افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 122
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 198
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 157
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 929
شب یلدا 30 قوس 1394 1277
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 6150
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5550
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7943
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5251
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4882
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5031
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5133
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5170
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4839
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4776
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5140
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5829
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5630
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4746
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 5255
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5860
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4681
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 9750
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4823
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4534