افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 111
صدیق افغان 18 دلو 1396 1704
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 2783
ابوبکر 09 حوت 1394 2780
نماز شکرانه 04 دلو 1394 3626
افغان موگ 16 حمل 1394 3062
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 3869
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5364
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5340
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 5374
طنز هفته 22 قوس 1388 6961
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 4877
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 4789
هموطن سلام 24 جوزا 1387 5949
فکاهی 11 حمل 1387 10071
مهمانخانه 15 اسد 1385 7485
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6020
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 5630
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 5608
سینه خیز 11 جوزا 1385 5353