افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 265
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 417
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 480
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 464
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 445
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 562
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 929
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 905
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1097
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1044
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1163
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1346
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1351
نیش عقرب 19 ثور 1395 1532
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1601
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1474
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 1833
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1683
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1696
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 1993
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1653
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 1887
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2283
خدمت 11 اسد 1393 2101
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 1987
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 1840
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 1917
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 1816
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 1972
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2062
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2230
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2019
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2509
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2411
درس عبرت 04 جوزا 1392 2538
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2397
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2531
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2547
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 2911
شیر و خون 06 جدی 1391 2463
درهای بسته 07 سنبله 1391 2769
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2719
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3179
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3570
خانها 24 جوزا 1389 4677
سنگ 07 جوزا 1389 5251
كيسه بُر 04 ثور 1389 3165
دزد 03 ثور 1389 4336
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3176
باغ کهنه 17 حمل 1389 3385