افغان موج   

مقالات

فیلتر
انسان و انسان بودن و آزاد بودن 05 اسد 1392 4113
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 28 سرطان 1392 3743
فدیه غرباء در رمضان 27 سرطان 1392 3645
نقش هرات در اقتصاد افغانستان 18 سرطان 1392 3879
پیامبران عصر حجر؛ چگونه شریعتی را تنفیذ میکردند؟! 17 سرطان 1392 4645
بازتاب تصورات آرمانی بدویان شبه جزیره بیابانی عرب! 08 سرطان 1392 4146
قطرۀ از دریا - سرشت اندیشۀ خداوندگار بلخ 05 سرطان 1392 3966
اگر قرآن؛ غیرِعربی می بود؛ عربها به آن ایمان نمی آوردند! 02 سرطان 1392 5567
آیا قرآن؛ از آیات بیشتر خداوند در کتابی برتر سخن نمیگوید؟ 26 جوزا 1392 3825
سیمای تاریخی و تکامل معاشی و عقلی مخاطبان قرآن 19 جوزا 1392 3584
آیا احکام قرآن؛ تابع "زمان" و "مکان" هست، نیست؟ 12 جوزا 1392 3870
آیا پیامبر اسلام "کاتب حدیث" و " حافظ حدیث" داشت؟ 05 جوزا 1392 3766
بشر؛ چرا مرتجع و پسگرا و تاریک فکر میشود؟ 21 ثور 1392 3452
جنرال قادر؛ با بال هایی بر فراز تاریخ قرن ما 14 ثور 1392 3547
مگر؛ آی ایس آی؛ شاخ و دُم دارد؛ جناب "وجوهات"! 01 ثور 1392 3911
روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد! 01 ثور 1392 3420
" اکه عقل " بُن اول و بلیه های "سبز گندم خورک"!!! 25 حمل 1392 3433
زمونږ دريمه ستونزه 23 حمل 1392 3427
صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان 19 حمل 1392 3387
مبانی حقیر و فلاکتبار ایدئولوژیهای منم گویان افغانستان 18 حمل 1392 3990
مردم افغانستان به سر در گریبان خود کردن ضرورت دارند! 04 حمل 1392 3667
به حکم قرآن؛ نادان؛ مسلمان نیست! 26 حوت 1391 3884
به مناسبت هشتم مارچ 2013 15 حوت 1391 4922
«اُم ایمن د رسوال الله غول خورلی دئ نه متیازی!» 11 حوت 1391 4051
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهیای "برگشت طالبان" 06 حوت 1391 3514
کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها 28 دلو 1391 3653
بشر که فقط 2% به کمال میرسد؛ آیا ناقص الخلقه است؟ 21 دلو 1391 3844
"آسیب دیده گی های روانی" و بدبختی های مردم افغانستان 16 دلو 1391 3739
افغانستان؛ به رونسانس؛ هم ضرورت دارد و هم لیاقت! 08 دلو 1391 3834
به من چی گفتن ـ یک خصلت غیرانسانی است 08 دلو 1391 3621
شفیع عیار؛ و کشف حقیقت قرآن و حدیث در اَبَر لابراتوار"افپاک" 02 دلو 1391 3850
ازعقل باخته گی ها تا عقل یافته گی ها 16 جدی 1391 4535
آیا گوهر اصیل آدمی؛ همان «نفخهء روح خداوندی» است؟! 10 جدی 1391 3587
چه باید کرد؟ برای آنکه تاریخ؛ لاشهِ "سگی مرده" نشود؟ 03 جدی 1391 3522
Multi-ethnic countries: Problems and Solutions 29 قوس 1391 5384
نگاهی به نقش موسسات خارجی در افغانستان (NGOs) 29 قوس 1391 7266
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 27 قوس 1391 3797
"فتنه ها"یی که پیامبر اسلام را به فغان آورده بود؛ چه ها بودند و به چه ها منجر شدند؟ 20 قوس 1391 4159
We and Modernism 18 قوس 1391 8441
آیا دنیا و بشریت؛ در 21 دسامبر (یکم جدی) نابود خواهد شد؟ 12 قوس 1391 5273
عمده ترین آسیب مغزی ـ روانی ی سیاسیون و نخبه گان فرهنگی ی افغانستان 28 عقرب 1391 4190
گفتنی های لازم و ضروری در باره ی: کتاب "رها در باد" 27 عقرب 1391 3922
پیامد های نامیمون استخراج معدن مس عینک از دید گاه جیولوجی 23 عقرب 1391 4330
چیز هایی که از کودک نوزاد خانه مان الهام می گیرم 21 عقرب 1391 3969
اگر بناست؛ بشریت را نجات دهید؛ کودک را نجات دهید! 16 عقرب 1391 3918
ادامهِ تحلیل علمی و قرآنی: 11 عقرب 1391 3939
ازعید قربان و جش دیوالی تا شیطان سوزی و شیطان یابی! 11 عقرب 1391 3840
تحلیل علمی و قرآنی اینکه 11 عقرب 1391 3996
فکر ها در باره بدبختی های زنان و برپایی حکومت قانون 11 عقرب 1391 3617
شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی 11 عقرب 1391 3803