افغان موج   

داستان

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 976
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 1204
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 1321
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 1185
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 1052
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 1257
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 1811
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 1869
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 2042
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 1950
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 2000
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 2071
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 2308
نیش عقرب 19 ثور 1395 2427
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 2326
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 2254
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 2686
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 2398
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 2524
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 2763
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 2420
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 2618
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 3076
خدمت 11 اسد 1393 2815
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 2696