افغان موج   

مقالات

فیلتر
افزودهء تکاملی؛ که بشر را بیمار کرد! 29 ثور 1399 35
میرزاخان انصاری و اکبر کرگر 27 ثور 1399 29
آیا کرونا؛ بشر را به گونه ای؛ گرفتار «تنازع بقا» مبدل خواهد کر 22 ثور 1399 50
درمورد چگونه گی« جُــــــــرم »وجه تسمیه واماکن تاریخی 20 ثور 1399 49
نبرد انسان با کرونا 20 ثور 1399 40
در ستایشِ روشنگری، مُدارا و شجاعتِ اخلاقی 15 ثور 1399 49
کُرُونا؛ ذرهِ عالمگیر که جهانبینی و جهانشناسی ما را دگرگون میکند! 08 ثور 1399 128
گفت‌ و‌ گوى حسن زرهی با دکتر رضا‌براهنى 03 ثور 1399 86
ویروس کرونا بحرانی سیاسی است نه پزشکی 01 ثور 1399 72
سخنی چند در باب (فرشته‌های سخن) 24 حمل 1399 85
از «همه شمول» امریکا تا «همه شمول» داکترعبدالله و سلیم مجاز 18 حمل 1399 101
ده اسطوره در مورد افغانستان 11 حمل 1399 127
دزدان فارسی دری!! 10 حمل 1399 123
شیوع جهانی بیماری کوید-19 فرصتی برای تفکر همگانی روی معضلات عظیم انسانی 07 حمل 1399 102
چرا غلط‌ نویسی فارسی در افغانستان تبدیل به هنجار شده 03 حمل 1399 128
آزادی فراتر از ایدئولوژی 18 حوت 1398 139
خلیلزاد؛ پنجه در پنجه بحران دیگر "انتخاباتی" افغانست 05 حوت 1398 142
طرح برنامۀ ائتلاف نیروهای ملی، صلح دوست و عدالتخواه افغانستان 03 حوت 1398 168
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 28 دلو 1398 150
عصر دانش‌ و ابعاد آن‌ 09 دلو 1398 176
«خشونت در متون مقدس»؛ افشاگر ماهیت در متون مقدس است! 30 جدی 1398 241
جعلیات "دیپت ستیت"* در سیمای بی کفایتی و تجاهل عارفانه 23 جدی 1398 187
شکاف بین نسلی رسانه ای 10 جدی 1398 210
والاترین داد و دهش فرهیخته گان زمان به همنوعان همعـصر 09 جدی 1398 196
حقوق بشر وجنگهای امپریالستی !؟ 18 قوس 1398 241
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 312
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 300
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 362
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 1041
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 381
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 349
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 324
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 445
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 365
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 336
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 372
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 386
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 369
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 497
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 413
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 476
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 460
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 434
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 446
خط سوم 07 جوزا 1398 510
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 573
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 489
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 476
ره آورد من 10 ثور 1398 483
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 681