افغان موج   

داستان

فیلتر
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 35
در دانه های خلق 13 اسد 1399 138
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1901
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2087
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 2314
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2113
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1937
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2045
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2860
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2785
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3005
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2886
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2812
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2849
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3257
نیش عقرب 19 ثور 1395 3416
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3218
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3103
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3622
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3277
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3390
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3752
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3255
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3473
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3946
خدمت 11 اسد 1393 3679
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3611
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3441
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3539
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3913
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3534
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3679
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4085
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3696
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4135
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4079
درس عبرت 04 جوزا 1392 4212
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4184
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4141
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4196
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4745
شیر و خون 06 جدی 1391 4081
درهای بسته 07 سنبله 1391 4318
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4342
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4709
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5317
خانها 24 جوزا 1389 6800
سنگ 07 جوزا 1389 7358
كيسه بُر 04 ثور 1389 4846
دزد 03 ثور 1389 6566