افغان موج   

مقالات

فیلتر
آيينه ‌يي در برابر گلنار و آيينه 19 جوزا 1386 5229
مسلۀ روشنفکران و شواهد تاریخی جنگ در افغانستان 23 ثور 1386 5698
مردی از سرزمین داراکولا ها 10 ثور 1386 5543
شعر زنده یاد رازق فانی تداعی گر درد ها 07 ثور 1386 10923
ويژگی های ادب فارسی در عصر غالب 30 حمل 1386 4715
له محمد اکبر کرگر سره دافضل ټکور مرکه 25 حمل 1386 4969
نوشتۀ بر دیوار های دودی رنگ 22 حمل 1386 5448
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 15 حوت 1385 6771
شناختی از حاجی اسماعیل سیاه 11 حوت 1385 8176
تاملاتى در باره ى رمان بوف كور 29 دلو 1385 7377
صابرهروی، اندیشمند وشاعری صبور 16 میزان 1385 5371
خنجر از پشت 30 اسد 1385 5406
در باره ای شخصیت و سخنان شمس تبریزی 28 ثور 1385 11711
خبرهای واقعا بد در مورد افغانستان 13 ثور 1385 5162
خود خواهی موقوف 10 حمل 1385 4982
حمل سال ١٣٨٥ هجری شمسی 29 حوت 1384 4737
بمناسبت هشتم مارچ روز بین الملی زن 29 حوت 1384 11249
علامه اقبال لاهوری عارف، متصوف و فیلسوف شرق 29 حوت 1384 22000
یادی از بیدل و شعر بیدل 29 حوت 1384 44047
غنچه ای که نا شگفته پرپرشد، نادیا انجمن 29 حوت 1384 118195
جوانان و روند توسعه سیاسی افغانستان 29 حوت 1384 63901
با فرهگ خویش آشنا شویم 29 حوت 1384 5047
همبستگی علیه جنگ 29 حوت 1384 32859
نوروز تان مبارک باد 29 حوت 1384 111797
هموطنان عزیز سال نو شما مبارک باد 29 حوت 1384 9492