افغان موج   

مقالات

فیلتر
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 6352
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 5169
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 4854
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 4662
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 5448
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 4439
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 5031
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 4888
داستان نویسی 13 عقرب 1386 6993
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 7094
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 8229
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 6879
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 7236
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 5616
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 9525
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 6258
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 6217
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 6081
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 12097
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 5542
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 5551
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 6571
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 7675
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 9671
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 8444
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 6583
خنجر از پشت 30 اسد 1385 7799
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 12717
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 5979
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 5604
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 5421
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 13174
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 23811
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 46198
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 133925
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 82658
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 6023
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 35891
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 148559
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 11208