افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان 02 سرطان 1393 4042
پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!» 19 جوزا 1393 3900
شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان 17 جوزا 1393 4173
ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟ 11 جوزا 1393 4278
دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان 11 جوزا 1393 4542
مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟! 05 جوزا 1393 4111
...«کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود!»... 29 ثور 1393 4452
حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان 21 ثور 1393 4254
پیکر زخمین عشق در زیر رگبار جهل و تعصب 20 ثور 1393 4622
روشنگری چیست؟ 18 ثور 1393 4404
آیا زبان واقعاً یک پدیدۀ مقدس و هویت ساز است؟ 17 ثور 1393 4252
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرووف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میراکبر خیبر 08 ثور 1393 4033
عشق؛ در انحصار انترنیت 03 ثور 1393 4331
غایت عشق 31 حمل 1393 4111
هنر چیست؟ ادبیات چیست؟ 29 حمل 1393 5179
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 4521
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 4708
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 5499
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 4025
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 4159
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 4231
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 5069
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 4914
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 4578
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 4096
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 4662
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 4755
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 4089
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 4257
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 4042
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 4014
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 4260
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 4849
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 4254
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 4278
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 4472
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 4283
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 4661
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 4154
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 4372
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 4506
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 4398
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 3977
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 4660
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 4036
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 4839
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 4913
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 4387
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 4348
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 4236