افغان موج   

مقالات

فیلتر
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 8680
سرزمین ما 06 حمل 1390 5258
آیا سُونامی جاپان ناشی از تقصیر رُبات ها است؟ 05 حمل 1390 5012
زنی در پشت دیوارهای بلند ارگ به چه می اندیشد؟ 19 حوت 1389 5740
زن و خانواده 16 حوت 1389 6875
قاتلین مردم افغانستان از چه میترسند 15 حوت 1389 6238
مهره های سوخته 10 حوت 1389 4894
به مناسبت هشتم مارچ 2011 10 حوت 1389 7587
باستانشناسی افغانستان 03 حوت 1389 5923
نمونه های شعرسیاسی درافغانستان 03 حوت 1389 9327
دو زبان فارسی دری و پشتو؟ 30 دلو 1389 8496
دستآوردهاي انجمن ادبي هرات 20 دلو 1389 6592
سوالات کلی درباره ماهیت علوم 11 دلو 1389 6130
باستانشناسی افغانستان 29 جدی 1389 5242
آیت الله های ایران چه میخواهند 26 جدی 1389 6079
دنبالۀ شعر پست مدرنیزم افغانستانی 23 جدی 1389 6564
مهاجرین در ایران با دستانی خالی از دادخواهی 18 جدی 1389 6243
نگاهی به سیطره هزار و چهار صد ساله اعراب برافغانستان 18 جدی 1389 6930
جایزه و جنجال در میان شاعر و جنرال 17 جدی 1389 5842
مدرنیزم و پست مدرنیزم در شعر فارسی دری 17 جدی 1389 9063
بهاي ماندن يا رفتن 15 جدی 1389 4996
ماموریت ناکام هولبروک در مثلث افغانستان-پاکستان-هند 01 جدی 1389 6808
سعادتملوک تابش 29 قوس 1389 5258
تحلیل گرافیکی داستان سرمه و خون 27 قوس 1389 5618
راز تقرر والی ها 16 قوس 1389 5814
مرور شعر امروز بلخ 14 قوس 1389 10019
ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت 08 قوس 1389 16028
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 27 عقرب 1389 6251
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 24 عقرب 1389 7017
درمکعب تزویر و تظاهر 23 عقرب 1389 8284
درک نادرست 15 عقرب 1389 6321
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت دوم 10 عقرب 1389 5713
ادبیات و مسخ اندیشه در سیما ها قسمت اول 10 عقرب 1389 5704
واخان 10 عقرب 1389 7143
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 5212
از تورنتو تا جبل الطارق بخش ششم 10 عقرب 1389 5843
از تورنتو تا جبل الطارق 10 عقرب 1389 5880
فرعون - گزارشی از شگفتیهای تاریخ 04 عقرب 1389 6377
تابش؛ خورشیدی که دیگر نمی تابد 30 میزان 1389 5763
بازی مشترک امريکا،انګليس وعربستان سعودی 28 میزان 1389 5032
محکم ومتشابه، ناسخ ومنسوخ، درقرآن 28 میزان 1389 7234
آیا زبان فارسی در حال گسترش است 19 میزان 1389 5981
یک نگاه حقوقی به انسداد سایت بینوا 10 میزان 1389 5986
زعفران ، فرصت ها ، چالش ها ، مشکلات و راه حل ها 29 سنبله 1389 9835
مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان 16 سنبله 1389 6305
جــــــولان جهـــــانـــــــی 05 سنبله 1389 6812
جهـان جهـانــی 05 سنبله 1389 10110
د سیاه سنګ له دښمنی ډکی انتقادي لیکني ته یوه کتنه 31 اسد 1389 6984
سنگسار زنان 27 اسد 1389 7973
هرات در گسترهء روایات تاریخی 26 اسد 1389 6194