افغان موج   

مقالات

فیلتر
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 20 سرطان 1398 1565
چند گپ و سخن خوردنی و پوشیدنی!! 10 سرطان 1398 1741
مسلمانی ما «اسرائیلیاتی» است؛ نه محمدی و حنفی! 03 سرطان 1398 1745
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 28 جوزا 1398 1572
آیا تکنولوژی باعث خوشبختی بشر می‌شود؟ 24 جوزا 1398 2094
خط سوم 07 جوزا 1398 1690
ادبیات نامرئی فارس وکمی هم ترک 30 ثور 1398 2000
روح افزا طرزی منشیه 23 ثور 1398 1723
اولیگارشی* وطن وملیت نمی شناسد 23 ثور 1398 1683
ره آورد من 10 ثور 1398 1647
افتضاحی به نام زبانشناسی آکادمیک 05 ثور 1398 2079
«گالیله افغانستان» فاز بزرگ عصر روشنگری را کلید زد! 27 حمل 1398 2898
هوویت چیست 19 حمل 1398 2034
استناد به قرآن درتاریخ نگاری جدید 09 حمل 1398 2035
ذهن آگاهی چیست؟ 28 حوت 1397 2157
جنگ تمدن ها 27 حوت 1397 1999
ایدئولوژی 09 حوت 1397 1862
انگریز چطور توانست طور دگر بر افغانستان مسلط شود؟ 15 دلو 1397 2216
تیوریهای تصنیف طبقاتی جامعه 06 دلو 1397 1960
سازهای سازگار با نگاهی به موسیقی خراسان کهن و افغانستان امروز 02 دلو 1397 2349
درباره‌ی فقر فرهنگی عجمان و گسترش زبان فارسی 17 جدی 1397 2248
دری ادامه پهلوی !؟ 14 جدی 1397 2317
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 26 قوس 1397 2409
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 17 قوس 1397 1899
وقتی ملیت هزاره اسطوره آفرید! 12 قوس 1397 2509
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 2132
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم 28 عقرب 1397 2493
آوای آزادی 21 عقرب 1397 2099
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 2010
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 14 عقرب 1397 2122
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 07 عقرب 1397 2050
بندگی زوال ونابودی درقبال دارد 24 میزان 1397 2232
برخ چهارم: «فرهنگ» و مغز بشری از جنینی تا بزرگسالی 24 میزان 1397 2226
انسان از کجا آمد به کجا می رود؟ 18 میزان 1397 2072
پیشتر برویم؛ عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم! 16 میزان 1397 2161
انقلاب صنعتی چهارم و نشانه های ظهور 31 سنبله 1397 2246
چهارمین موج تغییر 22 سنبله 1397 2349
وقتی افغانستان؛ ایالت برون مرزی امریکا هست و وقتی نیست! 05 سنبله 1397 2628
آینده‌ قدرت در قرن بیست و یک 26 اسد 1397 2214
ستراتیژی آشکار تاراج معادن افغانستان 16 اسد 1397 2166
به بهانه سیاست ورزی های رولا غنی و صحنه های عقبی: 15 اسد 1397 2244
چه چیزی ترقی بشریت را توجیه می‎کند؟ 30 سرطان 1397 2216
خانه جنگی ها در کابل 08 سرطان 1397 2435
نگاهی علمی به ذهن انسان 25 جوزا 1397 2486
فلسفه‌ی آموزش در هزاره‌ی جدید 13 جوزا 1397 2188
یا بشریت «فرهنگ خشونت» را نابود میکند یا «فرهنگ خشونت» بشریت را! 07 جوزا 1397 2281
باز هم بدی و دروغی و ناشدی خراسان! 31 ثور 1397 3169
آزادی علمی 06 ثور 1397 2377
فلسفۀ آشتی‌ و بخشش 26 حمل 1397 2410
میلان «چپ»؛ طبیعی ترین کنش بشری! 20 حمل 1397 3281