افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 14
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 35
رباعی ها 14 عقرب 1396 27
زن اسیر 04 عقرب 1396 58
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 57
شاخ استبداد 28 میزان 1396 64
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 60
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 67
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 72
شوق نگاه 11 میزان 1396 73
ای برادر همتی 08 میزان 1396 68
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 72
تار گسسته 02 میزان 1396 70
غزل در بند 27 سنبله 1396 76
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 104
راه خدا 19 سنبله 1396 98
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 141
غزل دربند 22 اسد 1396 129
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 155
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 154
یاد جوانی 10 اسد 1396 157
تاریکستان 04 اسد 1396 158
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 174
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 196
شعر دریاها 18 سرطان 1396 181
فوران عشق 14 سرطان 1396 194
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 205
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 275
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 249
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 561
ماتمسرا 13 جوزا 1396 362
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 457
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 380
مادر وطن 28 ثور 1396 389
رقص واژگان 27 ثور 1396 343
مادر هستی 24 ثور 1396 365
نجات مام وطن 21 ثور 1396 391
حسن زیبا 17 ثور 1396 434
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 488
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 413
شرارت طالب 03 ثور 1396 440
همای کاغذی 01 ثور 1396 386
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 383
دیو استعمار 26 حمل 1396 362
دنیای دل 24 حمل 1396 407
بوسه با پیغام 20 حمل 1396 429
زمانۀ پر خشم و کین و روشنگری ( سروده های رسول پویان ) 14 حمل 1396 411
موج شادی 11 حمل 1396 405
دلِ پرشرارعشق 07 حمل 1396 426
آرزوی بهاری 01 حمل 1396 425