افغان موج   

مقالات

فیلتر
هوشداری تلخ اما حیاتی و مماتی به همدینان مسلمان 27 سنبله 1391 4041
ما مسؤل رفتن مردم به جنت نمی باشیم 15 سنبله 1391 4120
به سوی «جامعهء باز»؛ به سوی آزادی 14 سنبله 1391 3954
جايگاه هرات در مدنيت خراسان 14 سنبله 1391 4776
دمی با «معشوق رحیم» گرامی 29 اسد 1391 4439
پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه 01 اسد 1391 4054
فرو افتادن کاخ ولایت 18 سرطان 1391 3836
نقش استعمار در تخریب تمدن خراسان 15 سرطان 1391 4373
خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تيموريان 13 سرطان 1391 5222
خاطرات محمود طرزی 08 سرطان 1391 8375
ریشه های خراسان کهن 08 سرطان 1391 5141
ضرورت گذار از هرج و مرج به جامعۀ مدنی در افغانستان 19 جوزا 1391 3855
غلام محمد «مصور» میمنه گی پیشآهنگ هنر نقاشی معاصر 14 جوزا 1391 7911
جبهه او ائتلاف 14 جوزا 1391 4296
خط اورخون و آثار مکتوبه ٔ دیگر 11 جوزا 1391 4131
در مجلس استاد محمد علی عطار هروی 08 جوزا 1391 5263
نقش معادن افغانستان در تحولات سیاسی کشور 06 جوزا 1391 6886
افلاطون او دټولنیز عدالت 05 جوزا 1391 3970
دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی 24 ثور 1391 4332
کشور های چند قومی: درد سر ها و راه حل ها 15 ثور 1391 4462
آیاپیروی وتقـلیداز مذهب 02 ثور 1391 4152
هم از بلخ تا بوم کابلستان 29 حمل 1391 4417
افلاطون او د سیاسی - ټولنیز نظام سمون 27 حمل 1391 6120
زوال خرد در زادگاه خرد 24 حمل 1391 4233
ټولنیز خوځښت 19 حمل 1391 4202
ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی 16 حمل 1391 4114
مجموعه حقوق زن – قسمت شانزدهم 12 حمل 1391 5049
مجموعه حقوق زن – قسمت پانزدهم 23 حوت 1390 4482
بمناسبت هشتم مارچ، روز بین المللی زن 18 حوت 1390 4285
زنان در آتش 17 حوت 1390 4762
مجموعه حقوق زن – قسمت چهاردهم 13 حوت 1390 4864
بیاد طنزسرای ناقد 13 حوت 1390 4271
به مناسبت هشتم مارچ سال 2012 13 حوت 1390 4632
عطار،زرین قلم 09 حوت 1390 4497
مجموعه حقوق زن – قسمت سیزدهم 06 حوت 1390 4012
مجموعه حقوق زن 24 دلو 1390 4353
اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان 19 دلو 1390 7073
مجموعه حقوق زن – قسمت یازدهم 16 دلو 1390 4692
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 12 دلو 1390 4535
مجموعه حقوق زن – قسمت دهم 09 دلو 1390 4272
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها 04 دلو 1390 5376
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 4252
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 7712
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 4497
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 4559
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 5414
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 30409
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 5790
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 4402
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 4428