افغان موج   

مقالات

فیلتر
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 4467
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 4181
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3920
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 4148
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 4941
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 4513
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 4283
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 5982
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 4271
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 3853
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 4142
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 4032
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 3710
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 3805
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 4235
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 3687
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 3822
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 3832
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 3631
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 4419
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3925
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 4386
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 5437
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 4313
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 3790
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 4252
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 4143
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 4363
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 4141
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 4054
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 4262
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 5488
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 3893
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 3919
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 6024
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 8004
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 4108
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 4606
We and Modernism 18 قوس 1391 9030
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 5951
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 4637
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 4248
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 4891
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 4404
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 4257
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 4485
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 4302
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 4489
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 4084
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 4110