افغان موج   

مقالات

فیلتر
...په افغانی وسله والو ځواکونو 01 دلو 1390 4413
مجموعه حقوق زن 01 دلو 1390 7776
مجموعه حقوق زن – قسمت هشتم 24 جدی 1390 4642
مجموعه حقوق زن – قسمت هفتم 18 جدی 1390 4621
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 17 جدی 1390 5650
حسین بن منصور حلاج گفت: آنچه میگویم با دیدهء عقل بنگر 14 جدی 1390 30568
مجموعه حقوق زن – قسمت ششم 12 جدی 1390 5947
نگاهی به تحولات مهم سال 2011 در افغانستان 10 جدی 1390 4524
گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان 10 جدی 1390 4584
مجموعه حقوق زن – قسمت پنجم 05 جدی 1390 4977
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 2 01 جدی 1390 4870
ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم 1 01 جدی 1390 4389
مجموعه حقوق زن – قسمت چهارم 01 جدی 1390 5463
نقش فلسفه و عرفان در مدنيت خراسان 30 قوس 1390 4741
مجموعه حقوق زن – قسمت سوم 27 قوس 1390 5335
مجموعه حقوق زن – قسمت دوم 23 قوس 1390 4804
مجموعه حقوق زن – قسمت اول 18 قوس 1390 5239
دیورند: سر و صدا برای هیچ 14 قوس 1390 4573
آیا ملاهای ایران از 11 قوس 1390 5087
مصر درشوروشعورغوطه میخورد ! 06 قوس 1390 4345
سیاسی سیستمونه او د هغو ډولونه 20 عقرب 1390 5263
شبح های خیالی از افغانستان 24 میزان 1390 4426
پدری که «برادرِ عزیزِ» ما شد 11 میزان 1390 4762
در مکعب تزویر 07 میزان 1390 4728
در حاشیۀ ترور برهان الدین ربانی 02 میزان 1390 5893
"منطق نیرومند" آقای سیاهسنگ چیست؟ 30 سنبله 1390 4924
انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات 28 سنبله 1390 4646
اینجا افغانستان است؛ سرزمین قهرمان های تقلبی 23 سنبله 1390 5260
جشن مهرگان 15 سنبله 1390 4693
مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان 26 اسد 1390 4667
محصل استقلال افغانستان کیست؟ 24 اسد 1390 5384
بیست سال پس از خاموشی استاد بها ء الدین مجروح 17 اسد 1390 5273
در مورد ابر های درخشان یا نورانی 08 اسد 1390 5460
پسمنظر تاريخي گازرگاه 10 سرطان 1390 4795
چه بايد کرد ؟ ها 06 سرطان 1390 4759
کارمندان دست اندرکار قاچاق مواد مخدر 27 جوزا 1390 5013
سربینتسا وافشار، بهسود، بامیان و...هیچ تفاوتی با هم ندا 15 جوزا 1390 5277
آیا مردان راستین، باید اسطوره های قومی گردند؟ 15 جوزا 1390 5542
روابط امریکا- پاکستان بعد از 27 ثور 1390 6636
باستانشناسی افغانستان 26 ثور 1390 4967
مزایا و معایب چای سبز و چای سیاه 26 ثور 1390 6656
افغانستان، قرن 21، فناوری اطلاعات 24 ثور 1390 7602
اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان 12 ثور 1390 6183
شناخت شعر امروز 11 ثور 1390 5531
تعهد در هنر و ادبیات 08 ثور 1390 5892
تاریخ نویسان حزبی یا حزبی نویسی تاریخ 04 ثور 1390 5048
زن ستیزی ادیان 29 حمل 1390 5357
آقای ولی احمد نوری چه میگوید؟ 15 حمل 1390 4991
دو عنوان 11 حمل 1390 4707
زبانشناس ، پژوهشګر و شاعر 07 حمل 1390 7362