افغان موج   

تبصرۀ افغان موج در مورد نوشته محترم سید رضا کوه بیرونی:

دوست درد رسیده و محترم ما: میدانیم که حق به جانب شماست. شوونیست های  جمهوری اسلامی ایران نه تنها مردم شریف ایران را گروگان گرفته اند و به نام اسلام فخر میفروشند؛ بلکه روحیۀ اخوت اسلامی را هم زیر سوال برده اند. خیال میکنند که امروز ویا فردا پروندۀ ننگین شان؛ که اسلام عزیز را بهانه قرارداده اند بسته خواهد شد و ایشان به هر چیزی غیر از اسلام چنگ میاندازند. مطالبی را که شما گرد آوری نموده اید نه تنها دیدگاه آخند های ایران است بلکه نمونۀ از آخرین تیوری های استعمار غرب  برای دربند کشیدن ثلث نفوس جهان یعنی ممالک قارۀ آسیا است. بی جهت نیست که روزنامۀ جمهوری اسلامی ایران، افغان ها را ستون پنجم برای جنگی فکر میکند که امریکا ناگذیر بر ایران تحمیل خواهد کرد. فردا عراق، فلسطین، سوریه، لبنان و شاید یکی دو تا جمهوری های آسیای میانه را هم درلست سیاه شان اضافه کنند. جمهوری کذایی اسلامی همان جمهوری است که تا میتواند به جبهات موافق با سیاست امریکا و انگلیس کمک میکند. این جمهوری  برای افکندن نفاق میان امت اسلام به نام های شیعه و سنی سه دهه فعالیت چشمگیری داشته است. سرتمداران آن معادلات سیاسی را در شرق میانه به نفع امریکا و روس متوازن میسازند و گر نه اسلام غیر از مرز عقیدتی مرز های جغزافیای را نمیشناسد.

موفق باشید

افغان موج

سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی

هرکه دلش داغ مهر یار ندارد             اوخـــــــــــــبرازقلب داغدارندارد

گریه کنم زار زار،ناله کنم های های

داغ  دلــــم  یا  علی شمار  نـــــدارد

مقدمه:

یکی ازقدیمی ترین ، معتبرترین و پرتراژ ترین روزنامه های ایران ، روزنامه ی جمهوری اسلامی است که دراین چند روز گذشته قلب های زلال را پرخون ومملو ازغم نموده، و تیر سم آگین را به دست دشمنان قسم خورده ای دین مبین اسلام داده است.

  روزنامه ی مذکور این قدرت جسارت را به خود داده(1) <!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->[1]؛ که هر کسی را به این وا می دارد در پاسخ گویی آن بر خیزد ، گرچه عظمت قلم بالاتر از آن است که در جواب گوئی هر کس وناکس برخیزد.

  بنده درصدد نوشتن مقاله نیستم؛ زیرا نویسنده توانایی وصال تحت عنوان بهای خون وایثار  به خوبی گوشه های درد وهجران را به ریشته ی تحریردرآورده است .ومن نیز ازباب همدردی مطالب را به صورت نقد تقدیم برزگان می کنم تا شاید از این طریق ادای حق کرده باشم.

حرفی با زندی:

نویسنده ی محترم (مجيد زندي ):

از اینکه نوشته اید ؛ ممکن است نیروی ناتو از مهاجرین افغانستانی بهره برداری امنیتی بکند.

عرض شود که ناتو همانند شما آنقدر بی خرد نیست که از مهاجرین استفاده نمایند ؛ زیرا با بودن خودشما نیاز به این نیست که از یک تبعه ی خارجی استفاده نمایند. مگر این همه ایرانیان که در آمریکاه به سر میبرند بهترین گزینه ی بهره برداری علیه شمانیست.

 نویسنده محترم :

  اظهار نموده اید که بسياري از منازل شخصيتهاي سياسي، افغاني ها به عنوان كارگر باغبان و...هستند.واين حضور مي تواند خطرات و تهديداتي امنيتي براي جمهوري اسلامي ايران باشد.

علت این کارها را  ازبزرگان ومسؤ لین خویش باید جویاشوی ؛ زیرا اگر آنان در یک چنین جاهای کار می کنند به خاطر آن امانتداری واعتمادی است که نسبت به این عزیزان دارند. من از شما این سئوال را می کنم . چرا کلید دار امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی  درنجف الاشرف ، يك افغانستاني است ؟ چون امام فقط اعتماد. اخلاص رابه یک افغانستانی می بيند. وهمین امانت داری آنان است که درجاهای محرمانه ازاین عزیزان استفاده می شوند. مثل ساخت سلاح هسته ای، واخراج معادن، واگر یک برادر ایرانی به کار گرفته شوند قطعاً کلیه اسرار فاش خواهد شد چنانچه رئیس جمهور احمدی نژاد این رانشان داد. تاهمینکه ریاست را به عهده گرفت تمام اسرار را فاش نمود وملت فهیم ایران را به این منجلاب گرفتار نمود که روز به روز تورم مردم را از پای در می آورند. قضیه تا جای رسید که اولین رئیس جمهور ایران بعد ازانقلاب به رئیس جمهورآمریکاه نامه بنویسند، وتمام اهداف شهدا ورهبر انقلاب را زیر سؤال ببرند . ازآن طرف برخی ها برای این که جریحه های  قلب پاک مادران وپدران شهدا وآنان که برای حفظ نظام خودشان را بیمه کرده اند. آب سردی ریخته باشند نامه کذای را الهام الهی خواندند تا آب از آسیاب بن افتد.

 نویسنده ی محترم ؛

مقصر اصلی بی کاری جوانان محترم ایرانی را مهاجرین افغانستانی قلم داد نموه اید، ولی به نظر بنده  علت بی کاری این عزیزان را در جای دیگری باید جسجو کرد. زیرا:

الف: به اقرار خود شما حد اکثر مهاجر افغانستانی درایران سه میلیون می باشند. اگر این ادعای شمارا پذیرا باشیم . خوب این آمار چگونه است ؟ دراین آماراز فرزند یک ساله لحاظ شده است تا یک  پیر مرد وپیر زن هفتاد ساله ،محصلین (دانش آموزان ،دانش جویان وعلماء)

  واین جای تأمل است که فرزندان یک ساله ی که تازه از درون مادرمتولد شده است ونیا ز به شیر دارند، وپیر مرد هفتاد سال به بالا وزنان مشغول کار باشند. پس ما اگر این طیف را به علاوه ی محصلین خارج بکنیم ؛ شاید تعداد کارگران واقعی به یک ملیون نرسد . تازه اگر هم برسد .

اولاً اینها کار های را انجام میدهند که برادران ایرانی کمتر تمایلی ازخودشان،نشان میدهند همانند خشت مالی و...

ثانیاً: کشو رکه امروز ادعای نو آوری را یدک میکشند، نتواندکار یک ملیون نفر را تأمین بکند آنوقت یک چنین ادعای قابل قبول نخواهدبود. 

ب: جوانان ایرانی از آنجای که تحصیل کرده اند، به گفته ی آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مصلحت تشخیص نظام : کار های پشت میزوقلم را می خواهند. (البته شأن یک تحصیل کرده نیز این را اقتضی می کند) واین را نیز متأسفانه ، خواهران که؛ باید در خانه هایش باشند زیرا؛ اسلام بهترین جهاد، مسجد ،محل سکونت و... یک زن خانه های آنان را معرفی کرده اند. و وظیفه ی  جهاد و... اخصاً کار را به دوش مردان گذاشته است. وزنان باید خانه نشین باشند ولی در حال حاضر برعکس شده اند که بامزدهای اندک سر از کار خانه وشرکت ها و... د رآورده اند. لذا یک مرد جوان که نمی خواهد باحقوق بسیار کمی آن هم درشرائط کنونی کار نماید. این زنان است که آن کاررا با مزد اندک انجام دهد .پس باید یک جوان بی کار بماند.

نویسنده ی محترم :

اظهار نموده ایدکه؛ ورودمهاجر افغانستانی اگرسودي براي آنان و كارفرمايان داشته باشد سودي براي ملت و اقتصاد كشور ندارد. برج سازان در ايران به سرمايه هاي ميلياردي مي رسند اما فاصله طبقاتي و فقر را طبقات پايين جامعه تحمل مي كنند.!

ازشمااین حرف بعید است. زیرا این مشکل به هیج وجه مربوط به مهاجرین افغانستانی نمی شود واین مشکل برنامه ریزی دولت است که چه باید بکند تا فاصله ی طبقاتی چندانی ایجاد نشود.

نویسنده ی محترم :

اینکه گفته اید اگر تحقیق دقیق بکنیم؛ ایرانیان که درکشورهای ژاپن يونان و ساير كشورها چه  کارهای سخت و پستي انجام میدهند. پس مهاجرین افغانستانی نسبت به آنان کارزیاد شاق راانجام نمی دهند؟!.

باید بگویم شما خوب تحقیق نکرده اید. چون آیا نظافت چی کار سختی است ؟! وبا آجر پزی قابل قیاس است؟! که اکثر ازبرادران (باعرض معذرت از خواننده گان محترم) ایرانی درخارج  به همین کار مشغول هستند. بعلاوه اگر آنها از عهده ی اینکا ر بر می آمدند چرا درسال 1385همزمان با اخراج افغانستانیها در یک شب کشتار گاه های مرغ فلج شده بودند؟ و مرغ از صبح آن یکباره از قیمت 700 تومان به   1700 تومان رسید که تا به امروز دیگر پائین نیامد.وبالغ 700 تن مرغ در یک شب تلف شد.

  مگر دولتمردان شما، اندازه ی شما آگاهی، از وضعیت ندارند که افغانستانی را بعد ازآن باز گرداندند؟ واز تصمیم شان منصرف شدند. مگر شما خیال می کنید دولتمردان شما موهای سرشان را درآسیاب سفید کرده اند؟ مگر شما فکر می کنید که تمام این کار ها بدون کارشناسی شده است و... اگر کمی تأمل نمایید قطعاً جواب این هارا منفی می یابید.        

نویسنده ی محترم:

 اینکه شما به مهاجرین افغانستانی اتهام نا امنی اراضی زده اید.

درپاسخ شما بایدعرض شودکه؛ اگرمهاجرین افغانستانی این چنین است . پس چرا دولت شما همانند کَنه به این مردم چسپیده اند؟ ومرز ها را برای آنان آزاد نمی گذارند تاهر جای که می خواهند بروند.

ازباب نمونه خدمت شما بگویم: کسانی زیادی هستند از کشور های استرالیا، کانادا و... دعوت نامه دارند ؛اما آنان به علت اینکه یک مهاجر درایران هستند، باید گذرنامه ی آنان خروجی بخورند. اما چرا دولت شما خروجی نمی زنند.

  ویا همین مرز عراق که اطلاع دارید؛ آنانکه کاملاً قانوی برای زیارت امام رضا(ع) وعتبات عالیات می آیند، اما مرزبانان شما در مهران گذرنامه های آنان را، چرا خروجی نمی زنند، وانتقام دوران صدام حسین را از افغانستانی ها می گیرند. زیرا زائران پاکستان و هندستان بدون مشکلات از مرز مهران وارد عراق میشوند.

تازه اگر کسی در این میان مخل امنیت ارضی باشد این جمهوری ایران است که مخل امنیت ارضی در کشور های عراق، لبنان، بویژه جمهوری اسلامی افغانستان استاینجا کلیک کنید <!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->[2]. چون بارها از مناطق مختلف افغانستان اسلحه های پیش رفته وغیر پیش رفته ساخت ایران از اشرار و گروه القاعده کشف وضبط شده است.

  من هرگز یادم نمی رود تابستان سال گذشته را که؛ اطفال بی گناه ومعصوم به خاطر مین های کنار جاده ی درپیش چشمانم پرپر می شدند وپدران مادران شان را درسوگ ماتم می نهادند. بعد ازآنکه در هلمند، دوکامیون از همین مینها کشف شد، در کلیه آنان مارک ایران خود نمایی میکردند.    

نویسنده ی محترم:

اینکه گفته ای؛ جمهوري اسلامي ايران اكنون حداقل روزانه 6 ميليون دلار براي 3 ميليون افغاني مهاجر در ايران به صورت رسمي هزينه مي كند اگر چه اين رقم حد اقل هاست كه مي گوئيم اما اگر همين رقم را صرف ساخت مدرسه و مسكن و كارگاه براي مردم مناطق محروم كشور كنيم چه خدمت بزرگي خواهيم كرد.

شما خیال می کنید دولت این مبالغ را از جیب خودشان می دهد؟!. اگر این چنین خیالی دارید واقعاً برایت متأسفم. زیرا اول باید اطلاعاتتان راکامل کنید بعد وارد این حرف هابشوید.

  چون تمام این مبالغ از خود مهاجرین در یافت میشوند؛ از هر نفر در سال، حداقل 70 هزار تومان ودر اکثریت از استانهای شمامبلغ 150 هزار تومان به عنوان عوارض شهردارای دانشجویان ودانش آموزان بااینکه از کشور ما برسیه می گیرند، ۵۰ هزار تومان (ابتدایی)۱۰۰ و۱۵۰ هزارتومان (راهنمایی ) بالای ۵۰۰ هزارتومان (دانشگاهی) در یافت میشود . بعلاوه اینکه ازطریق گوناگون به صورت های مختلف مبالغ اخذ میشوند.

اما مدارس این نیز یکی از زرنگی دولتمردان شمااست نه بخاطر نداشتن.که دلائل آنرااز خوشان باید سؤال شود.

بعلاوه؛ در مدارس شما نیز تمامتاً این مردم، شانه به شانه مصارف آن را به دوش کشیده اند . هر آنچه یک دانشجویی ایرانی داده است یک دانشجویی افغانستانی نیز داده است .

سخنی با قائمی:

اما آقاي سيد تقي قائمي مدير كل اتباع خارجي وزارت كشور ایران:

1- اینکه گفته اید؛ براساس آخرين آماري كه ما در اختيار داريم روزانه بين 1500 تا 2 هزار نفر مهاجر غير قانوني به ايران وارد مي شوند كه اين آمار هم فقط مربوط به افغان هاست.

پس در جواب شما گفته شود؛ شما نیز تمایل به ورود آنان دارید. زیرا این قدر اطلاعات دقیق که دارید چرا قبل از ورود آنان کنترل نمیشوند.

واگر نمی توانید پس ضعف از سربازان جان بر کف ! شماهستند. وباید اول آنان را اصلاح کنید بعد انگشت اتهام را به سوی مهاجرین دراز نمایید.

2- اینکه آمده اید ناامنی های سیستان وبلوچستان را به عهده مهاجرین افغانستانی انداخته اید.

این نامی امنی ها هیچ ربط به مهاجرین افغانستانی ندارند. زیرا درآن مناطق بلوچ های زندگی می کنند که اصلاً ملیت آنان معلوم نیست که آیا پاکستانی هستد ، یاافغانستانی ، یاایرانی ویا ازتبار دیگر. آنوقت بااین وضع چطور می توان یک چنین اتهام را وارد کرد.؟

3- كمك هاي سازمان ملل صرف نيروهاي خودشان مي شود.

این حرف ها نیز ازآن حرف های است که مردم را گمراه نمایید.چون؛

اولاً : ازآنجای که بنده اکثریت دفاتر سازمان ملل  مربوط به مهاجرین افغانستانی را. درسال گذشته ازنزدیک دیدم که تمام کارمندان آنرا ایرانیها تشکیل می دهند .وتنها سه نفر ازافغانستانی در مرزتایباد دوغارون هستند.آن هم دربخش آموزش خطرمین، و بدان جهت هستند که ایرانیان آشنایی  به زبان های افغانستانی ندارند وخود افغانستانی ها بتوانند با مهاجرین به زبان خودشان تفهیم کنند.

  بعلاوه اینکه تنها کمک سازمان ملل پول نقدنیست بلکه این همه کمک هایی غیر نقدی ازقبیل اجناس منزل ، لوازم تحریر و...برای دانشجویان، پس اینها در کجامصرف می شوند؟.

  من ازآنجای که با یکی ازمسؤلین آموزش پرورش در سال قبل رابطه ی داشتم که ( ازباب امنیتی ازنام بردنش معذور هستم) راجع به این مسائل صحبت های داشتیم، ایشان صریحاً اظهار می نمود که اگر تمام کمک های سازمان ملل به دانش آموزان افغانستانی داده شود دیگر دانش آموزان افغانستانی نیاز به لباس و... نخواهد داشت.اما اگر به افغانیستانی ها داده شوند آنوقت پدران ومادران دانشجویان ایرانی سر صدایشان بلند می شوند. وتاآنان بفهمند که کمک هامخصوص دانش جویان افغانستانی هستندزمان زیاد را دربرمیگیرد.   

  وگر آن مبالغ به خودآنان مصرف می شوند چرا ایران تابحال سکوت نموده اند وهیچ گونه اعتراض از خودشان بروز نمی دهند!؟

خلاصه :

این اتهامات از افراد این چنینی زیادجای تعجب ندارد، وقت رئیس جمهورآن در مجمع مللل متحد ، نیویورک دم از انسان دوستی، روابط حسنه و همکاری باکشورهای همسایه میزنند. وپانزده دقیقه بعد ازاجلاس، درکنفراس مطبوعاتی آن چنان خبرنکار دختر(لینا روزبه) افغانستانی رامورد فحاشی قرارمیدهد آنوقت از دیگران چه توقع می توان داشت؟!

 تنها گلایه از دنیای است که وفا ندارد؛ چون آن زمان که به مردم افغانستان نیاز داشتند،نه تنها مخل اراضی به حساب نمی آمدند، بلکه دوش به دوش آنان در خط مقدم حضور داشتند وجان شانرادراین راه نثار کرده اند.

  ومردان همانند  شهیدعبدالعلی مزاری ها پیک رسان خاص رهبر انقلاب ایران در جای جای ممالک بود .وهیچ کسی نمی توانست بگوید: که افغانستانی ها مخل امنیت هستند. ولی حال که خرشان از آب رد شده اند این حرف ها را به می زنند.

 نوشتۀ: سید رضا کوه بیرونی

یاداست:

نظر به تقاضای نویسند لطف  نموده نظرات خود را درینباره به آدرس زیر به نویسنده بنویسید.

ادرس: http://behsood.blogfa.com