افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 444
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 644
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 703
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 665
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 608
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 758
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1160
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1157
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 1349
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1326
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 1422
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 1575
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 1624
نیش عقرب 19 ثور 1395 1794
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 1828
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 1700
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2080
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 1910
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 1974
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2206
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 1877
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2104
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 2511
خدمت 11 اسد 1393 2340
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2205
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 2067
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 2178
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 2008
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 2181
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 2285
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 2481
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 2218
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 2696
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 2638
درس عبرت 04 جوزا 1392 2781
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 2635
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 2761
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 2758
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 3148
شیر و خون 06 جدی 1391 2708
درهای بسته 07 سنبله 1391 2977
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 2939
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 3391
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 3822
خانها 24 جوزا 1389 4950
سنگ 07 جوزا 1389 5512
كيسه بُر 04 ثور 1389 3383
دزد 03 ثور 1389 4606
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 3358
باغ کهنه 17 حمل 1389 3622