افغان موج   
غیرت

برایم این سخن... گردیده جالب
که غیرت گشته نزد ات این مطالب
من ام فرزند احمدشاه و میرویس
تو کافر و من هستم بر تو غالب

نبوت
اما حالا درخت هم نیست آزاد
اگر سبز آفرین است با دلِ شاد
بهاران را به پائیزی سپارند
به تحسین زمستان خوانند اوراد

فتنه
خداوندا به دنیای تو امروز
بُود صد ها هزاران فتنه افروز
کجای این معما را بدانم
که شیطان است در این پیکار پیروز!

دولت
همه چشمان دولت عین و غین است
همه با راکت و با بمب و مین است
مگو از کشتن اطفال معصوم
که محو هر که باشد فرض دین است

نعمت الله ترکانی

Image may contain: one or more people and outdoor