افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

مقالات

فیلتر
لجبازى كودكان 19 دلو 1396 2109
مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است! 16 دلو 1396 1971
حقیقت هنر چیست؟ 11 دلو 1396 1918
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!! 09 دلو 1396 2131
حقیقت هنر چیست ؟ 06 دلو 1396 1917
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛ و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع 18 جدی 1396 2089
آخوندهای درباری مواجب بگیر: مقدس یا نابود کننده اسلام؟ 16 جدی 1396 2100
افغانستان؛ همیشه در اشغال باقی مانده نمیتواند! 27 قوس 1396 2167
فلسطین ( تاریخ سیاسی اسلام ) 18 قوس 1396 2121
مسوول پروژه داعش افغانستان معرفی شد!؟ 06 قوس 1396 3096
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 06 قوس 1396 2122
شریک امریکا در افغانستان؛ «دولت» یا «اداره مستعمراتی»؟ 29 عقرب 1396 2267
نزاع بر سر هیچ! 24 عقرب 1396 2342
باید که لذت آموختن را دوباره بیاموزیم 14 عقرب 1396 2217
ریشه های فلسفه 02 عقرب 1396 2201
چرا پارسی دری؟ 25 میزان 1396 2867
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر 24 میزان 1396 2274
د ر پشت پرده همه پرسی کردستان عراق 03 میزان 1396 2403
پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها! 27 سنبله 1396 2413
اصلاح دین اسلام به فرمایش ولیعهد عربستان سعودی؟ 13 سنبله 1396 2380
جهانی شدن فرهنگ 21 اسد 1396 2565
اگر «صحیح بخاری» مسخره است؛ چه چیز در اسلام؛ مسخره نیست؟! 16 اسد 1396 2398
«60 فیصد مردم دنیا؛ اصلاً عقل ندارند...!» 09 اسد 1396 2263
«یک بال مگس؛ مرض و بال دیگرش شفاست! 02 اسد 1396 2394
جرم چیست؛ چرا هست و چطور سبک و سنگین میشود؟ 26 سرطان 1396 2809
شانس مایوس کننده روشنگری در توده قبایلی 12 سرطان 1396 2707
جنبش های «تغییر»؛ نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است! 29 جوزا 1396 2696
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی 22 جوزا 1396 2448
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت) 15 جوزا 1396 4221
حل قرآنی مسئالهء روزه مسلمانان در زمین و فضا 08 جوزا 1396 2645
دو گونه انسانی، دو جهان 07 جوزا 1396 2853
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند! 02 جوزا 1396 2809
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟! 25 ثور 1396 2954
آیتده قدرت در قرن ۲۱ 18 ثور 1396 3126
نورم ها و ارزش های اجتماعی 16 ثور 1396 2733
دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند! 11 ثور 1396 2798
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟ 04 ثور 1396 2794
بعضی از ارزش های مرامی در شرایط کنونی 30 حمل 1396 2723
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد 28 حمل 1396 3176
دموکراسیِ چندپاره در دوران شبکه‌های اجتماعی ( بررسی کتاب ) 26 حمل 1396 2821
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام! 21 حمل 1396 2994
اهمیت همنوایی با مسیر قانونمند تکامل اجتماعی 15 حمل 1396 3072
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان! 06 حمل 1396 2870
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 29 حوت 1395 2855
پيدايش نوروز 28 حوت 1395 2617
هشت مارچ را چرا تجلیل مینمائیم؟ 25 حوت 1395 2774
انقلاب اکتبر و رهایی زنان 21 حوت 1395 2949
حـزب و جبهـه و قدرت سیاسی؛ از ایده آل تا واقعیت! 15 حوت 1395 2610
آینده در تسخیر اراده جهانی 08 حوت 1395 2986
مناظره پیرامونِ «حزب فراقومی و فرامذهبی مردم معاصر افغانستان» 07 حوت 1395 2959