افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
کاردانان را چه شد 29 جدی 1396 22
منبع جنگ 28 جدی 1396 27
دوبیتی های سرگردان 16 جدی 1396 36
دریای خروشان 14 جدی 1396 52
بیا سنگ ها را به شیشه ها عاشق کنیم! 11 جدی 1396 61
سال‏های خراب 07 جدی 1396 47
بلای جنگ 28 قوس 1396 65
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 65
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 65
نای موسیقی 19 قوس 1396 66
در راه مطلوب 15 قوس 1396 92
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 94
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 119
رباعی ها 14 عقرب 1396 121
زن اسیر 04 عقرب 1396 149
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 133
شاخ استبداد 28 میزان 1396 133
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 135
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 146
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 144
شوق نگاه 11 میزان 1396 147
ای برادر همتی 08 میزان 1396 144
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 153
تار گسسته 02 میزان 1396 150
غزل در بند 27 سنبله 1396 169
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 196
راه خدا 19 سنبله 1396 178
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 217
غزل دربند 22 اسد 1396 211
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 240
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 239
یاد جوانی 10 اسد 1396 242
تاریکستان 04 اسد 1396 246
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 247
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 282
شعر دریاها 18 سرطان 1396 262
فوران عشق 14 سرطان 1396 283
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 286
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 365
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 334
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 742
ماتمسرا 13 جوزا 1396 475
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 605
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 511
مادر وطن 28 ثور 1396 511
رقص واژگان 27 ثور 1396 454
مادر هستی 24 ثور 1396 479
نجات مام وطن 21 ثور 1396 519
حسن زیبا 17 ثور 1396 569
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 635