افغان موج   

تاریخچۀ نو روز

نوشتۀ نجمان

متون باستانی که بدست آمده نوروز و ذکر کلمه نوروز را مربوط به قرن دوم میلادی نشان میدهد.         

به عقیده مورخین جشن نوروز از ایام  هخامنشیان  بجا مانده اما متأسفانه  نوشتاری کتبی از نوروز از آن ایام در دست نیست.نوشتارکتبی  که یادی از نوروز میکند مربوط میشود به دوره اشکانیان . با سقوط هخامنشیان متون که نام نوروز در آن ذکر گردیده به دست سپاه اسکندر مقدونی باز میگردد. نحوه برگذاری از این روز خجسته در دوره اردشیر اول ساسانی در سال 224 میلادی تذکر یافته است. که یک رسم باستانی آریانا کبیر و آریائی ها بوده است.

افغانستان کنون هم از تجلیل این روز با ریشهء تاریخی که در بین خانواده های آفغان دارد این روز را خجسته پنداشته و از آن در شهر . ام البلاد ( بخد ، بلخ ) که ملت افغان عقیده بر آن هستند این شهر مادر تمدن آریانا کبیر بوده چونکه در ایام گدشته این شهر در خود تمدن های زردشتی و آتشکده های آنها  را با مقبره های پیشوایان این مذهب در  دامان خود جا داده است.    

تمام آتشکده ها و مقبره های رهبران مکتب زردشت را در بلخ خالد بن ولید ویران کرده در جایگاه مکتب زردشت  مکتب اسلام را که همانا مسجد شریف میباشد تاسیس کرد . در خلافت حضرت علی اسدلله الغالب نوروز را با ارشاد آنحضرت جشن گرفتند .

مدتی قبل از تجلیل این یوم خجسته خانواده های افغان برای هرچه استقبال از نوروز رهسپارمیله گل سرخ و با تهیه هفت سین راه بلخ کهن را در پیش میگیرند . نوروز که در افغانستان با میله گل سرخ رنگین میگردد. با سایر کشور هایکه از نوروز تجلیل میکنند فرق میکند. افغانها از این روز در کنار روضه مبارک علی ع تجلیل میکنند با یک جمعیت اعظیمی از ملت نجیب افغانستان که در کشور های دیگر چنین تجمع  صورت نگرفته بلکه در منزلهایشان با تهیه هفت سین در حلقه خوان نشسته از آن در کنار فامیلشان تجلیل میکنند. نوروز در افغانستان هفت نوروز تمام در خانواده ها تجلیل میگردد . مردم افغانستان باورمند هستند.  

سال نو از بهارش پیداست. پس روز اول فصل بهار را به فال نیک میگیرند. جمعیت بزرگ از  افغانستان که دهقان هستند نوروز را برای سال جدید زراعتی شان جشن میگیرند.   

تهیه هفت سین در خانواده های افغانها برای مقاصد ذیل تهیه  میگردد.

سبزه: نمودار گلهای زیبا و زینتی ، سرسبزی و خرمی .

سرکه: نماد فرخندگی.

سمنو: نماد رویش و برکت.

سیب: نماد میوه بهشتی و نماد سرخ روی.

سیر: نماد محافظت.

سنجد: نماد عشق و دلباختگی.

سکه : موجب برکت و سرشاری کیسه.