افغان موج   

مقالات

فیلتر
اگر شرایط زمین؛ غیر از این بود؛ نه زندگی بود و نه فرهنگ! 20 عقرب 1398 121
عصر دانش و ابعاد آن 15 عقرب 1398 112
زمین؛ سیاره منحصر به فرد در زون طلایی حیات 06 عقرب 1398 149
نقد و نگاهی به برنامۀ«پرگار»بی بی سی 03 عقرب 1398 154
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 29 میزان 1398 173
تمدن سرمایه؛ محیط زیستِ ژنومیک را بیشتر؛ تخریب میکند! 15 میزان 1398 149
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 09 میزان 1398 125
فارسی (دری) در بستر تاریخ نگاری رسمی 02 میزان 1398 217
ما برای زیستن در عصر مدرن؛ تکامل نیافته ایم! 25 سنبله 1398 160
«ترس از دانستن» هر فرد و ملتی را بیچاره می سازد! 12 سنبله 1398 156
چرا؛ «صلح» وحشتناک و «آزادی» ناخواستنی است؟! 04 سنبله 1398 187
استقلال افغانستان؛ از «نظامنامه ناقلین..» تا فرمان ریش و پشم 28 اسد 1398 199
قربانی و ریشه اسطوره یی اش 23 اسد 1398 195
«نظام اسلامی» چه هست و چه نیست؟! 24 سرطان 1398 294
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 231
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 239
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 284
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 265
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 271
خط سوم 07 جوزا 1398 328
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 343
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 297
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 288
ره آورد من 10 ثور 1398 312
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 435
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 314
هوویت چیست 19 حمل 1398 365
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 408
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 425
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 372
ایدئولوژی 09 حوت 1397 468
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 622
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 491
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 482
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 682
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 575
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 695
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 582
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 648
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 665
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 562
آوای آزادی 21 عقرب 1397 599
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 601
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 577
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 671
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 656
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 605
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 646
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 704
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 678