افغان موج   

مقالات

فیلتر
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 6289
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 4921
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 8193
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 5297
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 5023
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 6304
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 31569
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 6540
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 5032
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 5036
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 5481
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 5429
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 4896
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 5902
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 5295
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 5735
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 5242
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 5738
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 5098
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 5480
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 4941
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 5710
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 4923
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 5307
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 5223
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 6543
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 5285
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 5156
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 5856
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 5101
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 5168
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 5826
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 5759
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 6051
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 5345
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 5125
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 5560
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 5721
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 6111
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 6987
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 5831
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 7261
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 8386
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 6553
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 6114
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 6615
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 5415
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 5980
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 5511
دو عنوان 11 حمل 1390 5107