افغان موج   

 برگرفته از:"گذارش نامه افغانستان "

من کافرم بکفر خود ام استوارسخت

من کافرم بکفر خود ام پایدار سخت

                                         حــق نسب به شیخ دنی نا نجیب برد

                                         بآن رذیل زشت وشنیع نابکارسخت

تعـفـن کتــاب شیخ چـاه مبـرز است

رستم بدست کـفـرازین پژوارسخت

                                      دهن وریش شیخ کنون جای ریدن است

                                      بـیـت الخلاست خانه ای شیخ کبارسخت

صد افتخاربکفرکه درپشت وروی دهر

هادی ومنجی است باین روزگارسخت

                                     صوفی وشیخ  و محتسب بی خــرد کنــون

                                     مـنـفـور روزگار بـُـود بی وقــار سخت

فــوسیل وسنگواره ای اسلامفتاده دور

ازچرخ روزگارچه خوش آشکارسخت

                                      اسلام تک کتـا ب، تهی از خــرد بــود

                                      د رکهکشان عــلــم شده شرمسا رسخت

اسلام وآن کتاب که موریانه خورده است

با صد هــزار حدیث بود سنگسار سخت

                                     صوفی وشیخ ومحتسب وحضرت وامام

                                     رو سیه گشته بر خــرد هــوشیــارسخت

دزدان سر گردنه است سخت با شرف

از پــیــر وپـیـشــوا وشیخ طرار سخت

                                     صد افتخار بکــفــرکه ز خیرات سر آن

                                     رستم زمسلمیـن وشـدم بر کنــارسخت

د ستم گــرفت کـفـروبـرون از لجـن کشید

شکرخداکه رستم ازاین مرده خوارسخت

                                     نازم بکــفــر خــویش کـنــم افتخاربه آن

                                    من راضیم زقسمتم از کـــرد گــار سخت

ما را نه بست سست به باربند زند گی

مادر بـبـر گرفت مـرا در کنار سخت

                                    شکــر خــد ا زظـلـمـت اسلام رهـا شدم

                                    غـــرقـــم به روشنی کـفـر برقـرار سخت

صد شاهـراه عـلــم کشود ست بعلم من

اسلام وسوزنــش ویکی سوفــارسخت

                                    سودای آن بهشت که نیست جای ریدنش

                                    افسانه های دوزخ وحـرف شرار سخت

ای خا لق ملیــون خـوروکهمشان ، ترا

نشناخته شیخ جــاهل نادان حمارسخت

                                    بــرلات وبــر عــزا وبت نا بکـارالــلــه

                                   تا پشت پا زدم شــده ام رستــگار سخت

 

از جام کفر باده ای ناب سرکشم یشوق

شیخـان وانطهـور وآن زهرمار سخت

                                  

سا قی بجـــام زنــد گــیــم ریــز می خرد

تا وارهــم زکلفت اسلام، خـمــار سخت

                                             اسلام تن فـروش چو فاحشه های شهر

                                            نامـوس کرده است حراج بی شمارسخت

دوراست زعـقــل ودانش وآگاهی وخـرد

اسلام و دین ومذهـب شیخان زار سخت

                                            ســرخ است لبـان ودسته شمشیر ذوالفقا ر

                                            شیخا ببین که دین تواست خونخوارسخت

گهمیخورد ز ترس حرام، شیخ همچوزاغ

بهربهــشــت زاد سفر خـوشگــوار سخت

                                            دربند وقــیـــد روزه ونمــاز و ریش وحج

                                            بند مانده شیخ خــر، درون خــلاب سخت

آری عجــم، مـجـــوس و زندیقم ای لعین

فــتــوای تست به قیمت پشم زهارسخت

                             آری موالی ام که ز دام تو رسته ام

                             ای شیخ بت الله تو وآن قـهــارسخت

پژوار= لات ،ژنده ،بی مایه

18/10/2016

                            

kabul kabuli < این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید >