افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سوگواری عاشورای ما و روز جهانی زبان مادری 02 حوت 1399 31
«مینا در برف» و هزار دست فوبی 28 دلو 1399 74
«کدام دین؛ اسلام است؟» 26 دلو 1399 56
مخازن و معادن برای علم «فوسیل شناسی» فرهنگی 13 دلو 1399 92
دری افغانی یا فارسی هندوستانی 16 عقرب 1399 189
ویدیوی ۸۴۲ شفیع عیار ( عکس العمل ها بر کشته شدن معلم قرانسوی و کارتون محمد ) 09 عقرب 1399 195
ویدیوی ۸۳۹ شفیع عیار ( خواب ۱۵۰ ساله ما - مارا به یک ایالت پاکستان تبدیل کرده ) 03 عقرب 1399 187
ویدیوی ۸۳۵ شفیع عیار ( شهزاد پویا از دشنام تا دروغهای مدحش ) 23 میزان 1399 189
ویدیوی 833 شفیع عیار (زیبایی های دین-اگر بگذاریم که زیبا باشد...) 18 میزان 1399 205
ویدیوی ۸۳۲ شفیع عیار ( حضرت ابراهیم یکی از مهمترین افراد بشر ) 15 میزان 1399 218
ویدیوی ۸۳۰ شفیع عیار ( بیکاری- بیمصونیتی- فساد وگرسنگی ) 13 میزان 1399 212
ویدیوی ۸۱۸ شفیع عیار ( فکاهی جدید اشرف غنی در مجلس عاشورا ) 13 سنبله 1399 241
نظام اسلامی چیست و «نظام اصیل اسلامی» کدام؟ 27 اسد 1399 299
ویدیوی ۸۱۱ شفیع عیار ( شورای علمای هرات و زلمی پیامبر ) 26 اسد 1399 273
ویدیوی ۸۳۰ شفیع عیار( بیخریطه فیر کردن - بیخریطه ایزار کشیدن) 09 اسد 1399 288
داستاننویسی 09 اسد 1399 278
ویدیوی 802 شفیع عیار (ملا ها چه کار میکنند؟ دین فروشی دارند.رسول میفروشند) 07 اسد 1399 296
فریادی از ژرفا 09 سرطان 1399 360
برگهای از کتاب « حماسه نبرد جلال اباد » 06 سرطان 1399 444
قدم به قدم بسوی نهادینه سازی اشغال 26 جوزا 1399 352
فریادی از ژرفا ( پیرامون نهضت روشنگری ی درخشان شفیع عیار ) 19 جوزا 1399 414
ویدیوی ۷۴۵ شفیع عیار ( جنرال پاکستان میگوید همانگونه که حکومت نجیب را بر مجاهدین سرنگون کردیم) 08 جوزا 1399 402
کارگران نفت و گازشبرغان را از زیر چرخ آسیاب دولت باید نجات داد 28 دلو 1398 432
ویدیوی ۷۱۵ شفیع عیار ( فرهاد دریا توبه کرد.میگویند براه الله پیوست.) 04 جدی 1398 710
پرسشی جانانه در مورد «کودک درون» و «انسان کامل» 02 جدی 1398 596
ویدیوی ۷۱۲ شفیع عیار ( شلیته نورستانی-داود سلطانزی -تنویر و تیوری وحدت ملی ) 26 قوس 1398 596
فراخوان برای نهضت آموزش تفکر 23 قوس 1398 615
در پاسخ به یک اعتراض خشم آلود پیرامون انتخابات!! 18 قوس 1398 624
دکتور ناکامورا 15 قوس 1398 647
مساله ملی وتساوی حقوق خلقها درجمهوری دموکرتیک افغانستان به رهبری ببرک «کارمل» 11 قوس 1398 605
په ټاکنو کې د خلکو د پیکه حضور عوامل 16 میزان 1398 740
نقدی بر کتابهایِ نقد ناشدنی”2 (سخت افزارِ کتابت) 12 سنبله 1398 998
درآغاز فقط گوشت بود ! 23 اسد 1398 744
ویدیوی 668 شفیع عیار ( زهرا نادری ، امرالله صالح، احمدشاه مسعود ) 16 اسد 1398 736
ویدیوی665 شفیع عیار ( ترمپ افغانستان را از زمین گم میکند ) 07 اسد 1398 703
نگاه دگرگونه بر تصورات یک متفکر 20 جوزا 1398 822
دقایقی با «دختر خورشید» مُنیره یوسف زاده 13 جوزا 1398 897
مروری بر کتاب «جهان مسطح است» 09 جوزا 1398 840
ویدیوی 642 شفیع عیار ( کمال ناصر -میر رحمان رحمانی ) 31 ثور 1398 812
بعد از دومین ناو ! 23 ثور 1398 832
ویدیوی 636 شفیع عیار 18 ثور 1398 868
یک اندیشه بلند با برش احتجاجی الماسی 20 حوت 1397 970
ویدیوی ۶۱۹ شفیع عیار ( مولانا جلال الدین قرآن آل کریم ) 11 حوت 1397 951
ویدیوی 606 شفیع عیار ( قانونی-غنی و اتمر ) 28 جدی 1397 1026
ویدیوی 603 شغیع عیار ( مناظره با ملا عبدالرحمن فاتح ) 18 جدی 1397 1072
ویدیوی 601 ضفیع عیار (هانیه مزاری- غزال عنایت و فرزانه ناز ) 14 جدی 1397 1287
نیای بی پایان فارسی نو( دری) 07 جدی 1397 1327
عارف "عزیز" و کتاب «فرهنگ گذرگاه» 30 قوس 1397 1196
ویدیوی ۵۶۲ شفیع عیار ( سهمیه بندی قومی در کانکور ) 21 قوس 1397 1143
خون رازق شهید افراطیون شوینیست را رسوا کرد! 07 عقرب 1397 1417