افغان موج   

مقالات

فیلتر
افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی 27 حمل 1393 3674
از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر 24 حمل 1393 3827
قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست! 17 حمل 1393 4307
پاکستان در مورد بن لادن چه می‌دانست 15 حمل 1393 3517
درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده 10 حمل 1393 3399
...ونیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم! 04 حمل 1393 3721
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 4285
حاصل حساب «مستوفی»؛ طالبانیگری و "چاه چمکران"؟! 26 حوت 1392 3949
در ستایش عشق و محبت 16 حوت 1392 3942
جنبش رهایی و آزادی زن 15 حوت 1392 3536
کمپاین تفکر، تحریر و عمل 10 حوت 1392 3875
ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان 01 حوت 1392 4239
خدای جاهل و دین جاهل؛ همان «جهل» اوست! 28 دلو 1392 3604
نوری که از قطران و زغال و خاکستر افغانستان بیرون جهید! 14 دلو 1392 3522
جز بشر؛ هیچ جاندار دیگر؛ به دانش و دین ضرورت ندارد! 06 دلو 1392 3586
مژده، مژده، مژده؛ افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 02 دلو 1392 3331
افغانستان وارد ژرفنای علم عصر گردید! 30 جدی 1392 3541
درنگی بر خطیر ترین سؤال همه زمانه ها! 15 جدی 1392 3865
محمود حکیمی و «صحبت های صادقانه رئیس جمهور» 08 جدی 1392 3733
«تارزان» سلطان جنگل و «انومان» خدای جهان؟؟! 02 جدی 1392 3646
«تبار باوری» جهل ناگزیر و «گوهر»شناسی؛ دانش بینظیر است! 25 قوس 1392 3712
نماد جاویدان و پیروزمندانه ی آزادی و برابری انسانی 17 قوس 1392 3550
د زمان په هنداره کښې دحقایقو لیدل 26 عقرب 1392 4192
...پس «اجماع ملی» زلمی خلیلزاد؛ چه شد؟! 19 عقرب 1392 3673
ـ کلچر قبيلوي؛ مانع رشد مدني و پخته گي حزبي و سازماني است! 13 عقرب 1392 3541
مژده که رهبران و سازنده گان افغانستان نو ظهور میکنند! 05 عقرب 1392 3636
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است؟(بخش 3) 28 میزان 1392 3686
زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی 26 میزان 1392 3399
ابراهیم ورسجی و تعمیم تئوری ابن خلدون بر حاکمان و انتخابات... 20 میزان 1392 3840
حقیقت و دروغ در باره حج قرآنی و حج صفیانی ـ مافیایی! 14 میزان 1392 3512
روز معلم؛ روز تعلیم و تربیت و روز آدمیت را گرامی داریم! 14 میزان 1392 3857
48 ساعت با استاد میر اکبر خیبر 07 میزان 1392 4059
تحولات اخیر و تأثیر"نرمش قهرمانه" برچالش هسته ای! 06 میزان 1392 3722
از جنبش ها بیاموزیم!: 06 میزان 1392 3590
افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین ‏المللی 02 میزان 1392 3529
جشن مهرگان 01 میزان 1392 3395
عصیانی علیه «حماقت بشر» 01 میزان 1392 3928
جايگاه حقوق تعاملی در نظام حقوقي و قضايي افغانستان 20 سنبله 1392 3537
دستگیر نایل؛ و 101 زینه تا جهانشناسی ساینتفیک! 16 سنبله 1392 3597
چرا اندیشه های حزب دموکراتیک خلق؛ نیازمند نقد است! 09 سنبله 1392 3634
چرا "از تاریخ عقب مانده" ها؛ پیشوا و پیشتاز و رهبر ماست؟ 04 سنبله 1392 3432
از زن آزاری و زن ستیزی تا زن ـ کفانی و زن ـ جهادی 01 سنبله 1392 3633
چرا مصر را هم؛ خون و مرگ و ماتم فرا گرفت؟ 27 اسد 1392 3561
حقیقت و دروغ در مورد روزه و رمضان بر وفق قرآن 14 اسد 1392 3485
«قسمت دوم» انسان و انسان بودن و آزاد ب 11 اسد 1392 3460
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 4016
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 3664
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3601
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3840
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 4604