افغان موج   

داستان

فیلتر
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 1506
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1728
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1887
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1720
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1565
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1689
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 2470
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 2423
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2626
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 2521
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2471
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2510
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2876
نیش عقرب 19 ثور 1395 3011
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2861
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2741
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 3213
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2883
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3049
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 3314
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2907
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 3109
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3566
خدمت 11 اسد 1393 3307
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 3229
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3075
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 3203
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 3426
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 3129
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 3334
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 3702
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 3282
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 3726
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 3708
درس عبرت 04 جوزا 1392 3822
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 3842
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 3745
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 3834
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 4316
شیر و خون 06 جدی 1391 3703
درهای بسته 07 سنبله 1391 3945
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 3982
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 4371
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 4905
خانها 24 جوزا 1389 6288
سنگ 07 جوزا 1389 6886
كيسه بُر 04 ثور 1389 4470
دزد 03 ثور 1389 6026
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 4300
باغ کهنه 17 حمل 1389 4786