افغان موج   

مقالات

فیلتر
پیروزی ایده و آرمان بر زر و زور و تزویر 21 دلو 1387 4488
سرمشاور نظامی قوای مسلح افغانستان 12 دلو 1387 5492
مقاومت غزه، قایم بادا 06 دلو 1387 5487
ایران و موضوع آبهای افغانستان 14 جدی 1387 7351
خاطراتی از آقای محب بارش 12 جدی 1387 7726
نامۀ رسیده و موضوع زعفران 22 قوس 1387 7723
گرامیداشت از سالگرد وفات زنده یاد بیرنگ کوهدامنی 21 قوس 1387 10520
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي قسمت دوم 14 قوس 1387 22613
موسيقي و اشعار فولكلور هزارگي 10 قوس 1387 17594
برادر بزرگ، حیوان بارکش و قوم شایسته 23 عقرب 1387 5991
تقدیر از صبورالله سیاهسنگ و آندیشه هایش 07 سنبله 1387 6455
گر امر شود که مست گیرند 13 اسد 1387 5549
اسکان کوچی ها تحول مثبت درتوسعه ی اجتماعی 30 سرطان 1387 5620
ظرفیت های تولیدات زراعتی در وطن عزیز ما افغانستان 05 سرطان 1387 15654
دستهای ویرانگر 15 جوزا 1387 5322
آقای احمدی نژاد: اینست فریاد مهمان تو 04 جوزا 1387 5326
توهین به قرآنکریم در عراق 04 جوزا 1387 5068
سخنی چند باروزنامه ی جمهوری اسلامی 02 جوزا 1387 5088
در مطبوعات عهد عباسی 29 ثور 1387 4882
ازشخصیت وآرمان شهدای ملت به دفاع برخیزیم 29 ثور 1387 5438
سرهای بریده در افشار کابل 26 ثور 1387 5323
به کس چی به کس چی 12 ثور 1387 5961
جنگ های کابل 08 ثور 1387 4832
یاد باد آن روزگاران 31 حمل 1387 6475
یادی از استاد عبدالحیّ حبــیــبی 31 حمل 1387 5243
خليلي در هرات 29 حمل 1387 5168
یکروز در زندان پلچرخی 23 حمل 1387 5549
مختصری پیرامون جنگهای تنظیمی در افغانستان 19 حمل 1387 10584
ميــله هــاي عنـعنــوي هــرات 26 حوت 1386 6604
بابا ! طالبان نوروز را چرا کُشتند؟ 18 حوت 1386 4699
در مساله زبان 13 حوت 1386 4823
هشتم مارچ 12 حوت 1386 5861
خاطرات از بیست چهارم حوت 1357 هرات 08 حوت 1386 6013
از تورنتو تا جبل الطارق بخش پنجم 29 دلو 1386 4953
معرفی یک کتاب 20 دلو 1386 4612
جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کاب 17 دلو 1386 4454
از تورنتو تا جبل الطارق بخش سوم 23 قوس 1386 5239
از تورنتو تا جبل الطارق بخش دوم 23 قوس 1386 4261
از تورنتو تا جبل الطارق بخش اول 23 قوس 1386 4779
نامه های دکتور هادی بختیار 06 قوس 1386 4666
داستان نویسی 13 عقرب 1386 6718
تخمیس غزلیات حافظ 11 عقرب 1386 6816
خاطره نویسی 31 سنبله 1386 7950
یادی از استاد محی الدین شبنم غزنوی 28 اسد 1386 6562
شوونیسم شیعی و فاشیسم فارسی 27 اسد 1386 6822
نامۀ برای همه 31 سرطان 1386 5331
یادی از داود سرمد 30 سرطان 1386 8904
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 5819
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 6033
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 5853