افغان موج   

مقالات

فیلتر
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 4939
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 4629
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 5143
عاطفي را در كهنسالي بايد شناخت 08 جوزا 1388 4638
اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 08 جوزا 1388 4747
صدای پای فایشیزم 31 ثور 1388 4706
مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان 26 ثور 1388 5131
روز پیروزی جهاد مردم افغانستان 15 ثور 1388 9440
ازمبارزات زنانِ آزادیخواهِ افغانستان حمایت کنیم 10 ثور 1388 5514
همسویی احتمالی جنبش و وحدت محقق 07 ثور 1388 5117
هرات در گستره’ روایات تاریخی 30 حمل 1388 6125
اشتراک 11 نفردرمراسم فاتحه نخستین رئیس جمهورافغا نستان 09 حمل 1388 5672
لکـه ونه مـسـتقیم په خـپل مــکان 05 حمل 1388 6996
تاریخچۀ نو روز 01 حمل 1388 4838
هفت سين 01 حمل 1388 4899
پنج سال و هفده روز سکوت تلخ 01 حمل 1388 4732
دخالتهای رژیم ایران در افغانستان 20 حوت 1387 8263
نوشته ای در باب حق مندی کارگران افغانی در ایران 18 حوت 1387 5321
گذری در ورای اندیشه ها 17 حوت 1387 5269
به مناسبت هشتم مارچ 17 حوت 1387 33114
احمد ضیاء مسعود به دنبال چیست؟ 06 حوت 1387 5411
پیروزی ایده و آرمان بر زر و زور و تزویر 21 دلو 1387 4748
سرمشاور نظامی قوای مسلح افغانستان 12 دلو 1387 5760
مقاومت غزه، قایم بادا 06 دلو 1387 5723
ایران و موضوع آبهای افغانستان 14 جدی 1387 7621
خاطراتی از آقای محب بارش 12 جدی 1387 8135
نامۀ رسیده و موضوع زعفران 22 قوس 1387 8172
گرامیداشت از سالگرد وفات زنده یاد بیرنگ کوهدامنی 21 قوس 1387 11370
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي قسمت دوم 14 قوس 1387 23543
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي 10 قوس 1387 18345
برادر بزرگ، حیوان بارکش و قوم شایسته 23 عقرب 1387 6275
تقدیر از صبورالله سیاهسنگ و آندیشه هایش 07 سنبله 1387 6788
گر امر شود که مست گیرند 13 اسد 1387 5834
اسکان کوچی ها تحول مثبت درتوسعه ی اجتماعی 30 سرطان 1387 5948
ظرفیت های تولیدات زراعتی در وطن عزیز ما افغانستان 05 سرطان 1387 16427
دستهای ویرانگر 15 جوزا 1387 5584
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 5574
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 5326
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 5393
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 5136
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 5680
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 5604
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 6169
جنگ های کابل 08 ثور 1387 5047
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 6962
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 5553
خليلي در هرات 29 حمل 1387 5397
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 5779
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 11131
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 6971