افغان موج   

مقالات

فیلتر
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 7990
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 6603
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 6908
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 5385
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 9037
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 5888
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 6075
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 5895
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 11679
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 5290
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 5370
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 6270
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 7349
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 9116
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 8189
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 6300
خنجر از پشت 30 اسد 1385 6627
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 12356
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 5686
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 5422
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 5134
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 12687
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 23397
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 45300
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 130516
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 78944
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 5739
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 35041
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 142441
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 10760