا از گلشن من  آبرو کاست

به دست سوز وساز لاله هایم

زدم آتش به سامان هلو کاست

......................................

پس وپیش

حریفت را خیال خـــــویش کردی؟

بدو بازی گرگ و میـــــش کردی؟

کلاه تو پس مــــــیدان جنگ است

گمان بردی که ما را پیش کردی؟

…...........................

تل آویو در تله

.درین بازی چـــنان از چـــل فتادی

که – شرم آگین- به فکر حل فتادی

کنون   با  زوزه ها ی   زار  یاران

به -تل آویو -   به   دام  تل  فتادی

….....................................

نورالله وثوق

20/01/2009

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

1-سربزیران

دولتن اجوانمردانی که به هوای نابودی غزه با اسرئیل همدست شدند

پا نوشت

2-

تل آویو -پایتخت کشور نام نهاد صهیونستها

3-به دام تل

درتله گرفتار شدن

4- شرماگین

اشاره به نشست شرم الشیخ مصر که برای نجات اسرائیل و یارانش برپا گشت