افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 816
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1074
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1166
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1050
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 937
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1133
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1683
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1699
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1879
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1802
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1856
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1954
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2152
نیش عقرب 19 ثور 1395 2260
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2210
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2140
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2532
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2268
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2394
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2624
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2297
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2491
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2953
خدمت 11 اسد 1393 2697
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2567
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2494
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2617
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2353
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2561
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2707
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2952
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2589
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3058
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3070
درس عبرت 04 جوزا 1392 3174
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3104
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3124
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3171
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3638
شیر و خون 06 جدی 1391 3082
درهای بسته 07 سنبله 1391 3332
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3342
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3767
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4293
خانها 24 جوزا 1389 5445
سنگ 07 جوزا 1389 6053
كيسه بُر 04 ثور 1389 3791
دزد 03 ثور 1389 5099
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3682
باغ کهنه 17 حمل 1389 4090