افغان موج   

مقالات

فیلتر
جشن مهرگان 01 میزان 1392 3962
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 5023
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 3980
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 4109
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 4129
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 4101
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 4375
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 4473
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 4192
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 4227
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 4671
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 4376
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 4085
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 4294
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 5093
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 4659
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 4496
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 6201
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 4426
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 4026
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 4345
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 4221
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 4071
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 3983
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 4388
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 3799
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 4001
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 4025
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 3792
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 4629
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 4090
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 4586
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 5648
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 4507
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 3987
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 4450
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 4304
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 4617
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 4373
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 4217
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 4422
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 5756
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 4051
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 4114
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 6563
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 8330
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 4301
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 4814
We and Modernism 18 قوس 1391 9367
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 6193