افغان موج   

مقالات

فیلتر
خط سوم 07 جوزا 1398 1361
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 1461
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 1258
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 1412
ره آورد من 10 ثور 1398 1231
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 1691
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 1845
هوویت چیست 19 حمل 1398 1461
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 1593
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 1613
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 1393
ایدئولوژی 09 حوت 1397 1545
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 1822
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 1639
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 1584
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 1878
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 1807
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 1890
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 1608
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 2169
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1814
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 1715
آوای آزادی 21 عقرب 1397 1772
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1711
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 1623
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 1703
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 1768
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 1731
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 1757
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 1861
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 1717
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 1735
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 2039
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 1901
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 1653
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 1923
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 1806
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 1994
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 1942
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 1880
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 1787
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 2439
آزادی علمی 06 ثور 1397 1897
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 1859
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 1840
چراییِ شکست لیبرالیسم 15 حمل 1397 1842
پیچیدگی سیاست ـ یک کارنامه و چندین برداشت و انتباه 13 حمل 1397 2047
نوروز و «سنگِ خارای ایران»! 25 حوت 1396 2019
ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»! 30 دلو 1396 2077
زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود! 23 دلو 1396 2006