افغان موج   

شورای عالی صلح  یا جنگ؟

وقتی به ترکیب شورای به اصطلاح صلح متوجه میشوی در آن نود در صد ناقضین حقوق بشر، جنگسالاران، چپاولگران و نوکران آی اس آی پاکستان از طرف حامد کرزی انتخاب شده اند. طالبان به کرات گفته اند تا وقتیکه نیرو های خارجی به افغانستان باشند زمینۀ هیچ نوع مذاکره و مفاهمه بادولت کرزی و جود ندارد. زیرا این دولت به یاری امریکا و انگلیس به قدرت رسیده و توسط آنان نگهبانی میشود.

کرزی که  قبل از غصب کرسی ریاست جمهوری برای بار دوم؛ چند دفعه از طالبان و نیرو های مسلح مخالف خواهش کرده بود که دست از مبارزه مسلحانه برداشته و با دولت و پلان های امریکا انگلیس برای نجات از فقر ، بیچارگی، بیسوادی، ناامنی و آزادی یکی شوند. شورای صلح هم در پیام رسمی به عنوان مخالفین این هدف را بازگو نموده اند و خلاصه اینکه شورای صلح مقدم بر همه باید آورنده صلح و آرامی در افغانستان باشد.

از مدت سه دهه که جنگ گرم به بهانه های مختلف شروع گردیده از طرف هر دولتی برای مشروعیت بخشیدن و توجیه حاکمیت اش چنین شورا های تشکیل گردیده. در زمان کمونیست ها شورا های مصالحۀ ملی، در زمان برهان الدین شورای حل و عقد در زمان طالبان شورای انتساب امیرالمومنین به نام ملا عمر و در زمان کرزی شورای صلح و شاید این سلسله هنوز هم ادامه پیدا کند.

صرفنظر از اینکه در راس این شورا برهان الدین ربانی یکی از جنگسالاران قرار دارد واو یک دهه قبل رئیس جمهوری بود که با تصویب چنین شورای قدرت دولتی را غصب نموده بود و در زمان طالبان چوکی رباست جمهوری را از قریه ای به قریه ای و از ولایتی به ولایتی میکشاند اینک بار دیگر او با دشمنان دیرین اش و اینبار از چائنل امریکایی به صلح سخنگوی و ناجی ملت شده است. پس از تشکیل این شورا حملات نظامی مخالفین شدت زیادتری به خود گرفته و روزانه صد ها انسان بیگناه توسط نیرو های ناتو به کام مرگ میروند و در همین حال این شورا از عربستان آل سعود که تا گردن در منجلاب تفرقه افکنی میان مسلمانان مشغول اند درخواست کمک میکند. اینها گویا نمیدانند که طالبان و القاعده درست روی یک خط با خاندان آل سعود و سی آی آ امریکا قرار دارند. آقای ربانی چنین نیشخوار میکند که در دهه های قبل نه جامعه بین مللی  طرفدار حل مساله افغانستان از طریق گفتمان سیاسی بود و همسایه ها هم رغبت برای حل مسله از طریق گفتگوی سیاسی نداشتند و یگانه کسیکه به خاطر آوردن صلح شهر ها را خراب و مردم آنرا مهاجر و یا به کام مرگ فرستاد خود جناب تشریف دارند. این آقا فکر میکند که نیرو های خارجی نیامده اند که دایم در افغانستان باشند و طالبان باید ازین مسله استفاده تاکتیکی نکنند. و نقش ناتو را در حل مسائل افغانستان حیاتی بدانند.

کسی نیست ازین جنایتکار بپرسد که شما در سالهای 1991 تا زمانیکه امریکایی ها و ناتو آمدند با چه کسانی میجنگیدید. آیا کشتار شصت هزار مردم بیگناه کابل را برای شما امریکایی ها دستور میدادند، روس ها، سعودی ها و یا آی اس آی پاکستان. مگر نه چنین است که درین کشتار ها و انارشی کامل به جنیتکاران امریکایی و انگلیسی شما راه صاف کرده اید. خوانندگان عزیز را به این ویدو ها و نظرات مردم کابل معطوف میدارم.

 http://www.youtube.com/watch?v=N0uUjGG32Vo&NR=1

 کجا شد تیوریسین مشهور اسلامی شما جناب صدیق چکری که در حکومت امریکایی کرزی همایش فرمایشی بخشایش شما جنایتکاران را کارگردانی میکرد و جنگهای شما با مردمان افغانستان مسلمان جنگ میان هندو و مسلمان میدانست او بعد از اختلاس ملیون ها دالر راه فرار را پیش گرفت و کسی نمیداند در کدام قصر و در کدام حومۀ لندن زندگی میکند. واینست مسلمانانیکه هندو ها را دشمن تلقی نموده با توپ تانک های محاربوی میکوبند.

http://www.youtube.com/watch?v=sJ46-rQxIp4&NR=1

از عبدالرب سیاف باید پرسید که دشمنان شما در کدام حومۀ کابل بود وباش دارند آنان امریکایی اند، انگلیس و یا المانی؟ و از دوستم باید پرسید کجا شد مقام فیلدمارشالی و سعد بن وقاص ات و چرا فرار را بر قرار ترجیع داده ای.

و بالاخره ازین همه جنگسالار اگر امیدی برای صلح و آشتی میرفت دیگر نامی از جنگ  نه تنها در افغانستان بلکه در ممالک همسایه هم و جود نمیداشت.

کسانیکه حتی با الفبای جنگهای سیطره جویانه امپریالستی آشنایی دارند میدانند که بر خلاف آنچه کرزی، ربانی ودیگران نیشخوار میکنند این پروسۀ صلح تشدید جنگهای منطقوی بوده و راهشگشای هیچ نوع صلح و امنیتی برای افغانستان نیست و این آتش باید در سراسر منطقه زبانه کشیده و منافع امریکا و ناتو را برآورده سازد.